officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                   5 januari 2009

Economische recessie i.c.m geldsmijterij van College wordt rampzalige erfenis voor Tilburg.

Dit jaar al, maar zeker de komende jaren zal er vanuit Den Haag minder geld te verdelen zijn naar de lagere overheden zoals Provincies en Gemeentes.
Na de vette jaren komt er nu duidelijk een periode met krimp van de economie.
De gemeente Tilburg had al, maar zal nu zeker terughoudender moeten zijn met het uitgeven van belastinggeld.
Het geld over de balk gooien met de PvdA, daar hebben wij als LST ons sowieso altijd al met klem tegen verzet.
Enkele recente voorbeelden; Draaiend Huis, Duur en belachelijk kunstwerk in de Reeshof, Peperduur Adje-Theater, Eten op ’n Brug enz. enz.
De Lijst Smolders heeft al eerder gewaarschuwd dat de tering naar de nering gezet zal moeten worden!!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Zelfs een blinde kan financieel zware tijden zien aankomen, daarom vragen wij u op welke
    wijze er bezuinigd gaat worden in de gemeente Tilburg?
2) Hoe gaat u zorgen voor een DUURZAME begroting voor de komende jaren zonder
    creatieve boekhoudmethodes als die van Shell en Ahold en zonder struisvogelpolitiek?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


8 januari 2009

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016