burgerprogramma Geluidsfragmenten Raadszaal interesante linksReacties

 

13 juli 200627 juli 2006

 


officiële vragen art. 47 aan het college 10 juli

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Tilburg, 10 juli 2006

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Geacht College,

Forse uitbreiding coffeeshop in Den Besterd is absurd !!

Wij van LST vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente het gebied Den Besterd uitroept tot veiligheidsurgentie gebied en vervolgens coffeeshop Toermalijn een vergunning wil gaan geven om gigantisch uit te breiden. De onmacht van uw eigen wanbeleid van de afgelopen 10 jaar met het pappen en nathouden mag niet afgewenteld worden op de fatsoenlijke burgers en ondernemers in dat gebied die daar veel overlast van hebben en dat moet per direct een halt worden toegeroepen!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1. Bent u het met de LST eens dat we niet moeten meewerken aan het uitbreiden van deze coffeeshop, maar juist aan regelgeving moeten werken om een uitsterfbeleid in Den Besterd mogelijk te maken?
2. Bent u zich er wel van bewust dat er in een straal van 400 meter van coffeeshop Toemalijn ook al een qat-ruimte en nog eens vier andere coffeeshops zitten?
3. Wordt het nu niet eens echt tijd dat u niet steeds achter de feiten aanholt en telkens weer wordt ingehaald door de realiteit van de dag om steeds tegen de bewoners te moet zeggen dat u niets kunt doen omdat het bestemmingsplan het wel toelaat, terwijl deze bestemmingsplannen soms wel 40 jaar niet zijn aangepast aan deze tijd.

Met vriendelijke groeten, Hans Smolders namens de LST fractie

 

 


Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016