13 januari 2010

 

 

 

Persbericht 17 januari 2010

 

Smolders stopt door de lang aanhoudende en (na de valse beschuldigingen in oktober) steeds toenemende gezondheidsklachten.

Deze klachten worden voornamelijk veroorzaakt door de machteloosheid en het onrecht die mij steeds weer naar de keel grijpen, wanneer ik moedeloos en lijdzaam moet toezien dat hardwerkende en welwillende burgers het slachtoffer zijn van de onbetrouwbare en onbekwame politiek! Door de aanhoudende en steeds toenemende klachten is het voor mijn gezondheid onverantwoord om nu nog eens een periode van 4 jaar verder te gaan met politiek die tot mijn grote frustratie grotendeels beoefend wordt door onbekwame, hoogopgeleide dommeriken. Ik ben tot het uiterste gegaan en samen met mijn familie neem ik nu dit besluit. Achteraf gezien is het menselijkerwijs voor lichaam en geest ook niet te doen als je WERKELIJK iets wilt veranderen in de politiek omdat je steeds maar weer geconfronteerd wordt met leugenachtige en achterbakse politici. Ik heb nu zelf aan den lijve ondervonden dat het vechten is tegen de bierkaai en parels gooien voor de zwijnen.
Als je echter gewoon je principes overboord gooit, je geweten inlevert en meedoet met de huidige politieke poppenkast, dan kun je het op je sloffen gemakkelijk 20 jaar in de gemeenteraad volhouden. Vervolgens word je daarvoor beloond met een Koninklijke onderscheiding, een gouden of zilveren legpenning en een goudgerand baantje. Zo blijft de schijndemocratie nu in stand. Men drinkt een glas, doet een plas en laat alles zoals het was.
ZOLANG DEZE SCHIJNDEMOCRATIE HEERST, GA IK NOOIT MEER STEMMEN!

Pim Fortuyn werd voor mijn ogen vermoord en sindsdien ben ik nooit meer de oude geworden. Ik heb ondanks mijn beperking toch kunnen functioneren als raadslid omdat het raadslidmaatschap een bijbaan is. Door de leugens, de machteloosheid, het onrecht, de gigantische weerstand en de tegenwerking vanuit de bestaande politiek is zelfs het functioneren als raadlid nu funest voor mijn gezondheid. Dit alles heeft ook een niet te onderschatten impact gehad op het gezin Smolders.

De bekende druppel... is de valse beschuldiging van Vreeman die hij als bliksemafleider gebruikte voor zijn eigen regenteske, onbekwame en onbetrouwbare handelswijze.
De simpele leugen van Vreeman was al bekend in september 2008. Ik ben pas verhoord in oktober 2009 en het OM had beloofd de zaak af te ronden in november 2009. Nu wordt het weer februari 2010. De valse beschuldiging blijft zodoende onnodig lang boven mijn hoofd hangen. De belastingdienst en zelfs mijn vrouw worden er nu wanhopig bijgehaald omdat er van de leugen van Vreeman niets waar blijkt te zijn. Ondertussen word ik wel voordurend besmeurd met de woorden "corruptie" en "vervolging" prominent in de krant, zelfs op de voorpagina. Het ziet ernaar uit dat men met een drogreden de zaak vlak voor de verkiezingen wederom gaat uitstellen, wat vervolgens ook weer prominent in de media zal komen, en ik hierdoor voor de zoveelste keer wordt besmeurd met woorden als corrupt en vervolging.

 

In het bijzonder vraag ik aandacht voor onderstaande 3 punten. 

1. Bestuurlijk Nederland zit ondertussen vol met onbetrouwbare en onbekwame dikbetaalde deugnieten. Doordat de media de politieke en bestuurlijke witte boorden niet hard genoeg aanpakken en er vooral niet wordt doorgepakt, worden wij als burgers geconfronteerd met een asociale en steeds slechter functionerende overheid, waarvan de bovenlaag elkaar door middel van incest de goudgerande baantjes toespeelt. Door deze incest is de kwaliteit van bestuur nu zelfs tot een onaanvaardbaar niveau gezakt. We kunnen toch niet meer geschokt en verrast zijn door de Bankencrisis, na alle eerdere ellende die al is aangericht door deze dikbetaalde politici en bestuurders zoals o.a. de Betuwelijn, het rekeningrijden, bouwfraude, woekerpolissen, onbetaalbare ziekenfonds, HSL, onbetaalbare energienota, HBO-fraude en zo kan ik nog makkelijk een heel A4-tje vullen!
We konden 40 jaar geleden al wel naar de maan. Echter anno 2010 blijkt het voor Den Haag al te moeilijk te zijn om betrouwbare stemcomputers aan te schaffen waardoor we wederom met het potlood moeten gaan stemmen. Wanprestaties die je aan de lopende band voorbij ziet komen zoals o.a. ook bij het C2000 communicatiesysteem voor hulpdiensten enz. enz.
Bij al deze ellende kom je de dikbetaalde politieke en bestuurlijke deugnieten massaal tegen.
Natuurlijk zijn er ook nog fatsoenlijke en betrouwbare bestuurders, maar ook die hebben last van deze als maar groter wordende groep onbetrouwbare en onbekwame deugnieten.
Als bestuurlijke deugnieten willens en wetens de boel besodemieteren en de zaak belazeren moet de media daar geen spaan van heel laten!! Het kan de media toch niet ontgaan zijn dat het als maar erger wordt? Daarom moet je bestuurlijke deugnieten geen gunstige aftocht willen gunnen, want een fatsoenlijke aftocht moet je immers verdienen.
Deugnieten van bestuurders worden nu in Tilburg zelfs behangen met Koninklijke onderscheidingen, grote gouden en zilveren legpenningen en kunnen mede hierdoor hun machtmisbruik, fraudeleus handelen en onkunde elders weer voortzetten als Burgemeester, Wethouder, directeur van de GGD of als lector van een bestuursacademie.

 

2. Dat Vreeman niet alleen is weggestuurd vanwege het niet melden van een overschrijding bij Midi, of vanwege een onwerkbare situatie, maar voor veel meer kwalijke feiten zoals;

- Dat Vreeman op de hoogte was van de bouwclaimconstructie en heeft meegewerkt aan de afspraken hierover
  met de aannemer en eraan heeft meegewerkt dat de overschrijding niet bekend zou worden wat in strijd is met
  art 169 en art 53a v/d gemeentewet
. Dit zou men ook kunnen opvatten als meewerken aan valsheid in
  geschrifte.
Ook de zakelijke positie van de gemeente t.o.v. aannemer is verzwakt door deze
  bouwclaimconstructie en hierdoor wordt je als gemeente ook mogelijk chantabel en kunnen makkelijk
  kostenoverschrijdingen van wel 40% ontstaan, wat ook is gebeurd.

 

- Dat door toevoeging van artikel 8.2 aan het huurcontract de financiële risico's bij de gemeente kwamen te liggen,
  wat overigens Privé bij Vreeman thuis is afgekaart. Hierme heeft Vreeman gehandeld in strijd met art 169
  en art 53a van de gemeentewet
omdat hij de Raad en een deel v/h College daarover niet heeft geïnformeerd.
 

- Vreeman maar een deel van de wethouders heeft geïnformeerd m.b.t de kostenoverschrijding van
  1 miljoen euro en heeft hierdoor in strijd heeft gehandeld met art 53a van de gemeentewet.
  Was er binnen het College van B&W toevallig ook iemand corrupt omdat Vreeman het volledige College niet heeft
  geïnformeerd?

- Burgemeester Vreeman had moeten onderkennen dat bij het ondertekenen van de contracten, ook weer privé
  bij Vreeman thuis
, niet voldaan werd aan de voorwaarde van een realistische financiële exploitatie
  met harde cijfers.
  Daardoor was er inhoudelijk aanleiding om te herijken en procedureel aanleiding om te toetsen of voldaan was aan
  de door de raad op 10 december 2007 gestelde randvoorwaarde. Dit is burgemeester onwaardig en
  de zoveelste politieke doodzonde!! Hiermee heeft Burgemeester Vreeman niet in het belang van de stad
  gehandeld en zich totaal geen zorgen gemaakt om de bestuurbaarheid van de stad.

- Vreeman heeft bewust verzuimd de gewijzigde omstandigheden , zoals o.a het niet tekenen door EndeMol
  en de Ondernemers,
niet te benutten voor 'n heroverweging en heeft deze gewijzigde omstandigheden ook niet benut
  ter voorkoming van een onacceptabele kostenoverschrijding. Dit is burgemeester onwaardig en de
  zoveelste politieke doodzonde!!
  Hiermee heeft Vreeman niet in het belang van de stad gehandeld en zich totaal geen zorgen gemaakt om de
  bestuurbaarheid van de stad.

Dat lopende het onderzoek naar de zogenaamde corruptie van Smolders korpsbeheerder Vreeman zijn functie als korpsbeheerder in de driehoek, die mede bepaalt, of er een onderzoek naar iemand wordt gedaan, zijn functie op een gigantisch wijze heeft misbruikt . Lopende het onderzoek heeft Vreeman namelijk op 21 oktober 2009 Smolders beschuldigd van corruptie in de onschendbare raadszaal!

Medio oktober zegt Vreeman een week lang dat hij een troef in handen heeft die alles duidelijk zal maken. Schandalig en burgemeester onwaardig en tegen alle democratische spelregels in!! Hij hoort zulke informatie te delen met de raad en het College en ze hiermee niet te verassen in het debat!!

Alle bovengenoemde overtredingen van de gemeentewet en alle politieke doodzondes zijn voor 3 juli 2008 gepleegd.
Vreeman zegt dat hij op 26 september 2008 gebeld is door de project- ontwikkelaar dat Smolders corrupt zou zijn.
Dus Vreeman kan zijn frauduleus handelen van voor 3 juli 2008 nooit rechtvaardigen op basis van een zogenaamd corrupt raadslid die pas een paar maanden later, september 2008, corrupt zou kunnen zijn op basis van omstreden informatie. Hij liegt dat hij barst!!
Beluisteren.

 

3. Dat het moeten opstappen van Vreeman niet zomaar uit de lucht is komen vallen, maar een opeenstapeling is van 4 jaar ellende!!

- Frauduleus handelen met wachtgelden
  www.smolderstilburg.nl/wachtgeld-totaal211109.html

- Vreeman als voorzitter van Toneelclub;
  www.smolderstilburg.nl/koerier-zuid-toneel475000-260209.html

- Vreeman pijnlijk teruggefloten voor het plegen van Machtsmisbruik al voordat Smolders in de raad zat:
  www.smolderstilburg.nl/rechtszaak/fragment-raadsverg130206.wma

- Machtsmisbruik van de bovenste plank;
  www.smolderstilburg.nl/horecaondernemer250407.html

- Midi-theater;
  www.smolderstilburg.nl/midi_totaal270909.html

- Minachting voor de raad t.a.v. Snoepreisjes;
  www.smolderstilburg.nl/verkiezingen2010/snoepreisjes-totaal251109.html

- Misbruik vertrouwelijkheid;
  www.smolderstilburg.nl/gerechtigheid.html

enz. enz. enz.

Op 3 juli 2008 heeft Vreeman willens en wetens regentesk gekozen voor een Midi-theater en niet voor de bestuurbaarheid van de stad. Als Vreeman zich werkelijk zorgen had gemaakt om de bestuurbaarheid van de stad had hij de raad en het college voor 3 juli geïnformeerd over de ontstane situatie! Vervolgens had de democratie dan zijn werk kunnen doen.
Tilburg was dan met of zonder het Midi-theater een bestuurbare stad gebleven!
Van een zogenaamd corrupt raadslid kon op 3 juli 2008 totaal geen sprake zijn! Daarom is de leugen van Vreeman ook gemakkelijk te ontmaskeren omdat hij pas op 26 september 2008 door de projectontwikkelaar is gebeld. Beluisteren.

Na bovenstaande te hebben gelezen moet u zich nog maar eens goed realiseren en er bij stil staan dat Vreeman nu lector is van de Bestuursacademie Zuid Nederland.

 

Hartelijke groet, Hans Smolders


 

Audio en Video - Smolders stopt met politiek - 17 januari 2010
Omroep Brabant TV - HET VOLLEDIGE INTERVIEW!!
Omroep Brabant radio - Reactie Hans Smolders
Omroep Brabant Nieuws - Reactie Hans Smolders
Omroep Brabant - Het politieke leven van Hans Smolders

 


17 januari 2010

 


17 januari 2010

 


17 januari 2010

 


17 januari 2010

 


17 januari 2010

 


18 januari 2010

 


18 januari 2010

 


18 januari 2010

 


18 januari 2010

Klik hier voor een vergroting


18 januari 2010

 


18 januari 2010

 

Audio en Video - Smolders stopt met politiek - 19 januari 2010
Brabant 10 - Hans Smolders gooit de handoek in de ring

 


19 januari 2010

Klik hier voor een vergroting

 


19 januari 2010

 


20 januari 2010

 


21 januari 2010

 


30 januari 2010

Klik hier voor een vergroting

 

 

Audio en Video - Smolders niet vervolgd - 1 februari 2010
Omroep Brabant - Hans Smolders niet vervolgd
Omroep Brabant - Reactie Hans Smolders

 

 


1 februari 2010

 

 


3 februari 2010

Klik hier voor een vergroting

 


6 maart 2010

 


15 mei 2010

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016