24 maart 2006

 23 maart 2006

    


28 maart 2006

 


officiële vragen art. 47 aan het college 22 maart

Lijst Smolders Tilburg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Tilburg
per email 22 februari 2006

 

Tilburg, 22 maart 2006

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

 

Geacht College,

Snel wachtgeld geregeld voor afgetreden raadsleden?

De LST is zeer teleurgesteld dat op initiatief van CDA en TOP voor het aantreden van de nieuwe raad. er nog snel even een raadsvoorstel is aangenomen.
Het aangenomen raadsvoorstel betreft het verwijderden van artikel 8f welke betrekking heeft op uitkering bij aftreden.
Het verwijderde artikel 8f hield in dat de uitkering eindigt met ingang van de maand volgend op die waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt.
Laat de initiatiefnemers van CDA en TOP nou de 65 jarige leeftijd ruim gepasseerd zijn en kost wat kost dat wachtgeld nog even binnen willen slepen, terwijl ze omkomen in de welvaart!
Juist deze raadsleden die altijd hebben lopen verkondigen dat ze voor de minder bedeelden opkwamen moeten zich schamen dat ze onterecht op deze wijze ook nog 2 jaar wachtgeld willen opstrijken.
Het ware beter geweest dat ze tijdens hun raadlidmaatschap zich ook zo fanatiek hadden ingezet voor de mensen die nu onder de armoedegrens leven.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1. Is het college van B&W van plan om de aftredende raadsleden boven de 65 jaar van een uitkering te voorzien.
2. Zo ja, druist dat niet in tegen de landelijke regels?
3. Zo ja, vindt u dat moreel verantwoord?
4. Zo ja, wat gaat dat de gemeente (belastingbetaler) kosten?
5. Zo nee, waarom is dan artikel 8f in de verordening verwijderd?

 

Met vriendelijke groeten

Hans Smolders, Arjen Roos, , Harrie de Swart
Patrick van de Wijgert, Peter v/d Hoven,
LST

 

 


 


29 maart 2006

 


 

 
30 maart 2006Omroep Brabant TV van 27 maart

Bekijk


Omroep Brabant teletekst 27 maart 

officiële vragen art. 47 aan het college 28 maart

Lijst Smolders Tilburg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Tilburg
per email 28 maart 2006

 

Tilburg, 28 maart 2006

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

 

Geacht College,

Ten onrechte verkregen wachtgeld raadsleden terugvorderen?

Burgers die een uitkering of geld hebben ontvangen van de overheid waar ze geen recht op hebben moeten dat per direct terugbetalen en met grote dwang. Het is aan diezelfde burgers niet uit te leggen als men het ten onrechte uitbetaalde wachtgeld aan ex-raadsleden niet met grote spoed zou terugvorderen. Met name (ex)raadsleden hebben een grote verantwoordelijkheid en moeten weten dat bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd deze wachtgeldregeling komt te vervallen zoals ook WAO, WW etc.etc.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1. Gaat het college het ten onrechte uitgekeerde geld terugvorderen?
2. Zo ja, op welke termijn?
3. Heeft burgemeester Vreeman aan Mevr. Scheepens en Dhr. Schriek toezeggingen gedaan dat ze wachtgeld/uitkering zouden krijgen?
4. Zo ja, waarom?
5. Zo nee, waarom zijn deze ex- raadsleden dan zo stellig en gretig dat ze wel wachtgeld zouden krijgen?

 

Met vriendelijke groeten

Hans Smolders, Arjen Roos, , Harrie de Swart
Patrick van de Wijgert, Peter v/d Hoven,
LST 


Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016