Motie

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie Inkomenseis Subsidieaanvrager

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 15 september 2014 voor de behandeling van de perspectiefnota 2015.

Constaterende dat;

  • In een groot aantal gesubsidieerde instellingen de inkomens van bestuurders en commissarissen absurd hoge niveaus hebben of gaan bereiken.
  • De maatregelen die landelijk worden voorgesteld of genomen vrijwel geen of slechts minimaal effect hebben op de situatie.
  • Het schijnbaar een "normale" gang van zaken is dat veel bestuurders afkomstig uit de politieke arena hun mening herzien en meegaan in deze ongewenste beloningscultuur zodra zij bij instellingen werkzaam zijn.

Overwegende dat;

  • In ons land de inkomensongelijkheid extreem groeit.
  • Salarisbeperking beslist niet leidt tot een uittocht van kennis en talent. Vervangers zijn vaak in ruime mate aanwezig blijkt in de praktijk.
  • Waarschijnlijk gaat met deze salarisbeperking ook elders een (gewenste) verandering optreden in de heersende graaicultuur en beloningsmentaliteit.
  • Het ontoelaatbaar is, dat de maatschappij in subsidievorm deze extreme beloningen financiert.

Draagt het college op;

Voordat de komende subsidiegesprekken plaatsvinden, aan de subsidieaanvragers mee te delen dat er geen subsidie wordt verstrekt als er bij de subsidieaanvrager iemand beloond wordt met meer dan 80.000 euro per jaar.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De Fractie van Lijst Smolders Tilburg.

 

 


6 januari 2015

Klik hier voor een vergroting

 

Brief topinkomen ook bij Gemeente Tilburg!

 


21 januari 2016

 


26 maart 2016

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016