7 juli 2007

Audio asielzoekerscentrum
Omroep Brabant - Reacties op asielzoekerscentrum - 7 juli 2009

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                            7 juli 2009

Asielzoekerscentrum NEE, B&W kan zich beter zorgen maken om de overvallen op bejaarde mensen!

Het is al van alle tijden, VERDEEL EN HEERS.
Als de vele problemen de partijen boven het hoofd stijgen ( nadat deze partijen de problemen zelf veroorzaakt hebben) en zij vervolgens niet bekwaam zijn om de inmiddels onbeheersbare problemen op te lossen dan is er maar één oplossing;
Verdeel en Heers!!
De Mall was ook zo’n verdeel en heers project, daar kon B&W weten dat die nooit gerealiseerd kon worden, omdat daar in de provincie politiek gezien geen meerderheid voor te vinden was. Eerst een referendum en dan pas naar de Provincie was bewust een verkeerde volgorde van B&W!
Een asielzoekerscentrum, daar weet dit onbekwame College ook van dat er voor de verkiezingen nooit een locatie gevonden kan worden, laat staan dat op korte termijn zo’n asielzoekerscentrum gerealiseerd kan worden.
Waarom gaat dit College zich niet volledig inzetten voor de vele problemen in Tilburg?
Alleen de afgelopen twee dagen al zijn 4 hoog bejaarde dames op een afschuwelijke laffe wijze beroofd, ik zal u ook even de leeftijd geven; 77 jaar, 79 jaar, 81 jaar en 94 jaar.
En hetzelfde de weken daarvoor o.a een vrouw van 77 jaar, 79 jaar, 85 jaar en ook nog een gehandicapte man die 2 keer beroofd is. Deze zeer kwetsbare oudere mensen worden nu veelal door niet uit Nederland afkomstige struikrovers het leven onmogelijk gemaakt! Deze hoogbejaarde mensen die dit land met bloed zweet en tranen hebben opgebouwd moeten al decennia lang toezien hoe onbekwame en hypocriete politici van met name de PvdA en Groen Links de samenleving naar de knoppen helpen.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

1) Waarom gaat u zoveel onrust zaaien, terwijl u weet dat voor een locatie nooit een meerderheid in de
    gemeenteraad te vinden is?
2) Waarom gaat u niet eerst de laffe overvallen zien te voorkomen die dagelijks plaatsvinden op o.a.
    hoogbejaarde Tilburgers?
3) Waarom gaat u niet eerst de Tilburgers beter helpen die door de crisis in de problemen komen en al in
    de problemen zitten?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 


Enkele voorbeelden uit het Brababants Dagblad van de maand juli 2009
Dit is de trieste opsomming van twee weekjes Tilburgse overvallen op
hoog bejaarde dames die op een afschuwelijk laffe wijze zijn beroofd.
Dit zijn alleen maar de berovingen die de media halen en dan hebben
we het nog niet over de rest van de ellende!8 juli 2009


 


9 juli 2009

Klik hier voor een vergroting21 januari 2010

Klik hier voor een vergroting

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016