officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg,                            17 februari 2015

 

Geacht College,

 

Boter op hoofd van gemeente Tilburg bij achterstallige huur of leningen!

Wethouder Kokke vertelt maar de helft van het verhaal als hij heel stoer zegt dat bij 3 maanden huurachterstand de toegang tot het complex wordt geweigerd bij sportclubs. In het verleden was het vaak ook de gemeente zelf die kwartalen en zelfs jaren te laat waren met het versturen van de rekening!

Maar ook bij de meer dan 400.000 euro huurachterstand van sportschool Ooms op het Wagnerplein heeft de gemeente echt verkeerd gehandeld of zitten slapen.

Wij vragen ons af of bij de gigantische lening aan bioscoop Cinecitta de gemeente ook weer liever verrast wil worden door ook een hele grote betalingsachterstand?

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

  1. U heeft blijkbaar bij de sportclubs het licht gezien maar wat gaat u doen aan de uiterst riskante situatie bij de lening aan Cinecitta die niet per maand rente en aflossing hoeft te betalen maar dat pas na 12 maanden hoeft te betalen en het bedrag dan ondertussen is opgelopen tot maar liefst 338.800 euro?
  2. Waarom komt u steeds in de problemen, kan dat ook te maken hebben met uw eigen amateuristisch handelen?

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 


22 januari 2014

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                             Tilburg, 22 februari 2015

 

Geacht College,

 

Waarom geen korting voor alle sportscholen?

Sportschool Ooms heeft met de gemeente afspraken vastgelegd dat haar leden gratis kunnen zwemmen in 3 zwembaden van de gemeente Tilburg. Later wordt dan het gereduceerde TJIP tarief van 1,70 euro in rekening gebracht per bezoek van leden van sportschool Ooms.
Op deze wijze wordt het TJIP tarief misbruikt en deze afspraken kunnen ook gezien worden als oneerlijke concurrentie t.o.v. andere sportscholen.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

  1. Waarom zijn deze afspraken alleen met sportschool Ooms gemaakt en niet met andere sportscholen in Tilburg?
  2. Blijkbaar is van de opening van de sportschool eind 2013 tot aan het faillissement nu geen huur betaald, maar is het bezoek van de leden van Ooms aan de 3 zwembaden wel in rekening gebracht?

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 

 


24 februari 2015

Klik hier voor een vergroting

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                             Tilburg, 27 februari 2015

 

Geacht College,

 

Veel Sportscholen in Tilburg gedupeerd!

 

Sportschool Ooms heeft vanaf de opening in 2013 geen huur betaald aan de gemeente, dat werd maandag jl. bekend omdat Lijst Smolders lang bezig is geweest om het contract van Ooms boven tafel te krijgen. De huurschuld heeft de gemeente laten oplopen tot maar liefst 422.623 euro!!

Mocht er nog een bedrijf bijkomen dat zich met sport bezig houdt en een grote huurachterstand heeft bij de gemeente Tilburg zou dat helemaal schandalig zijn.

De Lijst Smolders vindt deze ontwikkeling een gigantische en ontoelaatbare marktverstoring door de gemeente Tilburg!

Ook de zachte lening van 2,8 miljoen euro voor bioscoop Cinecitta vindt de LST ontoelaatbaar en daar mag de ondernemer zelfs pas na 12 maanden zijn eerste rente en aflossong doen van maar liefst 338.800 euro!
Dat is toch niet normaal en vragen om problemen!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

 

  1. Gaat u in gesprek met alle andere sportschoolhouders in Tilburg over uw ontoelaatbare handelswijze m.b.t. concurrentievervalsing/marktverstoring?

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 

 


28 februari 2015

 


2 maart 2015

 

Open brief aan burgemeester Noordanus.

open brief

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan de Burgemeester van de gemeente Tilburg

 

Tilburg, 4 maart 2015

 

OPEN BRIEF

Burgemeester Noordanus, u denkt blijkbaar dat als een raadslid een verklaring tekent met de strekking dat hij/zij de info over een sportschool niet heeft gelekt, dat men dan ook niet de dader zou kunnen zijn. Deze wereldvreemde handelswijze is van een knulligheid en een onvolwassenheid die zijn weerga niet kent.
Blijkbaar denkt u ook dat degene die aan deze poppenkast niet meedoet en dus deze onnozele verklaring niet tekent de dader zou moeten zijn.

Omdat ik niet aan uw schertsvertoning meedoe en een nietszeggend document ook niet ga tekenen zal ik voor de zekerheid via deze open brief u melden dat ik niet heb gelekt voordat u zich ook geroepen voelt om mij, maar vooral mijn gezin, weer privé thuis te overvallen met 12 man van Justitie/OM en politie. Deze inval op Noord Koreaanse wijze gebeurde in 2007 terwijl ik niets anders had gedaan dan openlijk een fraudeleus handelende en een macht- misbruikende burgemeester had ontmaskerd. Dit alles gebeurde met onderbouwde feiten over het buiten de wet om willen verstrekken van wachtgelden aan politieke vrienden. Achteraf kreeg de LST ook nog eens gelijk van de toenmalige Minister.
Zie; http://www.smolderstilburg.nl/kranten/elsevier-wachtgeld280606.jpg
Ook na 2 jaar verketterd te zijn door de gehele Tilburgse politiek kreeg de Lijst Smolders in 2008 wederom gelijk over het misbruik van de stempel "geheim".
Zie; http://www.smolderstilburg.nl/verkiezingen2010/gerechtigheid.html  

Volgens de LST blijft het onbekwaam en onbetrouwbaar handelen maar doorgaan dat ook steeds gepaard gaat met een enorme geldverkwisting. Telkens wordt er beterschap beloofd. Maar onlangs bleek toch weer dat u bij het dossier Cinecitta gewoon doorgaat met het maken van onverantwoorde afspraken. Dit college van B&W is niet bekwaam of zit bewust of onbewust bij bepaalde dossiers te slapen!
Met zulke bestuurders blijft de Lijst Smolders zich terecht grote zorgen maken over de toekomst van ons mooie Tilburg. 

 

Hans Smolders

 

 


14 april 2015

 


12 mei 2015

Klik hier voor een vergroting

 

 


16 juni 2015

 

 


3 augustus 2015

Klik hier voor een vergroting

 


14 augustus 2015

 


31 augustus 2015

 

 

30 september 2015

 

1 oktober 2015

 


2 oktober 2015

 

Ooms Reeshof acties Sportbedrijf
september 2015

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016