Stappegoor betaald parkeren

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Tilburg, 5 juli 2014

 

Betreft: vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

 

Geacht College,

 

In het jaar 2004 zou de gemeente Tilburg gaan zorgen dat sportgebied Stappegoor het Papendal van het zuiden zou gaan worden.
Op deze visie en beloftes van de gemeente hebben een aantal ondernemers, die gerelateerd zijn aan de sportbranche, grote investeringen gedaan. Nu anno 2014 is er nog maar weinig over van een serieus te nemen sportgebied. Hockey weg, Atletiekbaan met volop problemen een 400 meter ijsbaan die niet geschikt is voor serieuze wedstrijden enz. enz.
Het klopt dat er in het verre verleden betaald parkeren is afgesproken maar nu de plannen zo gewijzigd zijn en er volstrekt geen sprake meer is van een Papendal van het Zuiden maar het meer gaat lijken op het tranendal van het Zuiden vragen wij ons af of het niet meer dan redelijk zou zijn als er tegemoet gekomen gaat worden m.b.t. het parkeerbeleid.

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

 

1. Zolang het nog in de verste verte geen Papendal van het Zuiden is zou u dan het betaald parkeren willen afschaffen en het pas weer invoeren als sportgebied Stappegoor op orde is?

2. Zo nee, kan er dan bij de winkels achterin, die geïnvesteerd hebben op een Papendal van het Zuiden, een parkeerregime komen dat er de eerste 45 minuten niet betaald hoeft te worden?

 

De LST fractie;

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Angelique v Huffel, Wil v/d Bogaard, Cees v Dijk

 

 

 


6 Juli 2014

 

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016