8 juli 2014

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Tilburg, 2 juli 2014

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

 

Geacht College,

Reclamebelasting op industrieterreinen...

Politiek is keuzes maken omdat je het geld maar een keer kan uitgeven.

Het CDA, de VVD en D66 zijn medeverantwoordelijk voor het uitgeven van tientallen miljoenen euro's aan kunst en vele tientallen miljoenen aan andere gesubsidieerde instellingen. Ook is er onverantwoordelijk veel belastinggeld verspild.

Deze week werden vele ondernemers op industrieterreinen geconfronteerd met een aanslag reclamebelasting. Als de politiek bekwaam en financieel verantwoordelijk bestuurd had dan was deze aanslag niet nodig geweest.

Partijen als VVD, CDA en D66 zeggen altijd op te komen voor het MKB, kleinere ondernemers en ZZP-ers maar in de praktijk komt daar weinig tot helemaal niets van terecht.

De politiek harkt nu als een soort moderne roofridders de zoveelste belasting binnen.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

  1. De gevolgen van deze reclamebelasting zullen best groot zijn en dan bedoel ik niet het bedrag dat betaald moet worden. Heeft u verder nagedacht over wat de indirecte negatieve gevolgen kunnen zijn van deze reclamebelasting op bedrijventerreinen?
  2. Zo ja, welke indirecte negatieve gevolgen denkt u dan aan, en zo nee waarom niet?

 

De LST fractie;

 

 


28 augustus 2014

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Tilburg, 28 juli 2014

 

Betr.: Vervolgvragen ex. art. 47 Reglement van Orde

 

Geacht College,

 

LST heeft nog geen antwoorden gekregen maar u wel 155 Bezwaarschriften !

B&W behoort vragen van raadsleden binnen 4 weken te beantwoorden en anders een bericht te sturen dat het enkele weken langer duurt en de reden waarom. De LST wacht nu al 8 weken op antwoorden op vragen over de reclamebelasting en heeft tot op heden ook geen bericht gehad dat het langer zou gaan duren en waarom!

In eerder gestelde art 47 vragen van de LST, 2 juli, hadden wij u al gevraagd of u had nagedacht over de indirecte negatieve gevolgen van deze reclamebelasting. Wij hadden deze grote hoeveelheid aan bezwaarschriften wel voorspeld . Er zijn ondernemers die helemaal geen zaken doen in Nederland maar wel gewoon hun naam op het pand hebben staan, dat heeft niets met reclame te maken. Er zijn ondernemers die geen of maar enkele personeelsleden hebben maar wel voor het volle pond worden aangeslagen op basis van de WOZ waarde en dus niet op basis van de hoeveelheid reclame die gemaakt zou worden. Ook zijn er ondernemers die helemaal geen winst maken en al wel gewoon diverse belastingen betalen voor overheidstaken zoals o.a. voor het schoon houden van hun industrieterrein en daarbij is het ook vanzelfsprekend dat de politie er is voor de veiligheid. Ook hebben veel ondernemers zelf beveiligingsinstallaties! Vandaar nog een vervolgvraag.

3. De LST heeft deze zeer grote hoeveelheid bezwaarschriften zien aankomen.
Bent u zich ervan bewust dat als er een ondernemer of een groep ondernemers naar de rechter gaat uw willekeur en het ondoordacht invoeren van deze reclamebelasting door de rechter zal worden afgestraft?

 

 

MEI 2007

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg, 3mei 2007

    

Schandalige reclamebelasting
voor ondernemers op komst!

Niet alleen hardwerkende burgers worden steeds op slinkse wijze uitgeknepen als citroenen maar de ondernemers zijn ook een onuitputtelijke inkomstenbron voor de overheid dus ook voor de gemeente Tilburg? In het verleden heeft de overheid bewezen het geld daar te halen waar mensen ambitieus zijn en keihard werken zoals o.a. bij het Midden en Klein bedrijf (MKB) en haar werknemers. Afgelopen 10 jaar zien we het hier in Tilburg wederom gebeuren met de soap rondom de verlichting in de Heuvelstraat waar zelfs een kostbare stadsmanager voor is aangesteld? Alleen al van de kosten van die stadsmanager had er al mooie verlichting kunnen hangen! Het college gooit vele miljoenen over de balk en slaagt er vervolgens al 10 jaar niet in om voor 100.000 euro de binnenstad te voorzien van mooie verlichting!! Voor die idiote tegeltjes onder in een parkeergarage had de Tilburgse politiek wel maar liefst 600.000euro over en daarvoor zouden alle winkelcentra in Tilburg voorzien kunnen worden van exclusieve verlichting. Waar is die 600.000 euro dan nu wel gebleven als u nu al met deze onzalige reclamebelasting op de proppen durft te komen voor deze toch al veel geplaagde ondernemers? Het college van B&W had met enige fantasie op het idee kunnen komen om van de bestaande verlichting in de Heuvelstraat ook een KORT-project te maken met een schijntje van die 600.000euro! De 100.000 euro die men nu van de ondernemers wilt binnenhalen via deze walgelijke reclamebelasting, die natuurlijk structureel blijft, daar wordt weer een enorme bureaucratie en baantjes gecreëerd. Wij van de Lijst Smolders zitten niet op deze onzinnige banen en bureaucratie te wachten zoals u die als gemeente wel vaker creëert. De ondernemers die op of rondom de Cityring hun zaak exploiteren hebben het afgelopen jaar ondervonden dat hun omzetten fors zijn gedaald! Met de wetenschap dat dit nog zeker tot 2010 zo blijft is het een grote schande dat u op deze walgelijke en verwerpelijke wijze de ondernemers structureel weer een reclamebelasting op de mouw wilt gaan spelden!! U zou zich diep moeten schamen en volgens mij bent u zich er nog steeds niet van bewust dat er de komende jaren door uw wanbeleid ondernemers noodgedwongen zullen moeten stoppen of zelfs failliet kunnen gaan!!

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

 

  1. Nadat u deze ondernemers het ondernemen zowat onmogelijk maakt, in de periode van 2006 tot 2010, kunt u dan nog met droge ogen blijven beweren dat deze structurele reclamebelasting zowel moreel als fatsoenshalve niet verwerpelijk is??
  2. Waar is die 600.000euro gebleven voor het project KORT, die bestemd was voor dat waanzinnige tegeltjesproject onder in de parkeergarage v/h Pieter Vreedeplein?
  3. Ware het niet beter geweest om geen stadsregisseur aan te stellen en of maar een heel klein deel (15%) van het bedrag van dat waanzinnige KORT project onder in de parkeergarage v/h Pieter Vreedeplein te besteden aan fatsoenlijke verlichting in het winkelhart van Tilburg?
  4. Hoe wilt u deze schandelijke reclamebelasting afdwingen zonder een vorm van rechtsongelijkheid waar de rechter u zeker op zal toetsen?
  5. Bent u zich er wel van bewust dat door u veel ondernemers grote omzetverliezen lijden?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 


11 december 2015

Klik hier voor een vergroting

 


20 april 2017

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016