Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

Motie

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 19 mei 2008.

 

Constaterende dat:

  • De initiatiefnemers van het Midi-theater salarissen van 60.000 tot 70.000 euro laag vinden.
  • Het College de eerste drie jaar 720.000 euro subsidie/ huurkorting wil verlenen aan de startende ondernemers die het Midi-theater willen huren.
  • Het College ruim 7,5 miljoen euro wil investeren in het Midi-theater
  • Het College ook voor die 7,5 miljoen euro, die uit de grondexploitatie komt,

150 ondernemers had kunnen faciliteren voor ieder 50.000 euro.

  • Een Tilburgse ondernemer zelf 1 miljoen euro heeft geïnvesteerd in een voormalige bioscoop en deze op geheel eigen kracht heeft omgebouwd tot theater "La Vida".

 

Overwegende dat:

  • Er geen enkele jonge startende ondernemer is die de eerste drie jaar gegarandeerd 60.000 tot 70.000 euro salaris kan opnemen en die dat dan zelfs ook nog laag vindt
  • Er geen ondernemer te vinden is die jaarlijks ook 240.000 euro subsidie ontvangt.
  • Dat er duidelijk met twee maten gemeten wordt, oneerlijke concurrentie plaatsvindt en er op zijn minst de schijn wordt gewekt van vriendjespolitiek.
  • De overgrote meerderheid van de Tilburgse bevolking deze werkwijze verafschuwt
  • De grote investering van ruim 7,5 miljoen euro toch al een relatief lage huur kent van 380.000 euro per jaar

 

Besluit;

Dat wordt afgezien van het plan om de eerste drie jaar 720.000 euro subsidie te verlenen aan de huurders/initiatiefnemers van het Midi-theater in de vorm van huurvermindering en de toch al relatief lage huur van 380.00 euro per jaar gewoon geheel in rekening gebracht gaat worden in maandelijkse termijnen als het pand wordt opgeleverd.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016