Links kattenopvang Tilburg
- Stichting Onplaatsbare Katten (SOK)
- Stichting De Kittenmand

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                    15 januari 2008

Geacht College,

Vanuit diverse kanten komen zeer verontrustende berichten bij de Lijst Smolders binnen van vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor dieren. Wij vragen u de vragen te beantwoorden en zo spoedig mogelijk met deze mensen reële oplossingen te zoeken. Bij deze vrijwilligers is de maat vol en de bekende druppel heeft diepe sporen achtergelaten bij deze zeer betrokken Tilburgers.
Kom a.u.b niet aanzetten met antwoorden in de trant van dat een nieuw gebouw aan de Dongenseweg de problemen oplost. Dat zou zeer ernstig zijn als een soortgelijk politiek antwoord zou komen op deze structurele ellende die intern om oplossingen schreeuw in het belang van de dieren om schrijnend onnodig dierenleed te voorkomen!!

Puinhoop bij Dierenasiel (DOCT) op de Bosscheweg!!

Al geruime tijd rommelt het op de Bosscheweg en wel bij het huidige DOCT. Voor 1 jan. 2007 was het al een zeer dieronvriendelijk gebied. Het lijkt er zo op dat de gemeente niet zoveel op heeft met zwerfdieren. De uitvoering van opvang zwerfdieren, dat een primaire taak is voor een gemeente, werd overgelaten aan vrijwilligers met een paar beroepskrachten, die betaald werden door Stichting Dierenvrienden Midden Brabant. Deze stichting ontving een bepaald bedrag waarmee de Gemeente zich had uitgekocht en hierdoor de zorgen en verplichtingen die zij heeft ten opzichte van opvang zwerfdieren, aan anderen kon overdragen.
Het ging al jaren niet goed op het asiel. De bevolking van Tilburg vond en vindt nog steeds, het woord asiel een erg vies woord. Als voorloper richting " een nieuwbouw" werd de bedrijfsvoering en het toenmalige asiel en het bestuur "doorgelicht". De uitslag daarvan schreeuwde om ingrijpen. Richting nieuwbouw moest beheer en uitvoering in andere handen komen. Er kon worden ingeschreven op beheer en exploitatie dierenasiel Tilburg. Aldus ingewonnen informatie. Dat Diamant als beste uit de bus kwam was toch wel heel erg merkwaardig, daar Diamant geen enkele ervaring heeft met de opvang en verzorging van dieren. Waarschijnlijk heeft het college hier wat ruim tegen aan gekeken en gedacht, dat zal wel lukken. Fietsen reparatieplaats, fietsenstalling, buurtconciërges, autowasserij het loopt allemaal op rolletjes. Er wordt zelfs winst gemaakt en dat is toch heel wat voor een ex sociale werkplaats.Dan moet je toch zeker een paar katten en honden op kunnen opvangen moeten ze gedacht hebben.We trekken nog een bus met vrijwilligers open en klaar is Kees. Tevens is een asiel een goede plek voor tewerkstelling waarmee Diamant en de gemeente natuurlijk goede sier kunnen maken.
De verwachtingen waren hoog en Diamant ging aan het werk. Enige maanden voor 1 jan 2007 is er al behoorlijk rondgekeken hoe de zaken aan te pakken. Het zou een echt bedrijf worden met zelfs een ruime uitbreiding voor de werkgelegenheid voor de mensen die bij Diamant geregistreerd staan. Dat er kennis nodig is en dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om een dierenasiel te mogen beheren, is waarschijnlijk niet bij de dames en heren opgekomen. Om te beginnen moet je minstens het diploma Honden en Kattenbesluit hebben. Daarnaast is het wenselijk gekwalificeerde personeel te hebben die het e.e.a. weten op het gebied van veterinaire zorg. Stel dat er zich een bepaalde ziekte voordoet in huis of aan de poort, dan moet je toch minimaal weten hoe daar mee om te gaan: hoe voorkom je uitbreiding, hoe ga je ontsmetten, hoe zorg je voor de achterblijvende dieren, welke protocollen heb je hierbij nodig.
Welke schoonmaak en ontsmettingsmiddelen moet je in huis hebben om zoiets goed aan te pakken. Want het erge is, als je dat niet goed doet, dan kan het maanden, zelfs jaren duren voordat die ellende de deur uit is. Ze hadden daarvoor de ex-beheerster van het asiel, maar die is op non-actief gezet. Zij had wel het diploma wat je nodig hebt voor het beheer van een asiel. Ergens binnen Diamant is vast wel iemand die van zaken weet en wel een of ander diploma in zijn zak heeft wat in die richting gaat. Welnu B&W, het gaat nog steeds niet goed op de Bosscheweg, sterker nog, er is al een jaar lang nog meer ellende voor de dieren dan voorheen. Ik durf gerust te stellen dat het in Tilburg de meest dieronvriendelijke plek is die er bestaat.

Voordat de Diamant de scepter zwaaide is er door een vrijwilligster een kittenproject opgezet. Dit was nodig omdat er jaarlijks minimaal 180-200 geregistreerde kittens werden afgemaakt of wel geeuthanaseerd. Deze diertjes hebben ook recht op een bestaan en dat werd goed begrepen door deze vrijwilligster. Met veel inzet, bijna dag en nacht in touw en met een onderscheiding van de Landelijk dierenbescherming heeft zij dit project inmiddels, samen met gastgezinnen, al twee jaar een daverend succes laten worden. Maar liefst 440 kittens en 35 moederpoezen hebben dankzij dit project weer een kans gekregen en zijn bespaard van euthanasie. Dit maatschappelijk verantwoord en noodzakelijke project zal nu door de ondeskundigheid en belabberde aanpak van de Diamant de nek worden omgedraaid. Het kan u niet zijn ontgaan dat er de laatste maanden bij de Gemeente Tilburg talloze klachten zijn binnengekomen die allen te maken hebben met het beheer, de omgang met dier en mens, de slordigheid waarmee er gewerkt wordt, het gebrek aan protocollen, het hoge sterftecijfer en de dieronvriendelijke aanpak van de Diamant aan de Bosscheweg. Vanaf september 2007 ontvangt de gemeente informatie over de wantoestanden via de coördinator van het kittenproject. Zelfs dierenartsen hebben geklaagd over de gang van zaken. Het ontvangen antwoord sloeg vaak nergens op en gaf duidelijk aan dat er ook bij de gemeente blijkbaar geen kennis van zaken aanwezig is op dit gebied.

 

 1. Is het bij u bekend dat de Diamant bij aanvang van het contract helemaal geen ervaring had met dierenverzorging en vervolgens de Diamant toch werd gekozen als nieuwe beheerder van het asiel?

 2. Is het bij u bekend dat al maanden aan een stuk dieren onnodig doodgaan bij DOCT?

 3. Is het bij u bekend dat er geen moeite wordt gedaan een einde te maken aan het onnodig doodgaan van dieren op het DOCT? En al zeker als het geld kost.

 4. Weet Wethouder Moorman nog dat zij het standpunt heeft ingenomen dat het Kittenproject moet groeien alsmede de uitbreiding van gastgezinnen en dat dit alles als noodzakelijk moet worden gezien? Ondanks dat staat het Kittenproject nu op het punt om te verdwijnen!

 5. Weet u dat een bezoek aan de dichtstbijzijnde dierenarts als normaal moest worden gezien en dit door uzelf ook is gesteld, maar dat de Diamant blijft bij haar wonderlijke standpunt alleen de dierenarts in Rijen te accepteren.

 6. Weet u dat er ondanks vele gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen de gemeente en de coördinatoren over het oplossen van problemen, Diamant gewoon zijn eigen weg blijft gaan ondanks toezeggingen van de gemeente dat er het een en ander anders geregeld zou gaan worden?

 7. Wist u dat er ten einde raad op verzoek van de coördinator en een dierenarts een veterinair onderzoek is aangevraagd bij de veterinaire opleidingen te Utrecht, om Diamant aan te tonen dat ze volkomen verkeerd bezig zijn en echt geen verstand van zaken hebben en verbetering voor de dieren een dringende noodzaak is?

 8. Wist u dat dit rapport een totaal vernietigende uitslag heeft gegeven over de werkzaamheden van Diamant en dat ondanks dit rapport, er weinig is veranderd in de werkwijze van Diamant en dat bijna het hele kattenbestand niet is te plaatsen omdat ze allemaal ziek zijn?

 9. Zelfs de Dierenbescherming heeft nav dit verslag een verzoek neergelegd bij de gastgezinnen en coördinatoren om het DOCT gebied niet te bezoeken i.v.m. besmettingsgevaar voor eigen dieren of de verzorgende dieren met de mogelijke dood tot gevolg. De vrijwilligers moeten dit dan zelf maar oplossen want Diamant komt niet met een tegenvoorstel. Dit kost immers geld en de kennis ontbreekt om dit professioneel aan te pakken. Aan u is, door de coördinator van de kittenopvang, een verslag van de presentatie gestuurd.Wat heeft u gedaan met dit verslag?

 10. De mensen die een klacht hebben ingediend hebben het idee dat ze met een kluitje het riet zijn ingestuurd omdat de antwoorden, als die al kwamen, veelal geen duidelijkheid gaven wat er nu eigenlijk aan de problematiek wordt gedaan of dat het leek alsof men vaak niet eens wist waar het over ging. Wat is er inmiddels gebeurd met de binnengekomen klachten over de DOCT?

 11. Wist u dat zelfs de dierenbescherming in Tilburg de media heeft opgezocht om hun nood te klagen over de wantoestanden op de DOCT? Hebt u dit artikel in de krant gelezen? Zo ja! Wat hebt u met deze informatie gedaan of niet gedaan?

 12. U heeft immers toch ook brieven ontvangen van de Dierenbescherming over deze problemen! Zijn deze brieven inmiddels al beantwoord?

 13. Wist u dat gastgezinnen, i.v.m. kostenbesparing voor Diamant met een eventueel acuut ziek geworden kitten naar Rijen moeten en dat deze mensen op de DOCT worden afgesnauwd en zeer onbeschoft worden behandeld?

 14. Wist u dat deze vrijwilligers die dag en nacht klaar staan om de zwerfkittens, die tenslotte bij de DOCT thuis horen, een kans te geven maar zich als oud vuil behandeld voelen?

 15. Wist u dat het de bedoeling was van Diamant dat als er een bezoek aan een dierenarts in het weekeinde of s'avonds dringend nodig is, de vrijwilligers zich mogen verheugen op een ritje naar Oosterhout, of Raamsdonkveer. Willen zij met het kitten op het spreekuur in Tilburg naar hun eigen dierenarts dan wordt door Diamant gedreigd de rekeningen niet te betalen.

 16. Zieke en of gewonde zwerfdieren uit Tilburg eo., opgehaald met de dierenambulance, moeten voor verzorging naar Rijen. Een onnodig lange autorit voor het zieke of gewonde zwerfdier. Onnodig lange reistijden voor de toch al moeilijk te bereiken en inzetbare dierenambulance van Tilburg eo. En onnodige kilometerkosten voor deze lange rit die weer in rekening gebracht worden bij de gemeente omdat het om vervoer van zwerfdieren gaat. Ook de gastgezinnen moeten, buiten de spreekuren bij het DOCT op dinsdag en vrijdag, naar de dierenartspraktijk te Rijen. (Dit terwijl de gemeente in een eerdere periode voor de kittenopvang heeft aangegeven dat behandeling bij een dierenarts in de woonomgeving van het gastgezin mogelijk moet zijn.) Nu mag, zowel vanuit een gastgezin als vanuit de dierenambulance, alleen bij een levensbedreigende situatie stabilisering plaatsvinden bij een andere dierenarts in Tilburg maar daarna moet het dier vervoerd worden naar Rijen voor verdere behandeling. Door deze onmogelijke afspraken worden de zwerfdieren van Tilburg e.o. onnodig blootgesteld aan dierenleed. En de inwoner van Tilburg betaalt uiteindelijk via de gemeente de dure rit naar Rijen, dit alleen maar in het financiële belang van Diamant. Waarom heeft de gemeente niet ingegrepen toen duidelijk werd dat het geen werkbare situatie was dat de voor de DOCT werkzame dierenarts een praktijk heeft in Rijen?

 17. Wist u dat als een gastgezin op het spreekuur gaat op de DOCT, dat zij dan het risico lopen dat het kitten getroffen wordt door kattenziekte, schimmel of niesziekte omdat alles nog even smerig en vuil is en er nog steeds onvoldoende ontsmet wordt?

 18. Wist u dat de door de coördinator aangevraagde unit die bestemd zou zijn om een veilige plek te creëren voor kittens en voor toch eventuele bezoeken aan de dierenarts voor een heel ander iets wordt gebruikt dan was toegezegd en men weigert om dit te veranderen?

 19. Wist u dat, als het zo doorgaat Tilburg straks een grote modderpoel is van ontelbare katten en honden die hun besmettingen meenemen buiten de DOCT en dat hierdoor Tilburg een groot besmet gebied wordt?

 20. Wist u dat Diamant tegenwoordig de socialisering van verwilderde katten heeft neergelegd bij een "kattenfluisteraar"?? (Waar zijn we nu toch mee bezig!!)

 21. Dan hebben we het nog niet gehad over het feit dat Diamant straks een "knuffelkliniek" wil gaan openen om lichamelijk en geestelijk gehandicapten zo kennis te laten maken met dieren. Hieruit blijkt de onkunde van Diamant omdat dit onverantwoordelijk is daar er nu eenmaal in het asiel niet de meest sociale beesten zitten en ernstige ongelukken niet kunnen worden uitgesloten.Wat denkt de wethouder te doen aan deze zeer dieronvriendelijke situatie?

 22. Wist u dat dierenasiels uit de omgeving niet met de DOCT/Diamant willen samenwerken omdat het daar zo'n zooitje is door besmetting die absoluut onvoldoende wordt aangepakt en dat op twee na, alle gastgezinnen hebben bedankt om nog langer voor Diamant te vrijwilligen?

 23. Wist u dat er vele dierenartsen zijn die geen dieren willen behandelen die van het DOCT komen i.v.m. mogelijke besmetting van hun bedrijf. Dat er volgens de dierenartsen opvallend veel zieke dieren worden aangeboden oorspronkelijk afkomstig van het DOCT.

 24. Hoe kan het dat de gemeente overtuigd is van het succes van het kittenproject zoals het door de vrijwilligers is opgebouwd, inziet dat het aan de maatschappelijke behoefte voldoet, geld gaat vragen voor structurele capaciteit, volledig op de hoogte is van de wanorde bij het DOCT, en dan toch de coördinatie (die nooit bij het DOCT heeft gelegen) wil onderbrengen bij het DOCT?

 25. Hoe denkt de wethouder dat het er straks aan toe gaat in de nieuwbouw met deze manier van werken? Het laat zich raden, binnen enkele maanden zijn we weer net zover met alle ellende van dien en zijn we weer terug bij AF of nog verder weg dan ooit voorheen.

 

Als laatste wil ik toch de wethouder wijzen op haar verantwoordelijkheid en de taak die zij nu eenmaal heeft om zorg te dragen voor het dierenwelzijn in Tilburg. Het zit tenslotte in uw portefeuille. Hoe denkt u deze ernstige problemen op te lossen? Ik neem aan dat ik kan verwachten dat er op zeer korte termijn maatregelen worden genomen en dat Diamant moet uitleggen waar zij mee bezig zijn.
Er wordt al vanaf januari 2007 geroepen dat er beroepskrachten zijn aangenomen of komende zijn, maar de praktijk laat geen enkele verbetering zien. Integendeel het lijkt er alleen maar slechter te worden. Ik zou de wethouder willen adviseren via de Landelijk dierenbescherming ondersteuning te vragen en kennisoverdracht te laten plaatsvinden. Er mogen absoluut geen dieren meer worden geplaatst in het huidige asiel. Diamant kan eventueel aparte units op een ander terrein openen om daar de aankomende zwerfdieren op te vangen. Er zal ernstig moeten worden gekeken naar de bekwaamheid van Diamant en of zij wel in staat is om een dergelijke dierenopvang te beheren. Dit alles om zwerfdieren in Tilburg eo. in de toekomst een verantwoorde opvang te kunnen bieden. Dan wordt het nu de aller hoogste tijd dat in praktijk te brengen.

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


17 januari 2008


 


17 januari 2008

 


17 januari 2008


Vervolg

 

 

18 januari 2008

Radio5 interview over het Dierenasiel

 

 


20 juni 2008

 


21 juni 2008

 

De LST bedankt de stichting "De Kittenmand"
voor de mooie bos bloemen

Lijst Smolders ontving deze bos bloemen voor hun inzet voor het behoud van het opvang centrum

 


23 juli 2009

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016