officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Tilburg,                                                                                                              29 januari 2015

 

Betreft: vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

 

Geacht College,

 

Stadsgids kwalitatief ver onder de maat en niet meer van deze tijd!

De Lijst Smolders is geschrokken van de kwaliteit en inhoud van de stadsgids.
Deze is te vaak onjuist en onvolledig. Voor veel Tilburgers gaat deze stadsgids ongelezen de papiercontainer in. De LST is ook van mening dat deze weg van communicatie niet meer van deze tijd is, want dit kan digitaal. Wel snappen wij dat ouderen die niet op internet zitten jaarlijks dan op een andere wijze voorzien moeten worden van belangrijke informatie van de gemeente Tilburg.
Dat kan makkelijk via een pagina grote advertentie in de plaatselijke weekkranten. Ook had er op de bezorgingskosten bespaard kunnen worden als stadsgids 2015 tegelijkertijd was verspreid met de stempassen voor de verkiezingen in maart.
Als ik me even beperk tot de politieke berichtgeving op pagina 18 en 19 is belangrijke informatie onthouden en staan er diverse fouten in.
Maar op pagina 82 gaat het echt om belachelijke onjuistheden, daar staan zelfs partijen benoemd die niet meer in de gemeenteraad zitten. Maar ook wordt er per partij juist veel of juist weinig info gegeven, dus absoluut niet gelijkwaardig en onjuist.

Een en ander noopt ons daarom tot het stellen van onderstaande vragen:

  1. Bent u het met de LST eens dat de informatie in de stadsgids te vaak onjuist is?
  2. Bent u bereid om de gehele stadsgids eens qua inhoud en op juistheid van gegevens tegen het licht te houden?
  3. Bent u bereid om de stadsgids in de huidige boekvorm af te schaffen en dit dan digitaal te promoten en voor de ouderen jaarlijks een pagina kwalitatieve informatie te verstrekken in onze weekbladen in de stad?

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 

 


29 januari 2015

 


29 januari 2015

 

Omroep Brabant -
Over de stadsgids -
29 januari 2015

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016