Plaatselijke kranten en met name het Brabants Dagblad moeten onderhand de waarheid gaan schrijven anders is de maat vol voor Smolders.

De pertinente leugen van Vreeman waarmee hij zelfs rechtvaardigt meerdere malen de gemeentewet te hebben mogen overtreden is door de plaatselijke media niet eerlijk en objectief behandeld. Hierdoor is tot op de dag van vandaag een onjuist beeld blijven hangen, omdat men Vreeman een fatsoenlijke aftocht wilde gunnen!

Ik neem het de afgelopen maanden de plaatselijke media zeer kwalijk dat zij deze leugen niet duidelijk hebben ontmaskerd, zeker omdat deze qua tijdslijn helemaal niet klopt. Het is heel makkelijk met keiharde feiten aan te tonen dat Vreeman liegt dat hij barst. Een fatsoenlijke aftocht moet je verdienen en die moet Vreeman niet over de rug van Smolders gegund worden!

Vreeman zat als korpsbeheerder tot voor kort wekelijks met het OM aan tafel. Datzelfde OM dat eerder met 12 man bij Smolders is binnengevallen, terwijl Vreeman fraudeleus aan het handelen was en zijn macht misbruikte. November j.l. zou het OM het onderzoek afronden. Blijkbaar is in november bij het OM duidelijk geworden dat van de beschuldiging van Vreeman niets klopte en is men om gezichtsverlies te voorkomen wanhopig op zoek naar iets anders. De belastingdienst wordt hierbij genoemd, nou die mogen hier elk jaar komen controleren, maar dat heeft niets maar dan ook niets met de zieke aanklacht te maken, de leugen van Vreeman!! Overigens zeer bedenkelijk en walgelijk dat ik tijdens dit als maar durende zogenaamde onderzoek uit de krant moet vernemen dat de belastingdienst is ingeschakeld en het niet meer over de leugen van Vreeman gaat.

Een tijdje nadat in 2002 voor mijn ogen Pim Fortuyn werd vermoord, kreeg ik gezondheidsklachten. Daar was op een bepaalde manier mee te leven maar die klachten worden sinds die leugen en valse beschuldiging in oktober alleen maar erger, waardoor het zowat onmogelijk wordt om door te gaan. Zonder een objectieve en eerlijke plaatselijke media is het trouwens ook onbegonnen werk om door te gaan.

Vrouw, kinderen en familie smeken mij om te stoppen. Zij weten als geen ander wat ik steeds maar moet ondergaan!

Ik vraag de plaatselijk media om binnen 1 week ruimschoots aandacht te gaan besteden aan de leugen van Vreeman die qua tijdslijn nooit kan kloppen wat feitelijk ook duidelijk valt te concluderen in het Enqueterapport ! Gebeurt dat niet dan neem ik eind volgende week een definitief besluit.

 


6 januari 2010

 

Audio en Video - Hans Smolders dreigt met stoppen
Omroep Brabant radio - 6 januari 2009

 


6 januari 2010

 

Audio en Video - Hans Smolders dreigt met stoppen
Omroep Brabant televisie - 7 januari 2009

 


7 januari 2010

 


7 januari 2010

 


7 januari 2010

 

Audio en Video - Ultimatum Brabants Dagblad
Omroep Brabant televisie - 8 januari 2009
Omroep Brabant radio - 8 januari 2010

 


8 januari 2010

 

--

Hans Smolders is de kluts kwijt schrijft het Brabants Dagblad

---
  Hans Smolders is de kluts kwijt schrijft het Brabants Dagblad op 8 januari j.l. nadat hij kritiek geleverd had op het dagblad. Dus als je kritiek levert op het Brabants Dagblad dan ben je blijkbaar de kluts kwijt. Ik kan u verzekeren dat niet ik maar het Brabants Dagblad sinds 21 oktober 2009 de kluts kwijt is. Als de bestuurlijke onbekwame deugnieten geen halt worden toegeroepen en het Brabants Dagblad volgende week niet alsnog de waarheid publiceert, dan zijn zij indirect verantwoordelijk voor de volgende misstappen van onbetrouwbare en onbekwame bestuurders zoals o.a. Vreeman of Hugo Backx.
Bestuurlijk Nederland zit ondertussen vol met dit soort onbetrouwbare en onbekwame dikbetaalde deugnieten. Doordat plaatselijke dagbladen de politieke en bestuurlijke witte boorden niet hard genoeg aanpakken en er vooral niet wordt doorgepakt, worden wij als burgers geconfronteerd met een asociale en steeds slechter functionerende overheid, waarvan de bovenlaag elkaar door middel van incest de goudgerande baantjes toespeelt. Door deze incest is de kwaliteit van bestuur nu zelfs tot een onaanvaardbaar niveau gezakt. We kunnen toch niet meer geschokt en verrast zijn door de Bankencrisis, na alle eerdere ellende die al is aangericht door dikbetaalde politici en bestuurders zoals o.a de Betuwelijn, rekeningrijden, bouwfraude, woekerpolissen, onbetaalbare ziekenfonds, HSL, onbetaalbare energienota, HBO-fraude en zo kan ik nog een heel A4-tje vullen! Bij al deze ellende kom je de politieke en bestuurlijke deugnieten massaal tegen.
Natuurlijk zijn er ook nog fatsoenlijke en betrouwbare bestuurders, maar ook die hebben last van deze onbetrouwbare en onbekwame deugnieten. Als bestuurlijke deugnieten willens en wetens de boel besodemieteren en de zaak belazeren moet een plaatselijk dagblad daar geen spaan van heel laten!! Heeft u als krant niet door dat het als maar erger wordt?
Een plaatselijk dagblad zou bestuurlijke deugnieten geen gunstige aftocht moeten gunnen, want een fatsoenlijke aftocht moet je immers verdienen.
Nu worden deugnieten van bestuurders in Tilburg behangen met Koninklijke onderscheidingen, grote gouden en zilveren legpenningen en kunnen ze hun machtmisbruik, fraudeleus handelen en onkunde elders gaan voortzetten. U als plaatselijk dagblad laat dit alles tot op heden kritiekloos toe, u zou zich moeten schamen! Als een plaatselijk dagblad de waarheid niet meer schrijft, selectief en niet objectief de feiten weergeeft wordt het voor mij vechten tegen de bierkaai.
Het Brabants Dagblad heeft vanaf 21 oktober 2009 nog steeds niet de volledige waarheid klip en klaar en prominent gepubliceerd. Hopelijk gaat dat deze week nog wel gebeuren.

                        
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Na het debat over het enquêterapport m.b.t tot Midi hadden alle onderstaande feiten prominent in het Brabants Dagblad gepubliceerd moeten worden.

Vreeman is niet alleen weggestuurd vanwege het niet melden van een overschrijding bij Midi, of vanwege een onwerkbare situatie, maar voor veel meer kwalijke feiten zoals;

- Dat Vreeman op de hoogte was van de bouwclaimconstructie en heeft meegewerkt aan de afspraken hierover met de aannemer en eraan heeft meegewerkt dat de overschrijding niet bekend zou worden wat in strijd is met art 169 en art 53a v/d gemeentewet. Dit zou men ook kunnen opvatten als meewerken aan valsheid in geschrifte. Ook de zakelijke positie van de gemeente t.o.v. aannemer is verzwakt door deze bouwclaimconstructie en hierdoor wordt je als gemeente ook mogelijk chantabel en kunnen makkelijk kostenoverschrijdingen van wel 40% ontstaan, wat ook is gebeurd.
Was er binnen het College van B&W toevallig iemand corrupt omdat Vreeman het volledige College niet heeft geïnformeerd?

- Dat door toevoeging van artikel 8.2 aan het huurcontract de financiële risico’s bij de gemeente kwamen te liggen, wat overigens Privé bij Vreeman thuis is afgekaart. Hierme heeft Vreeman gehandeld in strijd met art 169 en art 53a van de gemeentewet omdat hij de Raad en een deel v/h College daarover niet heeft geïnformeerd.
Was er binnen het College van B&W toevallig ook iemand corrupt omdat Vreeman het volledige College niet heeft geïnformeerd?

- Vreeman maar een deel van de wethouders heeft geïnformeerd m.b.t de kostenoverschrijding van 1 miljoen euro en heeft hierdoor in strijd heeft gehandeld met art 53a van de gemeentewet.
Was er binnen het College van B&W toevallig ook iemand corrupt omdat Vreeman het volledige College niet heeft geïnformeerd?

-Burgemeester Vreeman had moeten onderkennen dat bij het ondertekenen van de contracten, ook weer privé bij Vreeman thuis, niet voldaan werd aan de voorwaarde van een realistische financiële exploitatie met harde cijfers. Daardoor was er inhoudelijk aanleiding om te herijken en procedureel aanleiding om te toetsen of voldaan was aan de door de raad op 10 december 2007 gestelde randvoorwaarde. Dit is burgemeester onwaardig en de zoveelste politieke doodzonde!! Hiermee heeft Burgemeester Vreeman niet in het belang van de stad gehandeld en zich totaal geen zorgen gemaakt om de bestuurbaarheid van de stad.

- Vreeman heeft bewust verzuimd de gewijzigde omstandigheden, zoals o.a het niet tekenen door EndeMol en de Ondernemers, niet te benutten voor ‘n heroverweging en heeft deze gewijzigde omstandigheden ook niet benut ter voorkoming van een onacceptabele kostenoverschrijding. Dit is burgemeester onwaardig en de zoveelste politieke doodzonde!!
Hiermee heeft Vreeman niet in het belang van de stad gehandeld en zich totaal geen zorgen gemaakt om de bestuurbaarheid van de stad.

- Dat lopende het onderzoek naar de zogenaamde corruptie van Smolders korpsbeheerder Vreeman zijn functie als korpsbeheerder in de driehoek, die mede bepaalt, of er een onderzoek naar iemand wordt gedaan, zijn functie op een gigantisch wijze heeft misbruikt. Lopende het onderzoek heeft Vreeman namelijk op 21 oktober 2009 Smolders beschuldigd van corruptie in de onschendbare raadszaal!

- Medio oktober zegt Vreeman een week lang dat hij een troef in handen heeft die alles duidelijk zal maken. Schandalig en burgemeester onwaardig en tegen alle democratische spelregels in!! Hij hoort zulke informatie te delen met de raad en het College en ze hiermee niet te verassen in het debat!!

- Alle bovengenoemde overtredingen van de gemeentewet en alle politieke doodzondes zijn voor 3 juli 2008 gepleegd. Vreeman zegt dat hij op 26 september 2008 gebeld is door de project- ontwikkelaar dat Smolders corrupt zou zijn.
Dus Vreeman kan zijn frauduleus handelen van voor 3 juli 2008 nooit rechtvaardigen op basis van een zogenaamd corrupt raadslid die pas een paar maanden later, september 2008, corrupt zou kunnen zijn op basis van omstreden informatie. Hij liegt dat hij barst!!
BeluisterenWat verder ook belangrijk is dat het moeten opstappen van Vreeman niet zomaar uit de lucht is komen vallen, maar een opeenstapeling is van 4 jaar ellende!!

- Vreeman pijnlijk teruggefloten voor het plegen van Machtsmisbruik al voordat Smolders in de raad zat:
www.smolderstilburg.nl/rechtszaak/fragment-raadsverg130206.wma

- Frauduleus handelen met wachtgelden
www.smolderstilburg.nl/wachtgeld-totaal211109.html

- Misbruik vertrouwelijkheid;
www.smolderstilburg.nl/gerechtigheid.html

- Vreeman als voorzitter van Toneelclub;
www.smolderstilburg.nl/koerier-zuid-toneel475000-260209.html

- Machtsmisbruik van de bovenste plank;
www.smolderstilburg.nl/horecaondernemer250407.html

- Midi-theater;
www.smolderstilburg.nl/midi_totaal270909.html

- Minachting voor de raad t.a.v. Snoepreisjes;
www.smolderstilburg.nl/verkiezingen2010/snoepreisjes-totaal251109.html

enz. enz. enz.

Op 3 juli 2008 heeft Vreeman willens en wetens regentesk gekozen voor een Midi-theater en niet voor de bestuurbaarheid van de stad. Als Vreeman zich werkelijk zorgen had gemaakt om de bestuurbaarheid van de stad had hij de raad en het college op 3 juli geïnformeerd over de ontstane situatie!
Vervolgens had de democratie dan zijn werk kunnen doen. Tilburg was dan met of zonder het Midi-theater een bestuurbare stad gebleven!
Van een zogenaamd corrupt raadslid kon op 3 juli 2008 totaal geen sprake zijn! Daarom is de leugen van Vreeman ook makkelijk te ontmaskeren omdat hij pas op 26 september 2008 door de projectontwikkelaar is gebeld. Beluisteren

Na bovenstaande te hebben gelezen moet u zich nog maar eens goed realiseren en er bij stil staan dat Vreeman nu lector is en wellicht door uw onvolledige berichtgeving sinds 21 oktober 2009 lector van de Bestuursacademie Zuid Nederland zal blijven.

 
     

 


13 januari 2010

 


13 januari 2010

 


13 januari 2010

 


16 januari 2010klik hier voor een vergroting

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016