burgerprogramma Geluidsfragmenten Raadszaal interesante linksReacties

 

Reactie LST op nieuw Algemeen Beleids Plan
26 april 2006


Dat dezelfde coalitie na 4 jaar aanmodderen nog eens 4 jaar door gaat sukkelen beloofd niet veel goeds. Gelijk na de verkiezingen bleken de onderhandelingen al een klucht en dit ABC beloofd al niet veel beters. Het is een aaneenschakeling van steunen, kreunen, proberen, wensen en streven. In dit ABC staat dat het ambtelijk apparaat anders moet gaan werken. Wij van LST zijn blij met dit ambtelijk apparaat in Tilburg, maar zeker niet met B&W die dit apparaat beter moet aansturen door te inspireren, leiderschap en daadkracht te tonen, maar daar niet toe in staat blijkt te zijn. Het gaat er vaak niet om wat goed is voor de stad, maar vooral om koste wat het kost op het pluche te kunnen blijven zitten. En zo kon het gebeuren dat het verliezende Groen Links een bizar veto uitsprak tijdens de onderhandelingen. Ook het CDA kon ondanks haar enorme verlies haar macht in Brabant nog uitbreiden, terwijl de kiezers totaal anders hadden gestemd. In dit land der blinde was zelfs Jan Hamming nog een koning!! Zoveel naïviteit en zoveel onrecht aan de verkiezingsuitslag is ongekend!

Het geldverslindende city ring-drama met al haar verschrikkelijke neveneffecten wordt tegen de uitdrukkelijke wens van bijna de gehele oppositie en de Tilburgse bevolking doorgedrukt. Het is belachelijk dat de Heuvel weer permanent open gaat voor autoverkeer en de Spoorlaan 2-baans wordt en 1 richtingsverkeer. Durf daar nu maar eens een volksreferendum over te houden! Wethouder Els Aarts zei bij de presentatie van dit ABC dat ze de cityring alleen nog maar beter uit moest gaan leggen aan de burgers want die snapte het nog niet goed. Nou een week later zagen we hoe Els Aarts iets goed kan uitleggen en wel bij een UMTS bijeenkomst in het WillemII stadion waar ze tegen de verontruste burgers uitlegde dat we maar 1 UMTS mast hadden staan in Tilburg. Dat belooft nog leuk te gaan worden als diezelfde Els Aarts de Cityring gaat uitleggen aan de Tilburgers!!

LST vraagt zich ook af hoe de beloofde 10.000 banen van voor de verkiezingen gerealiseerd gaan worden en vragen daar dan ook een concreet antwoord op.

Met betrekking tot integratie vinden wij het verschrikkelijk jammer dat zelfs onze burgemeester blijft spreken in termen van allochtonen en autochtonen en bijv. onze Turken die hier al meer dan 30 jaar zijn nieuwkomers noemt. Hij creëert hiermee zelf de tweedeling. Het zijn allemaal Tilburgers of hun herkomst nou ligt in China, Marrokko, Suriname, Turkije, De Antillen of Vietnam, dat is niet belangrijk. Ik wil zelf ook geen autochtoon genoemd worden. Wij zijn allemaal Tilburgers met dezelfde rechten en plichten. LST waardeert het zeer als mensen willen ondernemen en dat kan ook gewoon hier in Tilburg zonder aanzien des persoon en daar hoeft de burgemeester zich absoluut geen zorgen over te maken, dat is zijn werk ook niet!! Hij kan zich als korpsbeheerder beter full-time bezig houden met de veiligheid waar nog zat werk te doen is!

In dit ABC staat ook het behoud van de Sacramentskerk maar niet ten koste van elke prijs. Wat is ons cultureel erfgoed u dan wel waard en noem dan concrete bedragen, 1 miljoen 2 miljoen 3 miljoen of is dit weer een loze belofte terwijl we 1 maand geleden nog zagen dat er vele miljoenen euro’s overschotten waren tijdens de eindejaarsverantwoording!! Trouwens voor een draaiend huis op de Hasseltrotonde wordt wel geld gevonden en voor de Cityring wat een Economisch, verkeerstechnische en een financieel drama wordt heeft uw college zelfs 40 tot 80 miljoen over??

Ook ziet LST dat knooppunt het Laar een budgettair neutrale exploitatie wordt. (wie gaat dat betalen dan??) In dat deel van Tilburg bestaat er al een verkeersprobleem en met de komst van het nieuwe industrieterrein T58 met de geplande mega grote kantoortoren worden die verkeersproblemen alleen maar groter. In dit ABC wordt slechts 1 regel besteed aan de Noordwest tangent en de verdubbeling van de Noordoosttangent terwijl dat qua infrastructuur de belangrijkste projecten zijn voor de burgers en het bedrijfsleven. Ook daar maakt LST zich grote zorgen om, zeker omdat wethouder Aarts mijn artikel 47 vragen hieromtrent niet wenst te beantwoorden!!

Er komt een Deltaplan Armoede in 2007. Het belooft niet veel beter te worden voor de mensen die rond de armoedegrens leven omdat het college het afgelopen jaar nog niet eens in staat bleek een overschot van 800.000 euro te verdelen onder 12.000 mensen die recht hadden op een extraatje. Hoe kunt u spreken van een ruimhartig beleid als u van die 12.000 mensen er 4000 in de kou laat staan!! Ik lees ook dat elke wethouder een wijk in Tilburg krijgt als speciaal aandachtsgebied, maar dit wijkwethouderschap was er in de vorige periode toch ook al, dus wat gaat u nu doen wat u de afgelopen 4 jaar niet heeft gedaan?

Het fietsplan, wat bakken met geld kost, is de werkelijk oorzaak dat er een cityring moet komen. Bij dit fietsplan wel duidelijke ambitie’s. In 2010 4% en in 2015 zelfs 5% meer fietsverkeer op de sternetroutes dan in 2002 het geval was. (dit is niet meetbaar dus prietpraat) Trouwens Tilburg is ooit fietsstad van Nederland geworden met diezelfde fietspaden die er nu nog steeds liggen en zelfs nu nog meer, alleen zijn deze fietspaden nu slecht te berijden door het achterstallige onderhoud zoals ook onze straten en trottoirs op veel plaatsen er nog steeds schandalig en onveilig bijliggen. Als we het dan toch over ambitie’s hebben is 600 starterwoningen op 7000 nieuwbouwwoningen in de periode 2005-2010 voor de 6e stad van het land eerder ambitieloos te noemen.

Overal waar LST veel aanhang heeft zoals o.a. in de Reeshof gaat Jan Hamming zelf aan de slag, eindelijk eens een lange termijn visie die ambitie uitstraalt zou je denken, jammer genoeg alleen maar eigenbelang voor de volgende verkiezingen?? En ook de aandacht van Lijst Smolders voor ouderen is de Tilburgse politiek niet ontgaan. Op papier weer mooie woorden, maar praatjes vullen geen gaatjes.

Zo worden van mislukte projecten zoals de Hall off Fame op papier successen gemaakt, maar de werkelijkheid is anders en de skatebaan is trouwens heden ten dage nog steeds niet klaar. Het vreemde is dat de verantwoordelijke wethouder daar steeds ook weer gewoon mee weg komt.

Wij hebben er alle begrip voor dat D66 al in een vroeg stadium te kennen heeft gegeven achter dit ABC te staan, het is dan ook niet voor niets dat het opheffen van hun eigen partij al op de agenda staat.
Het moge duidelijk zijn dat het voor lijst Smolders anders ligt en dus niet achter dit ABC kan gaan staan en wensen het college veel wijsheid en sterkte en zullen de oud/nieuwe ploeg kritisch maar toch constructief blijven volgen en aanjagen.

Hans Smolders LST

Download het Algemeen beleidsplan College 2006-2010 (pdf-formaat, 270KB)Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016