9 mei 2008

 


9 mei 2008

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                        8 mei 2008

 

LST is lakse houding B&W spuugzat na zoveelste straatroof

Afgelopen maandag, 5 mei, op bevrijdingsdag is er weer een poging tot een brute roof geweest op de Langedijk in de Reeshof. Even tevoren op die dag was er ook al door dezelfde daders een 20-jarige man in het Reeshofpark beroofd.

De veiligheid in onze stad is voor de Lijst Smolders zeer belangrijk en wij zijn dan ook altijd uiterst beheerst geweest met het geven van kritiek op dit zeer gevoelige onderwerp.
De LST heeft er steeds alles aan gedaan om degene die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen de gemeente Tilburg erop te wijzen dat het echt anders moet voordat er weer doden gaan vallen zoals in 2003 bij een straatroof in de Reeshof die uiteindelijk uitmondde in de moord op Bart Raaijmakers.

Op één fietsroute naar de Reeshof hebben afgelopen jaar 26 berovingen plaatsgevonden en 10 pogingen. Op 30 maart hebben ook straatroven met gewonden plaatsgevonden in de Prunusstraat, Hoefstraat en de Reeshofdijk.
De Lijst Smolders is de lakse houding van Burgemeester en Wethouders nu meer dan zat!!
Om een schadelijke negatieve beeldvorming te voorkomen heeft de LST afgewacht en het College de kans gegeven om alsnog met extra maatregelen te komen en daadkrachtig op te treden .Vervolgens gebeurde er dus helemaal niets en heeft de LST op 21 april het onderwerp "straatroven" op de agenda gezet van de commissie veiligheid.
Voordat de vergadering begon bleek zowel de directeur veiligheid, de heer Swinkels, als Burgemeester Vreeman helemaal niets af te weten van de straatroven met gewonden van 30 maart!!!!! Echt schandalig en om een onherstelbare negatieve beeldvorming te voorkomen heb ik toen besloten niet te spreken over die straatroven en het van de agenda af te halen nadat de Burgemeester en de directeur veiligheid ter plekke hadden beloofd mij snel te informeren over wat de gemeente aan extra maatregelen zou gaan nemen om dit grote probleem te bestrijden. Dat werd dus 21 april beloofd.
Inmiddels was het 7 mei geworden en had ik nog steeds niets vernomen van de heer Swinkels noch van Burgemeester Vreeman.
Gisteren dan maar zelf de heer Swinkels gebeld en die wist me te melden dat Burgemeester Vreeman pas eind deze week terugkomt uit Tunesië en dat er dan verder naar gekeken zou worden.
De Lijst Smolders wil met spoed extra maatregelen van Burgemeester en Wethouders. Desnoods moet er ook maar een reisverbod komen voor bestuurlijk Tilburg, totdat ze eerst hun zaken in Tilburg goed op orde hebben.

Wij van de Lijst Smolders vinden dat u extra maatregelen moet gaan nemen zoals o.a. een beloning uitloven voor degene die de gouden tip geeft waardoor een straatroof kan worden opgelost. Ook moet er extra cameratoezicht komen op kwetsbare fietsroutes en al zeker om te beginnen op de Reeshofdijk en de Langedijk.
Als u geen beloning gaat uitloven zal de LST dat in de toekomst zelf gaan doen!!

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

  1. Zou u beloningen kunnen en willen uitloven voor degene die de gouden tip geeft tot het oplossen van een straatroof?
  2. Zou u extra tijdelijke dan wel permanente camera's kunnen en willen plaatsen op de meest kwetsbare fietsroutes waar veel straatroven plaatsvinden?
  3. Was Kobra-kunstreis naar Tunesië van Korpsbeheerder/Burgemeester Vreeman nodig en zou tijd en geld niet beter besteed kunnen worden aan de veiligheid in onze stad?
  4. Wat gaat u als gemeente concreet aan extra maatregelen nemen t.a.v. straatroven?
  5. Hoe is het mogelijk dat zowel de directeur veiligheid als korpsbeheerder en Burgemeester Vreeman niets afwisten van de straatroven met gewonden op 30 maart?
  6. Iedereen in Tilburg en met name in de wijk Reeshof weet wat voor een impact zo'n straatroof heeft, met vers in het geheugen de straatroof van 2003 in de Reeshof, die uiteindelijk uitmondde in een moord op Bart Raaijmakers en diepe wonden heeft achtergelaten. Onze grote zorg en vraag is dan ook waarom bent u nu zo laks en neemt u als gemeente geen extra maatregelen ?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 3,10 en 11 november 2008, voor de behandeling van de programmabegroting 2009

Constaterende dat:

• De overvallen en straatroven steeds meer impact hebben op de Tilburgse samenleving
• Er nauwelijks grip komt op straatroven en overvallen met geweld.

Overwegende dat:

• Veiligheid door de Tilburgers al jarenlang met afstand het meest belangrijke onderwerp
  wordt gevonden waar de gemeente zich mee bezig zou moeten houden.
• U in bepaalde gevallen best beloningen uit kan loven.

 

Draagt het college en de burgemeester op:

In het regionaal college van burgemeesters, bij de voorbereiding, besluitvorming en uitwerking rond het regionaal jaarplan en het districtelijk jaarplan van de politie (zoals bij de uitwerking van het Beleidsplan Korpsnavigator Midden en West Brabant 2008-2011) als standpunt in te brengen dat meer capaciteit en creativiteit wordt ingezet bij het bestrijden van straatroof, berovingen en overvallen met geweld en daarbij ook de mogelijkheid niet uit te sluiten om in bepaalde gevallen zelf als gemeente een beloning uit te loven en deze bepaalde gevallen vervolgens kenbaar te maken op scholen d.m.v. posters.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 


12 november 2008

 


12 november 2008

 

Video over Tipgeld
Omroep Brabant Nieuws - 12 november 2008
Brabant10 Nieuws - 15 november 2008

 


20 november 2008

 


21 november 2008

 


24 november 2008

Klik hier voor een vergroting

 

Omroep Brabant Nieuws over tipgeld 24 november 2008

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016