Nul op de meter Le sage ten Broekstraat

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Tilburg, 22 december 2015

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                

Geacht College,

 

NUL OP DE METER EEN RAMP OF EEN ZEGEN

Met heel veel media-aandacht werden in de Le Sage ten Broekstraat de nul op de meter huizen gepresenteerd. Sindsdien is er weinig aandacht meer voor de aanhoudende problemen voor de bewoners van deze sociale huurhuizen.

Je zou denken dat de mensen in deze woningen geluksvogels zijn maar zowel financieel als voor de woonkwaliteit is dat vaak niet het geval.

In de huiskamers zit wel gewoon een thermostaat maar blijkbaar doet het systeem niet wat de thermostaat vraagt.

Deze bewoners krijgen nu geen rekening meer van het energiebedrijf, maar ongeveer hetzelfde bedrag moet nu extra worden betaald aan de woningbouwvereniging. Dat de bewoners er zelf niet beter van worden vinden ze minder erg dan dat het systeem niet goed functioneert!


Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

  1. In 2014 maakte wethouder de Vries graag mooie sier met de Nul op de Meter woningen in de Le Sage ten Broekstraat, is hij nu een jaar later ook bereid om naar de problemen van de bewoners te gaan luisteren die ze nu hebben?
  2. Is de wethouder bereid om de problemen op te gaan lossen samen met de woningbouwvereniging?
  3. Is de wethouder bereid de bewoners te compenseren of de woningbouw- vereniging ertoe te bewegen dat bewoners financieel gecompenseerd worden zolang de problemen niet zijn opgelost?

 

Hans Smolders namens de LST.

 

 

Mail aan de Brabants Dagblad redactie

 


9 januari 2016

Klik hier voor een vergroting

 


21 januari 2016

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016