Motie Kermis

 

Motie

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURGLogo LST

Motie  Kermis

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 10 en 12 November  2014 voor de behandeling van de programmabegroting 2015.

Constaterende dat;

  • De Tilburgse kermis als groot evenement  een impuls nodig heeft om de grootste en mooiste kermis van Nederland te blijven.
  • Er de eerste signalen zijn dat de aantrekkelijkheid van de kermis onder druk staat.
  • De Tilburgse kermis een van de trekkers is m.b.t. citymarketing en dat ook moet blijven

 

Overwegende dat;

  • Er nieuwe mogelijkheden zijn door de aanleg van de Burg. Brokxlaan en de nieuwe Stationspassage ( onderdoorgang)  om het kermisterrein te voorzien van een nieuwe impuls d.m.v. een nieuw te creëren kermislint.
  • Treinreizigers direct het kermisterrein opkunnen lopen vanuit het station.

 

Draagt het college op;

Om een te onderzoeken of het haalbaarheid is om de kermis een extra lint te geven via de Burg. Brokxlaan, Station-passage en de busbaan op de Spoorlaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De Fractie van Lijst Smolders Tilburg

 

 


20 juli 2016

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016