Officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURGLogo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betreft: vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                            Tilburg, 23 oktober 2016 

 

Geacht College,                                                                                                
                             

Gevaarlijk bord op kruising Noordstr. / Fabriekstr. / Utrechtsestr .

Ik heb eerder aandacht gevraagd voor een verkeersonveilige situatie die makkelijk opgelost kan worden.
Veel bezorgde ouders uit de buurt en vanuit de school maken zich grote zorgen.
Het gaat over een bord van de gemeente dat zeer hinderlijk in het zicht staat van mensen die moeten oversteken, laat staan voor de vele kinderen die daar oversteken i.v.m. een schoolroute van de nabijgelegen lagere school.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaand vraag:

  1. Kan het bord van de gemeente een kwart slag gedraaid worden zodat het zicht van de overstekende mensen maar vooral het zicht van de kinderen dan veel beter wordt?

 

Hans Smolders namens de fractie van de LST ( Lijst Smolders Tilburg )

 

 

Nieuwe situatie Noordstraat

 

Beantwoording art 47 vraag over infobord Noordstraat

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016