officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg,                                               Tilburg, 6 Juli 2015

 

Geacht College,

 

Speelplaats lijkt vaak stortplaats

De LST heeft zich eerder al uitgelaten over afval in de openbare ruimte en met name het zwerfvuil en de afvalbakkenproblematiek.
Dit geldt dus ook voor speeltuinen!

LST pleit voor grotere afvalbakken die hufterproof zijn en die tijdig worden geledigd. Vaak lijkt een speeltuin meer op een mini stortplaats

Voorbeeld uit de D-buurt in de Reeshof

Willen we daar onze kinderen laten spelen ? 

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

 

  1. Ben u het met de LST eens dat de burgers belasting betalen voor goede en ruime afvalbakken in het openbaar gebied die ook tijdig worden geleegd?
  2. Vindt u dat er voldoende en geschikte afvalbakken zijn in het openbaar gebied in Tilburg?
  3. Zijn de huidige afvalbakken afdoende en hufterproof?
  4. Hoe gaat u deze problemen oplossen en kom dan a.u.b. niet aan met een wereldvreemde oplossing dat de burgers een aanhanger kunnen komen lenen voor dit probleem?

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 

 


17 juli 2015

 


22 juli 2015

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg,                                               Tilburg, 22 juli 2015


Beter zichtbare afvalbakken bij evenementen !

Geacht College,

Tijdens evenementen, zeker in de binnenstad, zijn er te weinig afvalbakken goed zichtbaar en de bestaande in de Heuvelstraat zijn dan ook te klein. De afvalbakken worden overdag en ‘s avonds niet frequent genoeg geledigd. Dus als het evenement een paar uur bezig is begint de rotzooi zich op te hopen op en rondom de vuilnisbakjes en in de omgeving van het evenement. Kwaliteit van de kermis staat de komende tijd op de agenda en de basis is een schone kermis/evenement.
De burgers willen wel, nu nog opvallende zichtbare containers waar ze het afval kwijt kunnen met hoge opvallende borden die duidelijk aangeven waar ze staan!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

1) Bent u bereid maatregelen te nemen om het zwerfafval tijdens evenementen nog meer terug te dringen en
tevens waar nodig bij de huidige te kleine afvalcontainers in de binnenstad ook extra afvalcontainers te plaatsen?
2) Wilt u, waar het kan, opvallende containers met hoge opvallende borden zo ver mogelijk in de publiekstroom plaatsen?

Fractie Lijst Smolders Tilburg.

 

 

 


15 juli 2016

 


6 augustus 2016

 

officiële vragen aan het college

Afval dumpen bij containerparkjes

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2018