Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

MOTIE

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 19 mei 2008.

 

Constaterende dat:

 • Horecaondernemers in de rij zouden staan voor deze mooie locatie en al zeker met ee n huur van 58.500 euro voor 390m2 vloeroppervlak met ook nog mogelijkheden voor een terras midden in het centrum, 10 dagen kermis en div. evenementen voor de deur, tel uit je winst!
 • De huur inclusief energie is en deze een flinke kostenpost is in de horeca. ( Denk aan Airco, terrasverwarming, bak en kookplaten, ovens, frituurkachel, koelcel en vrieskasten enz. enz.)
 • Door inclusief energie te verhuren er geen enkele prikkel uitgaat van de huurder om zuinig om te gaan met die energie.
 • U indirect de Bonheur Groep het exploiteren van de horeca wilt gaan gunnen.
 • De horecaondernemer zelf moet investeren in de inrichting helemaal niets nieuws is, maar ook dat dit al gewoon 2 maanden geleden in de second opinion van de LA Group stond.
 • Het runnen van een horecabedrijf op deze locatie met deze voorwaarden alleen maar kan leiden tot grote winsten voor de Bonheur Groep wat wij hen uiteraard van harte toewensen, maar helemaal los staat van de haalbaarheid van het plan en een risicovolle investering van 7,5 miljoen euro voor de gemeente rechtvaardigt.
 • De Bonheur Groep echt niet de nieuwe stoelen in de zaal, de nieuwe dakbedekking of andere zaken gaat betalen, maar alleen de horecaruimte gaat inrichten zoals allang was afgesproken.
 • De Bonheur Groep ook geen geld gaat overmaken, maar heel hard en zakelijk met diverse brouwerijen en leveranciers gaat onderhandelen om zo hun eigen financiële inbreng zo minimaal mogelijk te maken, en als je die markt kent, dan weet je dat er heel veel mogelijk is.

 

Overwegende dat:

 • Er de eerste drie jaar een huurkorting door de gemeente wordt geven van 720.000 euro waardoor indirect deze extreem gunstige voorwaarden voor deze horeca-exploitant, de Bonheur Groep, heeft kunnen ontstaan.
 • Vele horecaondernemers door deze enorme huurkorting indirect worden benadeeld.
 • Er op zijn minst de schijn van vriendjespolitiek wordt gewekt t.a.v. de Bonheur Groep
 • Wij als hoogste orgaan "De Raad" helemaal geen nieuwe onderliggende stukken hebben ontvangen.

 

Besluit;

Dat u geen definitieve verbintenissen aangaat die het proces van gunning onomkeerbaar maken en de verbouwing van het Midi-theater dus niet wordt gestart alvorens het hoogste orgaan "De Raad" via een nota tijdig kennis heeft kunnen nemen van alle zogenaamde nieuwe feiten en harde toezeggingen en op basis daarvan weloverwogen haar afweging kan maken in een commissie- of raadsvergadering.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert


 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016