burgerprogramma Geluidsfragmenten Raadszaal interesante linksReacties

 

Persbericht

Vier cursussen voor Turkse pubers en

hun ouders in Tilburg

De Stichting Turkse Gemeenschap Tilburg (STGT) krijgt € 20.000 subsidie van de gemeente Tilburg om vier cursussen te kunnen organiseren voor pubers en hun ouders. Hiermee wil de stichting de communicatie tussen ouders en pubers verbeteren. Verder moet de cursus de jongeren zelfverzekerder maken en hen stimuleren om positieve initiatieven te nemen en goede contacten te leggen.

De STGT heeft de subsidie aangevraagd omdat zij signalen krijgt van ouders die zich zorgen maken over hun opgroeiende kinderen. De stichting heeft vervolgens in overleg met Palet het project opvoedingsondersteuning ontwikkeld.

Wethouder integratie Jan Hamming: "Ik vind dat een heel goed initiatief. Het past prima binnen ons integratiebeleid Allemaal Tilburgers. We vinden het belangrijk dat de zelforganisaties mensen uit eigen kring stimuleren om op een positieve manier deel te nemen aan de Tilburgse samenleving."

In 2005 heeft de gemeente Tilburg besloten om niet langer vaste agogische uren beschikbaar te stellen aan de zelforganisaties. In plaats daarvan kan het beschikbare geld nu worden besteed aan projecten. Het project Opvoedingsondersteuning van de Stichting Turkse Gemeenschap is hiervan een voorbeeld. Het college heeft op 20 juni 2006 besloten om eenmalig subsidie te geven aan dit project.

Voor meer informatie:

Marlies van Brunschot, Bestuurswoordvoering, telefoon: 013-542 9705

 

13 juli 2006

 

14 juli 2006

 


officiële vragen art. 47 aan het college 10 juli

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Tilburg, 10 juli 2006

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Geacht College,

Gemeentebestuur Tilburg speelt wederom Sinterklaas met geld van alle Tilburgers!

Vier cursussen voor Turkse pubers en hun ouders in Tilburg!
De Stichting Turkse Gemeenschap Tilburg (STGT) krijgt € 20.000 subsidie van de gemeente Tilburg om vier cursussen te kunnen organiseren voor pubers en hun ouders. Hiermee wil de stichting de communicatie tussen ouders en pubers verbeteren. Verder moet de cursus de jongeren zelfverzekerder maken en hen stimuleren om positieve initiatieven te nemen en goede contacten te leggen.
Wethouder integratie Jan Hamming: "Ik vind dat een heel goed initiatief"
Het college heeft op 20 juni 2006 besloten om eenmalig subsidie te geven aan dit project.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1. Weet u wat deze cursussen van 5000 euro per stuk inhouden en wanneer de cursussen gegeven worden?
2. Zo ja, zou u dat dan per direct aan ons kunnen mededelen?
3. Mogen wij als raadsleden bij deze peperdure cursussen aanwezig zijn?
4. Vindt u dit specifiek een Turks probleem?
5. Bent u het met LST eens dat u als B&W ook zeer selectief bent met het Sinterklaas spelen met Tilburgs belastingsgeld, omdat u de Turkse gemeenschap wel heel veel geld geeft voor 4 cursussen en wat gaat u doen voor bijv. Nederlandse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse enz. enz. gezinnen met dezelfde problemen?
6. Wij van LST denken dat het niets te maken heeft met de komende verkiezingen, u ook?

Met vriendelijke groeten, Hans Smolders namens de LST fractie

 


Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016