16 februari 2008

 


15 oktober 2008

 


17 juli 2008

Klik hier voor een vergroting

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                         16 juli 2008             

 

Kermis moet weer betaalbaar worden voor iedereen!!

Al jarenlang is de Tilburgse Kermis het grootste en fraaiste evenement van Tilburg.
De gemeente Tilburg en de Lijst Smolders is er veel aangelegen om dit zo te houden.
Toch hebben beide totaal verschillende reden waarom ze dit grootschalig evenement in de stad willen houden.
De Lijst Smolders is van mening dat het om een geweldig evenement gaat waar eenieder tegen betaalbare prijzen vertier kan en moet kunnen maken.
Het gemeentebestuur van Tilburg gebruikt het evenement echter om de eigen kas te spekken, jaarlijks 1,9 miljoen euro, om zo tekorten te dekken.
De LST is van mening dat door het verpachtingsysteem van de gemeente Tilburg de pachtgelden voor de kermis/horeca-exploitanten zo hoog oplopen waardoor uiteindelijk de
rit- consumptieprijzen ook de pan uitrijzen.
In andere steden in het land worden wel normale pachttarieven gehanteerd en spreken stadsbestuurders en exploitanten met elkaar wel een maximaal rittentarief af.
Prachtige voorbeelden zijn de kermissen in Best en Weert.

Wij zijn van mening dat de gemeente Tilburg tijdens het jubileumjaar 2009 een nieuwe start moet maken met de verpachting van de kermis en vooraf maximum ritprijzen moet vastleggen per categorie zodat de exploitanten hiermee rekening kunnen houden met hun bieding.
Na een positieve evaluatie zou e.e.a. doorgetrokken moeten worden naar de toekomst.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag :

1) Bent u bereid om een nieuw systeem in te voeren van open bieding met vastgestelde maximumritprijzen per categorie bij de verpachtingen van de staanplaatsen, wat zal leiden tot lagere en voor iedereen acceptabele ritprijzen zoals in de gemeente Best en Weert.

 

Hans Smolders , Peter van den Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick van de Wijgert

 

 

Lees ook: Gemeente Tilburg drijft zelf de ritprijzen van de kermis op

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                              16 juli 2008

 

Hasseltrotonde weer teruggeven aan de Tilburgers!!

Een kunstenaar heeft van de gevestigde Tilburgse politiek een kleurloos en kaal draaiend huis van 400.000 euro mogen plaatsen op de Hasseltrotonde.
Er is een troosteloze, saaie en verwaarloosde rotonde achtergebleven vol met onkruid.
Het bloemenbed dat vroeger de rotonde zo mooi maakte heeft plaats gemaakt voor een peperduur belachelijk kunstwerk en een hoop onkruid.
Die fleurige en mooie rotonde van weleer met een fraai bloemenbed werd zeer op prijs gesteld door het overgrote deel van de Tilburgers.
Ik heb Burgemeester Vreeman eens horen zeggen dat de Kruikezeiker een troosteloze uitstraling heeft die niet bij Tilburg paste en weggehaald kon worden waar de LST het absoluut niet mee eens was.
De LST durft nu wel stellig te zeggen dat het huis op de Hasseltrotonde pas echt een troosteloze en kleurloze uitstraling heeft en absoluut niet bij Tilburg hoort en wat betreft veel Tilburgers verkocht kan worden aan de hoogste bieder, als er sowieso een bieder te vinden is.
Wij van de Lijst Smolders zijn realistisch en weten dat de politieke partijen die deze stad besturen een richting hebben gekozen van Adje-theaters en draaiende huizen.
Daarom zal dat draaiend huis nooit verkocht of weggehaald gaan worden, zolang zij daar op het pluche zitten.

Een en ander noopt ons daarom tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Bent u bereid om de inmiddels lelijke rotonde weer in ere te herstellen door al dat onkruid weg te halen en de rotonde weer te voorzien van mooie bloemen en planten?
2) Zo nee, bent u dan soms bang dat het draaiend huis in het niet zal vallen bij de mooie bloemen en symbool zal gaan staan voor de gigantische geldverkwisting en wanbeleid van de al veel te lang heersende Tilburgse politieke partijen.


Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                          12 juli 2008

Nog steeds oerlelijke gevel van bioscoop op de Heuvel

Al in 2007 heeft de LST een motie ingediend om iets te doen aan de buitenkant van het nieuwe pand op het P. Vreedeplein dat wordt gehuurd door Must See.
Jan Hamming heeft toen beloofd om samen met de eigenaar van het pand een oplossing te zoeken om de buitenkant van de bioscoop opnieuw aan te pakken.
Er waren volgens hem al gesprekken gaande, maar de architect kwam nu eenmaal uit Spanje.
Tot nu toe is aan de buitenkant van de nieuwe bioscoop nog steeds niets gedaan.
Binnenkort begint de herinrichting van de Heuvel en vanuit het Pieter Vreedeplein tot op de Heuvel heeft de bioscoop de uitstraling van een bedrijfshal zoals we die kennen van bedrijfshallen op een industrieterrein ( Fuji) en deze uitstraling past duidelijk niet in het beeld van de andere panden op de Heuvel.
Dat dit ooit zo is toegelaten is onbegrijpelijk, maar dient zoals beloofd wel hersteld te worden.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag :

1) Hoe ver bent u gevorderd met uw plannen m.b.t het vernieuwen van de oerlelijke gevel van de Bioscoop Must See.
2) Hoe is de relatie met de eigenaar waar u al mee in gesprek was om gezamenlijk die gevel aan te pakken.
3) Wil de eigenaar niet meer samenwerken om die gevel op te knappen omdat er eerst een vergunning is afgegeven voor nog eens een grote megabioscoop in Tilburg en er nu ook nog eens sprake is van een Mall?
4) Moet nu de gemeente alleen opdraaien voor het verfraaien van een splinternieuwe lelijke gevel?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                             14 april 2009

Kunstenaar Draaiend Huis moet zelf problemen oplossen en betalen, anders de totale som (462.000 euro) terugeisen en opruimen dat wanstaltig (niet) Draaiend Huis!

De LST heeft het draaiend huis altijd al smakeloos en een enorme geldverspilling gevonden, maar nu het zoveelste zogenaamd kunstwerk weer niet blijkt te werken moeten de burgers met hun belastinggeld weer opdraaien voor de kosten, zoals zo vaak bij allerlei wanbeleid.
Waarom gaat de gemeente met man en macht aan het werk om dat walgelijke en wanstaltige draaiend huis weer aan het draaien te krijgen, terwijl de kunstenaar dat zelf zou moeten doen!
Als de kunstenaar niet bereid is om zijn gebreke in orde te maken, dan was dat een mooi moment geweest om het geld terug te eisen en hem die troep op te laten ruimen.
Vervolgens had dan de Hasseltrotonde weer teruggeven kunnen worden aan de Tilburgers met een vrolijke en fatsoenlijke uitstraling!!

Een en ander noopt ons tot het stellen van de volgende vragen,

  1. Waarom heeft u de kunstenaar niet aangespoord om het dure wanstaltige Draaiend Huis te laten draaien, zoals was afgesproken?
  2. Waarom gaat u als gemeente, nadat u zoveel geld heeft uitgegeven(verspild), met man en macht aan het werk om de wanprestatie van de kunstenaar op te lossen?
  3. Waarom stelt u de kunstenaar niet aansprakelijk voor de kosten (7000 euro) voor het in gebreke blijven van dit belachelijke (niet) Draaiend Huis?
  4. Wat gaat u doen als blijkt dat het nieuwe project, de brug over de Puishaven, dat deze kunstenaar ook mag gaan uitvoeren ook niet werkt?
  5. Vindt u net als de LST dat de gemeente moet zien af te komen van dit wanstaltige (stilstaand) Draaiend Huis en door het in gebreke blijven van de kunstenaar het enorme bedrag van bijna een half miljoen euro moet terugeisen en vervolgens Kormeling zijn troep op moet laten ruimen waarna de Hasseltrotonde weer teruggeven kan worden aan de burgers?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 


17 april 2009

 


13 juni 2009

 

Video over het draaiend huis
Brabant 10 - LST over het draaiend huis - 14 juni 2009

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                         9 juli 2009


Hasseltrotonde onderhand teruggeven aan de Tilburgers!!

Een kunstenaar heeft van de gevestigde Tilburgse politiek een peperduur draaiend huis mogen plaatsen op de Hasseltrotonde. Dit geintje kost de betalingbetaler rond de 500.000 euro
Er is een kleurloze, troosteloze, kale, saaie en verwaarloosde rotonde achtergebleven.
Het bloemenbed dat vroeger de rotonde zo mooi maakte heeft nu plaats gemaakt voor een peperduur belachelijk kunstwerk en een hoop onkruid.
Die fleurige en mooie rotonde van weleer met een fraai bloemenbed werd zeer op prijs gesteld door het overgrote deel van de Tilburgers.
Ik heb Burgemeester Vreeman eens horen zeggen dat de Kruikezeiker een troosteloze uitstraling heeft die niet bij Tilburg paste en weggehaald kon worden waar de LST het absoluut niet mee eens was. De LST durft stellig te zeggen dat het huis op de Hasseltrotonde pas echt een troosteloze en kleurloze uitstraling heeft en absoluut niet bij Tilburg hoort en wat betreft vele Tilburgers verkocht kan worden aan de hoogste bieder op MARKTPLAATS.NL, als er sowieso een bieder te vinden is.
Wij van de Lijst Smolders zijn realistisch en weten dat de politieke partijen die deze stad besturen ‘n richting hebben gekozen van Adje-theaters en Draaiende Huizen.
Daarom zal dat draaiend huis nooit verkocht of weggehaald gaan worden, zolang zij daar op het pluche zitten. Dus de rotonde echt teruggeven aan de burgers kan de LST pas na de verkiezingen van maart 2010 als de LST veel groter is en in het College van B&W dit soort van geldverkwisting en wanbeleid een halt gaat toeroepen.

Een en ander noopt ons daarom tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Wilt u onderzoeken of het draaiend huis te verkopen is en voor welk bedrag?
2) Bent u bereid om op de inmiddels lelijke rotonde al dat onkruid weg te halen en de rotonde weer
    te voorzien van een mooi bloemen- en plantenbed?
3) Zo nee, bent u dan soms bang dat het draaiend huis in het niet zal vallen bij de mooie kleurrijke
    bloemen met eventueel een mooie fontein in het midden.
4) Heeft u nog steeds niet door dat o.a. het Draaiend Huis symbool staat voor de gigantische
    geldverkwisting en wanbeleid waar Tilburg al veel te lang onder gebukt gaat door de
    heersende Tilburgse politieke partijen?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016