Logo LSTINITIATIEFVOORSTEL Logo LST


Tilburg, 30 oktober 2006

 

INLEIDING

---------------

Onder aanvoering van Lijst Smolders heeft de gemeenteraad het college op de vingers getikt waardoor het kunstwerk van 600.000 euro onderin de parkeergarage van het Pieter Vreedeplein niet door gaat.
Het is niet uit te leggen aan de Tilburgers dat er ook zo'n idioot kunstwerk als een draaiend huis op de Hasseltrotonde komt.
Wij van Lijst Smolders vinden het ook in en in triest dat u kunst in de gemeente Tilburg niet laat aanbrengen door Tilburgse amateur-kunstenaars!!
Het kost maar een schijntje van wat u nu uitgeeft en een beetje creatieve kunstenaar kan dan het overige bedrag weer terugschenken om vervolgens aan belangrijkere zaken te besteden waar de Tilburgers wel behoefte aan hebben.
Wij als Lijst Smolders zullen wederom moeten aangeven tot hier en niet verder, want dit draaiend huis is ook echt gekkenwerk.

 

VOORSTEL

-----------------

Het college opdracht geven om géén uitvoering te geven aan het collegebesluit m.b.t het plaatsen van dat draaiend huis op de Hasseltrotonde.

 

Met vriendelijke groeten,

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart

 

 


14 december 2006

 


15 maart 2008

 


19 maart 2008

 


20 maart 2008

 


27 maart 2008

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                      16 juli 2008

 

Hasseltrotonde weer teruggeven aan de Tilburgers!!

Een kunstenaar heeft van de gevestigde Tilburgse politiek een kleurloos en kaal draaiend huis van 400.000 euro mogen plaatsen op de Hasseltrotonde.
Er is een troosteloze, saaie en verwaarloosde rotonde achtergebleven vol met onkruid.
Het bloemenbed dat vroeger de rotonde zo mooi maakte heeft plaats gemaakt voor een peperduur belachelijk kunstwerk en een hoop onkruid.
Die fleurige en mooie rotonde van weleer met een fraai bloemenbed werd zeer op prijs gesteld door het overgrote deel van de Tilburgers.
Ik heb Burgemeester Vreeman eens horen zeggen dat de Kruikezeiker een troosteloze uitstraling heeft die niet bij Tilburg paste en weggehaald kon worden waar de LST het absoluut niet mee eens was.
De LST durft nu wel stellig te zeggen dat het huis op de Hasseltrotonde pas echt een troosteloze en kleurloze uitstraling heeft en absoluut niet bij Tilburg hoort en wat betreft veel Tilburgers verkocht kan worden aan de hoogste bieder, als er sowieso een bieder te vinden is.
Wij van de Lijst Smolders zijn realistisch en weten dat de politieke partijen die deze stad besturen een richting hebben gekozen van Adje-theaters en draaiende huizen.
Daarom zal dat draaiend huis nooit verkocht of weggehaald gaan worden, zolang zij daar op het pluche zitten.

Een en ander noopt ons daarom tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Bent u bereid om de inmiddels lelijke rotonde weer in ere te herstellen door al dat onkruid weg te halen en de rotonde weer te voorzien van mooie bloemen en planten?
2) Zo nee, bent u dan soms bang dat het draaiend huis in het niet zal vallen bij de mooie bloemen en symbool zal gaan staan voor de gigantische geldverkwisting en wanbeleid van de al veel te lang heersende Tilburgse politieke partijen.


Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 


17 juli 2008

Klik hier voor een vergroting

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                             14 april 2009

Kunstenaar Draaiend Huis moet zelf problemen oplossen en betalen, anders de totale som (462.000 euro) terugeisen en opruimen dat wanstaltig (niet) Draaiend Huis!

De LST heeft het draaiend huis altijd al smakeloos en een enorme geldverspilling gevonden, maar nu het zoveelste zogenaamd kunstwerk weer niet blijkt te werken moeten de burgers met hun belastinggeld weer opdraaien voor de kosten, zoals zo vaak bij allerlei wanbeleid.
Waarom gaat de gemeente met man en macht aan het werk om dat walgelijke en wanstaltige draaiend huis weer aan het draaien te krijgen, terwijl de kunstenaar dat zelf zou moeten doen!
Als de kunstenaar niet bereid is om zijn gebreke in orde te maken, dan was dat een mooi moment geweest om het geld terug te eisen en hem die troep op te laten ruimen.
Vervolgens had dan de Hasseltrotonde weer teruggeven kunnen worden aan de Tilburgers met een vrolijke en fatsoenlijke uitstraling!!

Een en ander noopt ons tot het stellen van de volgende vragen,

  1. Waarom heeft u de kunstenaar niet aangespoord om het dure wanstaltige Draaiend Huis te laten draaien, zoals was afgesproken?
  2. Waarom gaat u als gemeente, nadat u zoveel geld heeft uitgegeven(verspild), met man en macht aan het werk om de wanprestatie van de kunstenaar op te lossen?
  3. Waarom stelt u de kunstenaar niet aansprakelijk voor de kosten (7000 euro) voor het in gebreke blijven van dit belachelijke (niet) Draaiend Huis?
  4. Wat gaat u doen als blijkt dat het nieuwe project, de brug over de Puishaven, dat deze kunstenaar ook mag gaan uitvoeren ook niet werkt?
  5. Vindt u net als de LST dat de gemeente moet zien af te komen van dit wanstaltige (stilstaand) Draaiend Huis en door het in gebreke blijven van de kunstenaar het enorme bedrag van bijna een half miljoen euro moet terugeisen en vervolgens Kormeling zijn troep op moet laten ruimen waarna de Hasseltrotonde weer teruggeven kan worden aan de burgers?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 


15 april 2009

 


17 april 2009

 


13 juni 2009

 

Video over het draaiend huis
Brabant 10 - LST over het draaiend huis - 14 juni 2009
Omroep Brabant - Het draaiend huis is geopend - 3 april 2008

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                         9 juli 2009


Hasseltrotonde onderhand teruggeven aan de Tilburgers!!

Een kunstenaar heeft van de gevestigde Tilburgse politiek een peperduur draaiend huis mogen plaatsen op de Hasseltrotonde. Dit geintje kost de betalingbetaler rond de 500.000 euro
Er is een kleurloze, troosteloze, kale, saaie en verwaarloosde rotonde achtergebleven.
Het bloemenbed dat vroeger de rotonde zo mooi maakte heeft nu plaats gemaakt voor een peperduur belachelijk kunstwerk en een hoop onkruid.
Die fleurige en mooie rotonde van weleer met een fraai bloemenbed werd zeer op prijs gesteld door het overgrote deel van de Tilburgers.
Ik heb Burgemeester Vreeman eens horen zeggen dat de Kruikezeiker een troosteloze uitstraling heeft die niet bij Tilburg paste en weggehaald kon worden waar de LST het absoluut niet mee eens was. De LST durft stellig te zeggen dat het huis op de Hasseltrotonde pas echt een troosteloze en kleurloze uitstraling heeft en absoluut niet bij Tilburg hoort en wat betreft vele Tilburgers verkocht kan worden aan de hoogste bieder op MARKTPLAATS.NL, als er sowieso een bieder te vinden is.
Wij van de Lijst Smolders zijn realistisch en weten dat de politieke partijen die deze stad besturen ‘n richting hebben gekozen van Adje-theaters en Draaiende Huizen.
Daarom zal dat draaiend huis nooit verkocht of weggehaald gaan worden, zolang zij daar op het pluche zitten. Dus de rotonde echt teruggeven aan de burgers kan de LST pas na de verkiezingen van maart 2010 als de LST veel groter is en in het College van B&W dit soort van geldverkwisting en wanbeleid een halt gaat toeroepen.

Een en ander noopt ons daarom tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Wilt u onderzoeken of het draaiend huis te verkopen is en voor welk bedrag?
2) Bent u bereid om op de inmiddels lelijke rotonde al dat onkruid weg te halen en de rotonde weer
    te voorzien van een mooi bloemen- en plantenbed?
3) Zo nee, bent u dan soms bang dat het draaiend huis in het niet zal vallen bij de mooie kleurrijke
    bloemen met eventueel een mooie fontein in het midden.
4) Heeft u nog steeds niet door dat o.a. het Draaiend Huis symbool staat voor de gigantische
    geldverkwisting en wanbeleid waar Tilburg al veel te lang onder gebukt gaat door de
    heersende Tilburgse politieke partijen?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


23 november 2009

 

 


17 november 2018

 

 

Meer over het draaiend huis

 

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016