Drie winnende ontwerpen Heuvel bekend. Hamming: “Geld mag geen dwangbuis zijn!”

De bewoners van Tilburg kunnen in de periode van 18 december 2006 tot en met 14 januari 2007 hun voorkeur uitspreken voor één van de drie winnende ontwerpen voor een nieuw Heuvelplein. Stemmen kan uitsluitend digitaal via www.tilburg.nl. Vanaf maandag 18 december staat op deze pagina een link naar de Virtuele Heuvel. Dit betekent dat iedereen vanaf zijn of haar computer de mogelijkheid heeft de genomineerde ontwerpen te bekijken en er virtueel doorheen te lopen. Degene die niet in het bezit is van een computer met internetverbinding, kan terecht op het stadskantoor of bij bijvoorbeeld de bibliotheek.

Ontwerpen van de Heuvel

De LST had natuurlijk liever gezien dat de Heuvel autovrij was gebleven en dat Tilburg de aanleg van de Cityring bespaard was gebleven. Dan hadden we de Heuvel pas ECHT terug kunnen geven aan de Tilburgers. De huidige coalitie van CDA (in het verleden verantwoordelijk voor het kappen van de oude lindeboom en de aanleg van een betonnen fietsenkelder op die plek), PvdA en GL wilde echter geen referendum organiseren over de cityring en de Heuvel. In plaats daarvan worden dit soort prijsvragen georganiseerd als een soort schijn-democratie. Een vakjury (waarin vertegenwoordigd de huidige ambtelijke en politieke elite en haar toeleveranciers als onderzoeksbureautjes, bevriende stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars etc) heeft nu bepaald dat de Tilburgers uit deze drie ontwerpen mogen kiezen! En nu mag het opeens wat kosten. Budgetoverschrijdingen neemt het college op de koop toe! Natuurlijk heeft de LST daar vragen over gesteld:

 

Geacht College,

Op 12 december zijn de drie genomineerde ontwerpen bekend gemaakt m.b.t. de prijsvraag over de herinrichting van de Heuvel.

Alles wat er nu staat gaat zowat weg in de 3 voorstellen m.u.v. het Willem 2 standbeeld. De gemeente Tilburg had 1,5 miljoen euro gereserveerd voor deze hernieuwde inrichting. Maar nu blijkt al dat geen van de ontwerpen binnen dit budget zal blijven en geschat wordt dat de realisering al tot enorme meerkosten gaan leiden. Insiders schatten de minimale kosten van de ontwerpen al op 2,7 miljoen euro. ( zie BD d.d. 13/12/2007) Wethouder Hamming stapt over deze verhoging nogal snel heen met zijn uitspraak, geld mag geen dwangbuis zijn.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

  • Bent u zich ervan bewust dat u op deze wijze een makkelijke prooi bent voor derden, die zoveel mogelijk geld aan dit project willen verdienen?
  • Bent u het met de L.S.T. eens dat deze extra kosten buitensporig hoog zijn?
  • Is er aan de prijsvraag geen maximaal budget gekoppeld?
  • Zo ja, waarom nomineert men dan kandidaten waarvan al bekend is dat hun plan al direct tot overschrijding van het budget leiden?
  • Vindt u het moreel verantwoord om in deze tijd waar andere maatschappelijke problemen aan de orde zijn uw wethouder zo makkelijk over deze verhoging heenstapt?
  • Waar haalt het college het extra geld vandaan?

Prijsvraag Heuvel Bekijk de ontwerpen

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016