Perspectiefnota 2017

 


14 juli 2016

 

  Moties
PDF lezen Aanpak Aso's
PDF lezen Berkel-Enschot Ontsluiting Koningsoord
PDF lezen Centrum- en evenementenafvalbakken
PDF lezen Cityring en meer 30 km zones
PDF lezen Echte ondernemers in Tilburgse kunst en cultuur
PDF lezen Extra mogelijkheden mbt toiletgebruik in Centrum
PDF lezen Fietsers en Snorfietser weren op Pieter Vreedeplein
PDF lezen Omroep Tilburg slagvaardiger en borging van ervaring en kwaliteit
PDF lezen Onderhoud openbare ruimte
PDF lezen Ophalen container Restafval-GFT
PDF lezen Parkeren binnenstad 90 minuten gratis
PDF lezen Sociale cohesie bevorderen in buurten

 

 

 

 

 

 

 

Motie

Motie Kunst-Cultuurroute

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURGLogo LST

 

Motie
KUNST- CULTUURROUTE

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 18 juli 2016 voor de  behandeling van het Raadsvoorstel Cultuurplan Tilburg 2017-2020

 

Constaterende dat;

  • Er naast de grote bekende kunst en cultuur instellingen veel onbekende pareltjes te vinden zijn in Tilburg en zeker ook bij kunnen en zullen komen.
  • Er in Tilburg veel moois gebeurt op kunst en cultuurgebied maar voor de Tilburgers en de toeristen nu onvoldoende zichtbaar zijn.
  • Als er een opvallende kunstroute gemaakt wordt je bijna al geen bewegwijzering nodig hebt, omdat je eenvoudig de bewegwijzering op die route in de bestrating kunt aanbrengen.

 

Overwegende dat;

  • De hoofdroute de verbinding kan zijn tussen de Piushaven en de binnenstad en van de binnenstad via de Spoorzone naar De Pont en het Textielmuseum of vice-versa.
  • Deze route een enorme aantrekkingskracht zal hebben voor zowel creatieve ondernemers als bezoekers uit Tilburg, Brabant, maar ook uit heel Nederland.
  • Een Kunst en Cultuurroute met onderscheidende/opvallende bestrating functioneel en zeer onderscheidend kan zijn.

 

Draagt het college op;

Om met een voorstel te komen voor een Kunst en Cultuurroute die als voedingsbodem kan gaan werken voor ateliers en andere creatieve ondernemers om zich te vestigen langs deze route waardoor de verborgen kunst en cultuur pareltjes beter zichtbaar worden voor iedereen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De Fractie van Lijst Smolders Tilburg

 


 


20 juli 2016

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016