burgerprogramma Geluidsfragmenten Raadszaal interesante linksReacties

 

Brief aan het College van Burgemeester en Wethouders

Lijst Smolders Tilburg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Tilburg
per email 16 februari 2006


Tilburg, 16 maart 2006

Geacht College,

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde


Gemeente frustreert burgerinitiatief?

Al jarenlang spannen vrijwilligers van de Stichting Reeshofevenementen zich in om een breed programma van activiteiten voor stadsdeel Reeshof te ontwikkelen. Eind vorig jaar werd met het grote winterspektakel bijvoorbeeld van deze stichting weer eens duidelijk hoe positief deze initiatieven door de wijk worden opgepakt.

De stichting was ook voor de komende winter in een vergaand stadium met planontwikkeling. De berichtgeving (Koerier, StadsNieuws, Brabants Dagblad) over het plan van van Apex Evement & Sport Management om een 'Reeshof Winterpark'te realiseren, kwam voor de stichting dan ook als een donderslag bij heldere hemel. Temeer omdat wethouder Janssen blijkbaar al een oriënterend gesprek heeft gehad over subsidiegelden voor dit evenement.

De reactie van de Stichting: "14 maart moest het concept van de ijsbaan bij de gemeente binnen zijn en 8 maart staat er met dikke letters in het Stadsnieuws geschreven dat er al een ijsbaan komt gesubsidieerd door de gemeente" aldus een bestuurslid. Het Winterweekend, wat in deze weken zou vallen met of zonder ijsbaan, is dan met zekerheid van de baan. Er is niet gekeken naar de bestaande evenementen in de Reeshof, de Rabo - winteravond met Rob van Daal en Wesley waren een groot succes in de Reeshof. Dit zal nu opgeslokt worden door andermans winterweken, "wat wij al 2 jaar aan het opzetten zijn gaat nu in één klap verloren, straks zetten ze nog een muziekfestival naast het Reeshof + Podium als alles zo makkelijk gaat" aldus een teleurgesteld bestuurslid.

De stichting organiseert met subsidies van Verrijk je Wijk op vrijwillige basis tal van evenementen in de Reeshof deze zijn vooral laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.

Als er een commerciële organisatie achter staat moet er geld verdiend worden. Dus is het een andere insteek dan het concept "voor bewoners, door bewoners" welke nu niet meer van kracht zal zijn."

Lijst Smolders Tilburg staat positief tegenover alle initiatieven in alle wijken maar is in deze bijzonder teleurgesteld dat bewoners zo gepasseerd worden. Hier wordt burgerinitiatief gefrustreerd.

Dit hebben wij vertrouwelijk besproken met Jan Hamming in de coalitieonderhandelingen afgelopen maandag 13 maart j.l. en zeiden hierover schriftelijke vragen te gaan stellen zodra we beëdigd zijn op 16 maart.


Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1. Heeft het college pas na 13 maart actie ondernomen naar de Stichting Reeshof evenementen over de ontwikkelingen zoals boven omschreven waar de stichting Reeshof niet over te spreken was?
2. Zo ja, waarom pas actie ondernomen na dit te hebben besproken in een vertrouwelijk gesprek met LST?
3. Zo niet, waarom was de stichting Reeshof Evenementen dan zo verontwaardigd op 14 maart?
4. Wil de gemeente in eerste instantie een burgerinitiatief ondersteunen en daarna pas kijken of het kan samengaan met een commercieel initiatief van een extern bureau?


Met vriendelijke groeten

Arjen Roos, Patrick van de Wijgert, Hans Smolders ,
Peter v/d hoven, Harrie de Swart
LSTWebhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016