motie

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie Fietsvrij Pieter Vreedeplein

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 15 september 2014 voor de behandeling van de perspectiefnota 2015.

 

Constaterende dat :

 

  • Het Pieter Vreedeplein een winkelgebied is maar daar toch aan alle kanten de brommers en de fietsen je om de oren vliegen.


Overwegende dat:

 

  • Het zeker voor kinderen gevaarlijk is omdat die vaak onvoorspelbaar zijn en onverwachte bewegingen maken.

 

Draagt het College op;

 

Onderzoek te doen of het mogelijk is om op het gehele Pieter Vreedeplein hetzelfde fietsregime te laten gelden zoals in de Heuvelstraat.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De Fractie van Lijst Smolders Tilburg

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                            Tilburg, 21 april 2015

 

 

Geacht College,

 

Overlast fietsers P. Vreedeplein moet wel goed opgelost worden!

 

De Lijst Smolders heeft vorig jaar al voorgesteld om de fietsers die via de Tuinstraat de Heuvel willen bereiken niet meer over het Pieter Vreedeplein te laten fietsen.
De LST vindt dat deze fietsers makkelijk vanuit de Tuinstraat de Willem II straat kunnen inslaan en vervolgens rechtsaf de Spoorlaan op kunnen rijden om ook snel op de Heuvel te komen. Dit zou gaan gelden voor de uren dat je ook niet door de Heuvelstraat mag fietsen.

Wij vinden het jammer dat de wethouder onlangs in een raadsvergadering liet weten dat hij het voorstel van de LST niet wil uitvoeren, maar toch de fietsers over het Pieter Vreedeplein wil laten fietsen en daar bepaalde maatregelen wil gaan nemen.

De Lijst Smolders zal zich moeten neerleggen bij dat besluit van de wethouder als de rest van de gemeenteraad dit toelaat.
De LST wil wel dat er een structurele, goede en duidelijke oplossing komt.

Het moge duidelijk zijn dat de 1 e keus van de Lijst Smolders een fietsvrij Pieter Vreedeplein is maar daarvoor ontbreekt de politieke wil.
Na alle eerdere mislukkingen en de politieke onwil voor een fietsvrij plein eist de LST nu dan ook een duidelijk afgebakend fietspad op het Pieter Vreedeplein.

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:


•  Eerder zijn er al slechte maatregelen (lapmiddelen) genomen om het grote aantal fietsers te sturen op het Pieter Vreedeplein. Komt er dan nu wél een duidelijk afgebakend fietspad dat voor helderheid gaan zorgen?

•  Voor de LST en vele bewoners zijn de fietsers over het Pieter Vreedeplein al vele jaren een doorn in het oog. De wethouder denkt nu wél de problemen op te kunnen gaan lossen ondanks dat fietsers toch over het plein mogen blijven rijden. Waarom heeft B&W niet eerder voor deze oplossing van deze wethouder gekozen?

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 


19 juni 2015

 


19 juni 2015

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                            Tilburg, 4 augustus 2015

 

Geacht College,

 

Fiets - Snor/Brommervrij Pieter Vreedeplein?

De Lijst Smolders had liever haar eigen plan gerealiseerd gezien, een fiets- en Snor/brommervrij Pieter Vreedeplein!
Dat had ook maar liefst 300.000 euro bespaard want zoveel kost de halve oplossing die in het najaar gerealiseerd gaat worden.
De Lijst Smolders heeft vorig jaar al voorgesteld om de fietsers die via de Tuinstraat de Heuvel willen bereiken niet meer over het Pieter Vreedeplein te laten fietsen.
De LST vindt dat deze fietsers makkelijk vanuit de Tuinstraat de Willem II straat kunnen inslaan en vervolgens rechtsaf de Spoorlaan op kunnen rijden om zo ook snel op de Heuvel te komen. Dit zou gaan gelden voor de uren dat je ook niet door de Heuvelstraat mag fietsen.
De politieke realiteit is dat de LST het (nog) niet voor het zeggen heeft, dus zullen we ons bij het besluit van B&W neer moeten leggen!
Doordat de LST meerdere keren aandacht heeft gevraagd voor de chaotische en onveilige situatie op het Pieter Vreedeplein is de wethouder uiteindelijk toch in actie gekomen en is de LST blij dat er toch iets gaat gebeuren.
Het had echter beter en goedkoper gekund met het plan van de LST………….


Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen;

  1. U gaat binnenkort het Pieter Vreedeplein aanpakken en de LST vindt dat het nu het juiste moment is om structureel Snor/Brommers te weren op het Pieter Vreedeplein, vindt u dat ook? Kan dit ook in de Heuvelstraat en Korte Heuvel?
  2. Zo ja, wilt u dat dan doen net zoals men al in 2012 te Ede heeft gedaan, namelijk de onderborden vervangen door “Fietsers toegestaan, Snorfietsers niet” of zoals men in Amsterdam heeft gedaan (zie onderstaande foto) ?

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 


5 augustus 2015

 


11 september 2015


Motie

Fietsers en snorfietsers weren op het Pieter Vreedeplein

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURGLogo LST


Motie
Onderhand… de fietsers en snorfietsers
weren op het Pieter Vreedeplein

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 11 juli 2016 voor de behandeling van de perspectiefnota 2017.
Constaterende dat;

  • Het winkelend publiek zich nog steeds zeer ernstig stoort aan de fietsers en snorfietsers die hun links en rechts om de oren vliegen.
  • Het zeer onveilig is voor met name kleine kinderen en onbehagelijk is voor de winkelende ouders en alle andere bezoekers van ons winkelgebied. 

Overwegende dat;

  • Er een relatief makkelijke oplossing voor handen ligt door de fietsroute niet meer over het Pieter Vreedeplein te laten lopen maar vanuit de Tuinstraat af te laten buigen naar de Willem II straat richting Spoorlaan en vervolgens kan men dan via het huidige fietspad naar de Heuvel fietsen.
  • Met het oog op alle goede nieuwe ontwikkelingen de kwaliteit van ons winkelgebied omhoog moet.

Draagt het college op;
Om nu onderhand eens werk te maken van het omleggen van de fietsroute
door deze vanuit de Tuinstraat af te laten buigen naar de Willem II-straat richting Spoorlaan en vervolgens kan men dan via het huidige fietspad op de Spoorlaan
weer op de Heuvel komen.

En gaat over tot de orde van de dag.

De Fractie van Lijst Smolders Tilburg.

 

 

 

 

officiële vragen aan het college

Fietsroute kan echt niet langer over Pieter Vreedeplein

 


26 oktober 2017

 


4 november 2017

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2018