officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                      9 september 2008

 

Kerkhof West/Hoflaan (zonder actief toezicht en verlichting) zeer vrouwonvriendelijk en beangstigend voor ouderen!

Lijst Smolders wordt zeer veel benaderd als een soort ombudsman door de burgers van de gemeente Tilburg.
Als er van een situatie dan wel van een probleem meerdere malen melding wordt gemaakt zullen wij u via deze weg vragen deze problemen op te lossen.
Wij vragen nu aandacht voor het volgende;

Op het kerkhof West/Hoflaan voelen met name vrouwen, maar ook ouderen zich zeer onveilig. Dit geldt in sterke mate in de winter als het al vroeg donker wordt en de geliefde van de onlangs overledenen vaak dagelijks een bezoek willen brengen aan het graf en dat door bijvoorbeeld werk overdag niet kunnen. In bepaalde delen van het jaar valt de duisternis al vroeg in en dan is het al helemaal eenzaam op het kerkhof. Ook is er zo goed als geen verlichting en geen actieve beheerder te zien! Kortom dit kerkhof is zeer vrouwonvriendelijk voor de moeders die na hun werk nog even voordat het kerkhof sluit hun overleden kind, familielid of geliefde willen bezoeken. Ook is het beangstigend voor vele ouderen als er op bepaalde uren van de dag het uitgestorven is op het kerkhof en er geen actief toezicht is.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag :

1) Zou u op alle kerkhoven van de gemeente en in het bijzonder bij het kerkhof West/Hoflaan voldoende verlichting willen aanbrengen en zowel overdag maar zeker in de vroege avond actief en zichtbaar toezicht laten plaatsvinden.

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


11 september 2008

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                 19 oktober 2008 Poging 2


Kerkhof West/Hoflaan (zonder actief toezicht en verlichting) zeer onveilig, vrouwonvriendelijk en beangstigend voor ouderen!

Wij zijn er ondertussen aan gewend geraakt dat uw inhoudelijke antwoorden op onze art. 47 vragen hetzelfde betreurenswaardige niveau halen zoals u ook onze stad bestuurt.
De antwoorden m.b.t. de onveiligheid op de begraafplaats zijn inhoudelijk onjuist en respectloos naar de vele rouwende Tilburgers toe en in het bijzonder naar vrouwen en ouderen. Na het overlijden van hun dierbaren voelen zij zich vaak onveilig op de grote verlaten en onoverzichtelijke begraafplaats. Ook is er een beheerder die geen goede instructies heeft gekregen van de gemeente en daardoor te passief is. Daarbij komt ook nog dat de rouwende mensen die moeten werken pas tegen sluitingstijd kunnen komen en het dan ook nog eens donker en angstvallig stil kan zijn en de beheerder nergens te bekennen is.
De openingstijd is niet zoals u aangeeft tot 16.00uur maar alle dagen tot 19.00uur door de kleinere poort, uiteraard voor de mensen die moeten werken of afhankelijk zijn van deze werkende mensen. De toezichthouders gaan gewoon om 16.30uur naar huis en een onbeheerde begraafplaats tussen 16.30uur en 19.00uur vindt de LST niet kunnen.

Een en ander noopt ons wederom tot het stellen van onderstaande vragen;

1) Bent u zich ervan bewust dat u in de antwoorden op onze vragen zelf bevestigd dat u niet eens weet wat de openingstijden zijn van de begraafplaats Hoflaan?
2) Gaat u nu wel extra verlichting aanbrengen omdat nu blijkt dat de openingstijden anders zijn dan u had gedacht en het wel degelijk donker en verlaten is op bepaalde openingstijdstippen?
3) Gaat u z.s.m toezicht laten houden ook na 16.30uur?
4) Waarom is er op dezelfde begraafplaats aan de Hoflaan bij de urnentuinen gelukkig wel aandacht besteed aan fatsoenlijke verlichting en niet bij de graven?
5) Waarom zorgt u niet dat de beheerder draadloze kleine alarmzendertjes krijgt die hij dan kan meegeven aan bezoekers die dat wensen?
6) Waarom neemt u geen enkele actie om de zorgen die leven bij rouwende Tilburgers welke zich zeer onveilig voelen op de vaak verlaten, uitgestrekte en onoverzichtelijke begraafplaatsen?


Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


24 oktober 2008

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016