Sociale verkilling? Nee: Koud maken van groen.. dat helpt!!!???????

De Kamer van Koophandel organiseerde op donderdag 23 november een bijeenkomst over communicatie waarin de genomineerden voor de Communicatieprijs Midden-Brabant 2006 bekend worden gemaakt.

LST stelde hier art. 47 vragen over.

 

 

officiële vragen art. 47 aan het college 16 november

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Tilburg, 16 november 2006

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

College,

 

Sociale verkilling? Nee: Koud maken van groen…… dat helpt!!!???????

De Kamer van Koophandel organiseert op donderdag 23 november een bijeenkomst over communicatie waarin de genomineerden voor de Communicatieprijs Midden-Brabant 2006 bekend worden gemaakt.
Aansluitend op de bijeenkomst onthult loco-burgemeester Els Aarts een Social Sofa die geplaatst wordt voor het gebouw van de KvK.
Deze Social Sofa wordt aangeboden door de ondernemers die hebben deelgenomen aan de handelsmissie naar China. De plaatsing van deze ontmoetingsbank valt binnen het project Stichting 1000 bankjes, een initiatief van Karin Bruers, dat volgens de uitnodiging “aan zou moeten tonen dat de Tilburgse politiek, de Tilburgse bevolking en het Tilburgse bedrijfsleven de handen ineen kunnen slaan om de sociale verkilling een halt toe te roepen.”

De LST wil ook een halt toe roepen aan de sociale verkilling, maar vraagt zich of social sofa’s daartoe zaligmakend zijn! Punt 1.
Punt 2: nog niet zo lang geleden vele hemel, linde- en kersenbomen gekapt om het zicht op KvK-kantoren te verbeteren. Alsof een Kamer van Koophandel überhaupt gevestigd zou moeten zijn op een zichtlokatie.!
Deze schandalige vertoning is door bioloog en auteur Henk Kuiper (en niet door Groen Links, voor alle duidelijkheid!!!) op treffende wijze beschreven op zijn weblog: “Dankzij duur betaalde opdrachten van grote bedrijven is het een nieuwe stijl zelfs geworden in de landschapsarchitectuur: groenaanleg die zo kil, mager, strak en steriel mogelijk is om zo prominent mogelijk bedrijfsgebouwen en bedrijfslogo's uit de verf te laten komen. In Tilburg wordt die industrieterreinenstijl sinds ‘Tilburg Moderne Industriestad' zoveel mogelijk ook doorgevoerd in het openbare groen. Niet dat gewone burgers of raadsleden daar om gevraagd hadden, maar wel bedrijven, architecten en projectontwikkelaars. En wie zijn nou het belangrijkste! Recent nog zijn voor nieuwe Heuvelontwerpen architecten uitgekozen die zich allemaal onderscheiden door toepassing van deze nieuwe stijl van strakke kilheid en steriliteit, hoewel burgers juist heel andere wensen hadden geuit.
Ook schuin tegenover de Westpointtoren wordt binnenkort het groen aangepast aan de moderne eisen voor een zichtlocatie. Langs de Oprit belemmeren daar grote bomen het zicht op de Kamer van Koophandel. En dan nog lindebomen ook! De aandacht wordt bovendien afgeleid door struiken, zanglijsters, spechten, mollen en zelfs een heuse konijnenburcht midden in de stad. Ook kijk je vanaf de Oprit tegen een enorme, oude kersenboom (zie foto). Alsof de Kamer van Koophandel een gezelschap is om mee kersen te eten. De boom herinnert nota bene nog aan handelsondermijnende ideeën destijds om de burgers in het openbare groen gratis hun groente en fruit te laten plukken. Zijn jullie nou helemaal gek geworden, zo protesteerden plaatselijke groenteboeren, fruittelers en de toenmalige Kamer van Koophandel. Smaakvol groen was voor de zakenwereld toen al het tegenovergestelde van kersenbomen. En wat hebben nou toch twee hemelbomen te maken met de doelstellingen van de Kamer van Koophandel? Marketingonderzoek toonde recent nog eens ondubbelzinnig aan dat hemelse gelukzaligheid onmiddellijk leidt tot vermindering van de Koophandel. De slogan is toch ook niet ‘Tilburg hemelse stad' of ‘Tilburg himmelhoch jauchzend'? ‘To the hell' met die hemelbomen!”

En gaan we in dat verkilde landschap een social sofa plaatsen (zie foto)?

De LST vraagt zich dan ook af:

1. Vindt het college dat een social sofa beter werkt tegen sociale verkilling dan prachtige bomen?
2. Denkt het college dat de Tilburgse bevolking en het Tilburgse bedrijfsleven eensgezind van mening zijn dat het rücksichtlos kappen van waardevol historisch groen noodzakelijk is om een gebouw als de Kamer van Koophandel te kunnen zien?
3. Is het college bereid deze kwestie voor te leggen aan de Tilburgse bevolking doormiddel van het burgerpanel, burgeronderzoek of anderszins?
4. Is het college van mening dat dit soort souvenirs beter thuishoren in een tuin van een wethouder dan in de openbare ruimte (social sofa is immers geheel volgepimpt met symbolen die refereren aan de reis van bestuurders en ondernemers naar China!)


De LST-fractie

Bij de Ringbaan-West moesten de kantoorgebouwen bij de Cobbenhagenlaan beter in het zicht. Oude foto's met daarnaast de huidige situatie laten het verschil zien.


 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016