officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                 23 September 2009

Wethouder van den Hout zegt dat hij genaaid is bij de verkoop van zijn zogenaamde woonboot.

Tijdens de commissievergadering Fysiek van 21 september jl. gaf wethouder van den Hout als reactie op een vraag van de LST fractie aan dat hij als geen ander weet hoe Tilburgers “genaaid” worden als het om het verdedigen van hun belangen gaat.
Hij heeft volgens zijn lezing zelf erg slechte ervaringen met de handelswijze van de gemeente n.a.v. de verkoop van zijn boot in de Piushaven waar hij een enorm bedrag voor denkt te gaan ontvangen.
Het geluidsfragment uit deze commissievergadering laat niets aan duidelijk te wensen over hoe de wethouder denkt over de handelswijze van de gemeente waar hij als wethouder wel deel van uitmaakt.
De bizarre uitspraak van de heer van den Hout moet een dieper liggende frustratie hebben.
Wordt wethouder van den Hout binnen B&W gechanteerd?
De herverkiezing van de Burgemeester staat immers binnenkort op de agenda of wordt hij alleen beloond als hij het College van B&W mee naar de eindstreep loodst
E.e.a noopt ons tot het stellen van de volgende vragen,

1. Wordt wethouder van den Hout gechanteerd door de Burgemeester of anderen en wordt hij alleen
    beloond als hij het College in stand houdt tot de eindstreep?
2. Wethouder van den Hout zegt dat hij genaaid is door de gemeente m.b.t de verkoop van zijn woonboot,
    is dat waar en wat bedoeld hij daarmee?
3. Wat vindt u ervan als een wethouder van de gemeente Tilburg zegt dat hij inmiddels weet hoe makkelijk
    je door de gemeente genaaid wordt waar jezelf bijstaat?
4. Wat is de stand van zaken op dit moment m.b.t de aankoop van de zogenaamde woonboot van
    wethouder v.d Hout die een waanzinnig bedrag zou moeten opbrengen?
5. Is de gemeente eindelijk tot inzicht gekomen dat deze bouwval van de heer v/d Hout niets waard is?
6. Kan deze bouwval van de heer v/d Hout wel worden gezien als woonboot?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


Antwoorden op raadsvragen: 

 

Vergadering Fysiek - Wethouder v/d Hout - 19 september 2009

 


De betreffende woonboot van wethouder v/d Hout

 


3 oktober 2009

 


PERSBERICHT 6 oktober 2009

Onderwerp:
verkoop woonboot van Wethouder van den Hout aan de Gemeente Tilburg.

De mededeling van Wethouder Möller in het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag dat alle fractievoorzitters met het aankoopbedrag van € 156.000,-- hebben ingestemd is pertinent onwaar, om niet te zeggen leugenachtig!
De gezamenlijke fractievoorzitters (presidium) reageerden wel unaniem op de vraag van het college welke procedure gevolgd zou moeten worden. Het presidium nam het standpunt in dat het college zelf een besluit zou nemen. Hiermee werd afgezien van een alternatieve behandelingswijze namelijk via de voorhangprocedure in de raadscommissie. Ook de SP was het hiermee eens!
Het was dus een procedureel besluit en geen inhoudelijk besluit. Het is ons dus een raadsel waarom de heer Moller die uitspraak in het BD van afgelopen zaterdag heeft gedaan. We konden overigens wel meer merkwaardige uitspraken van de heer Möller in het Brabants Dagblad van zaterdag 3 oktober optekenen, zoals die van het afstoten van Udenhout en het inlijven van Goirle bij de gemeente Tilburg. De CDA en LST fractie waren er zich niet van bewust dat die kwestie op dit moment speelt. Waarschijnlijk had de heer Möller zijn dag niet.

Overigens zijn wij wel geschrokken van de redeneertrant van Möller en van den Hout met betrekking tot taxaties en aankoopbedragen. Als jezelf een taxatie laat maken (Van den Hout als verkoper) zal deze in de regel hoger zijn dan het bod van een koper. Het verhaal wordt echter anders als er een onafhankelijk taxateur naar kijkt en blijkt dat zijn getaxeerde waarde aanzienlijk lager ( € 135.000,--) uitkomt dan die van Van den Hout. Opmerkelijk is dat de gemeentelijke taxatie € 43000,-- euro hoger uitkomt dan die van de onafhankelijke taxateur. Het lijkt wel of ook bij de gemeentelijke taxatie de hypotheek van de wethouder lijdend is geweest. Ook de opmerking dat Van den Hout er destijds aanzienlijk meer voor heeft betaald, dan hij er nu voor terug krijgt slaat in wezen nergens op. Dit zegt meer over de “ handelskwaliteiten” van Van den Hout als koper - te meer als je bedenkt dat de boot onlangs nog voor zinken behoed moest worden - dan over de werkelijke waarde!
Misschien is € 156.000,- nog niet zo slecht

Kortom: de gemeente heeft geen flinke meevaller gehad, integendeel, zelfs een verlies als je kijkt naar de taxatie van de onafhankelijke taxateur, en van den Hout is niet die weldoener zoals geportretteerd in het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag! Bovendien een weldoener voelt zich niet “genaaid” (een uitspraak van Van den Hout tijdens de commissievergadering), integendeel, die is blij dat hij de samenleving een dienst kan bewijzen!

Blijft nog even de vraag wie de gigantische kosten (vele tienduizenden euro’s) van afvoer en sloop moet betalen. Wij doen een wilde gok: de Gemeente Tilburg.
Eigenlijk kan dat ook best want volgens Wethouder Möller had de gemeente bij aankoop toch al een enorme meevaller.

Maarten van den Tillaart
CDA-fractie
Hans Smolders
LST-fractie 


8 oktober 2009

 


15 oktober 2009

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016