7 januari 2010

 

 


3 december 2009

 


29 december 2010

 


LST Flyer verkiezingen 2010

 


30 december 2010

 


7 januari 2010

 


13 januari 2010

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                 4 januari 2010

Specifieke campagne in Tilburg die zich richt op de 80.000 burgers die niet meer gaan stemmen!

In de gemeente Tilburg mogen ongeveer 160.000 burgers gaan stemmen. Daarvan gaan 80.000 nooit stemmen. De gevestigde politieke partijen hebben er geen enkel belang bij als deze 80.000 burgers uit Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout wel zouden gaan stemmen.
Het zijn de mensen die al decennia lang terecht geen enkel vertrouwen meer hebben in de politiek. De gevestigde politiek weet dat deze 80.000 burgers nooit op hun partijen zullen gaan stemmen en hebben dan ook nooit echt moeite gedaan om deze hele grote groep via specifieke campagnes aan te spreken!
Eind januari vallen de stem- kiezerspassen weer in de bus en het is de hoogste tijd om deze 80.000 burgers die nooit gaan stemmen aan te spreken om wel te gaan stemmen omdat er echt wat te kiezen valt in Tilburg!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Waarom wordt er door de gemeente Tilburg geen specifieke campagne gevoerd, speciaal voor de grote
    groep van 80.000 burgers die niet gaan stemmen, om weer wel te gaan stemmen?
2) Wilt u voordat eind januari de stem- kiezerspas in de brievenbus valt een campagne opstarten en de
    burgers erop wijzen dat zij de stem- kiezerspas goed moeten bewaren omdat ze anders niet kunnen
    gaan stemmen?
3) Wilt u vlak voor de verkiezingen via de media kenbaar maken wat de mensen moeten doen als zij hun
    kiezerspas zijn verloren en toch willen gaan stemmen?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

17 januari 2010
Hans Smolders stopt door de lang aanhoudende en (na de valse beschuldigingen in oktober) steeds toenemende gezondheidsklachten.

 

Het Gesprek 7 februari 2010 - TON maakt nu kans in Tilburg

 


25 februari 2010

Klik hier voor een vergroting

 


1 maart 2010

 


2 maart 2010

 

3 maart 2010

DOOR AFWEZIGE LST IS OPKOMST DRAMATISCH SLECHT; 44,9%
Dat is 5,2% minder dan in 2006 toen de LST wel meedeed
Door de LST was in 2006 de opkomst wel hoger dan in 2002.

 


4 maart 2010

 


4 maart 2010

 

Uit onderzoek van de UVT blijkt dat zonder dat de Lijst Smolders
campagne heeft gevoerd deze zelfs al groter zou zijn dan in 2006.
Het effect dat de Tilburgse gemeenteraad van 39 naar 45 zetels gaat is daarbij niet eens meegerekend.
Tel daarbij ook nog maar eens op dat meer dan 5% van de kiezers zijn thuis gebleven, dan wordt het duidelijk dat de LST wel eens de
grootste had kunnen zijn op 3 maart 2010.

 


4 maart 2010

 


6 maart 2010

 


11 maart 2010

 


12 maart 2010

 


15 mei 2010

 

Hans Smolders stopt

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016