Goede Morgen Nederland over invalide parkeerkaart

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                               24 augustus 2008

 

PvdA wil gehandicapten overal gratis laten parkeren, maar de ouderen niet, zelfs niet als ze gaan zwemmen op Stappegoor!!

Overal gratis parkeren voor gehandicapten, dat lijkt wel verkiezingsretoriek van de PvdA.
Veel beloven en weinig geven doet kiezers in vreugde leven, blijkt al heel lang de tactiek van de PvdA!
Beste PvdA zorg er eerst maar eens voor dat de echte problemen worden opgelost.
Diezelfde PvdA misbruikt nu weer een andere doelgroep, de gehandicapten zijn aan de beurt.
Het Brabants Dagblad gaf vandaag zelfs in twee artikelen, beide met nagenoeg dezelfde inhoud, aandacht voor dit hypocriete voorstel.
Weet de PvdA wel dat de ontheffingsparkeerkaarten veel misbruikt en gestolen worden doordat ze op naam staan en niet op kenteken.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

  1. Voor u zich gaat buigen over bovenstaande PvdA-hypocratie, overal gratis parkeren, zou u dan eerst aan veel nijpendere problemen in Tilburg aandacht willen geven?
  2. Mocht u zich toch buigen over deze PvdA-retoriek, wat gaat u dan tegelijkertijd doen voor Ouderen, Jongeren, Gezinnen met kinderen, Alleenstaanden, Chronisch zieken?

Hans Smolders, Arjen Roos Harrie de Swart, Peter van den Hoven,  Patrick v/d Wijgert

 

 


28 augustus 2008

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016