9 november 2003

Beste hoofdredacteuren en journalisten,

Als ik nu vandaag in Buitenhof zie hoe Minister Donner zich ook door Hare Majesteit laat misbruiken zoals ook Minister President Balkenende afgelopen week wederom als schoothondje gebruikt is, vraag ik me af of deze mensen niets anders te doen hebben of misschien niets anders kunnen. Het lijkt wel of deze gereformeerde met een Ufo van een andere planeet komen. Trouwens het koningshuis is zelf schuldig aan de soap die rondom hun is ontstaan. De politieke elite kunnen beter de puinhopen (wat complete vuilnisbelten blijken te zijn) van 12 jaar Wim Kok op gaan ruimen.Ten tijde van Pim Fortuyn werd er echt haat gezaaid en veel massaler en was het geen satire met acteurs waarin Pim wereldwijd als racist werd weggezet, maar werd er een heuse haatcampagne door de toenmalige Minister-president Wim Kok opgezet, gesteund door machtige namaak-socialisten uit ons land.

Ook werd Pim Fortuyn niet in een satire maar in het echt door een groot deel van het kabinet weggezet als een groot gevaar voor ons land, en zelfs de tweede wereldoorlog werd er bijgehaald. Ook socialist Tony Blair zou vlak voor de verkiezingen (7 Mei) nog naar Rotterdam komen ware het niet dat het karwei een dag eerder al geklaard was. Ik weet dat het voor een deel v.d journalisten moeilijk is om hierover te schrijven maar het is wel de hoogste tijd dat het gebeurt. Laat jullie A.U.B weer niet door de politieke elite de mond snoeren zoals Donner al openlijk aangaf te willen gaan doen, zoals ook gebeurde ten tijde van de opkomst van Pim Fortuyn door de elite van de PVDA is gebeurd.

Misschien naïef van mij als ik nu zie dat het hoofd van de RVD Eef Brouwers word vervangen door een hoofdredacteur v.h. NOS-journaal. Hoezo het NOS onafhankelijk ???
Het baart mij grote zorgen als ik het advies van Minister van Justitie Donner zo aanhoor dat je als een soort Clown of een ware Mr Bean criminele daders moet afschrikken bij ernstige geweldsdelicten en tegelijkertijd dan bedenk dat deze man het hoogste rechtsorgaan van ons land heeft vertegenwoordigd voordat hij minister werd, moet ik ook weer aan een andere CDA-er denken nl. oud-Minister van Justitie Hirsch Ballin die zeker met dezelfde Ufo is geland. Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat vele andere politieke regenten uit PVDA en CDA ook zeker met deze Ufo zijn geland.

De waarheid dat is waar de gewone hardwerkende en welwillende mensen recht op hebben.
Is het niet Wim Kok die van de ene na de andere multinational commissaris word en mede daardoor al tijdens de oorlog met Irak kon lobbyen voor SHELL bij vriend(?) Blair voor de Iraakse olie??? We hadden gewoon weg moeten blijven uit Irak. Pim zei al in een van zijn boeken “die hersenloze Bush” die olie is van Irak en als we die niet tegen een goede prijs hadden kunnen kopen hadden we nu al lang alternatieve energiebronnen gehad, want dan doet de markt zelf zijn werking. Is het niet Wim Kok die na 7 jaar voor de fotorolletjes etc. verantwoordelijkheid moest gaan afleggen in de 2e kamer voor de 7000 doden van Sebrenicia en snel het kabinet liet vallen. Zo ook de invoering van de Euro, de inflatie heeft laten oplopen en niet heeft gecompenseerd voor de zwakkeren in onze samenleving, waar waren toen eigenlijk de elite v.d. vakbonden?? Ook 50 tot 60% koopkrachtverlies voor Jan met de pet en de zwakkeren, terwijl Wim zijn nieuwe vrienden, zich onbeschoft aan het zelfverrijken waren (graaien).

En wat dacht U van: Bouwfraude, IRT-affaire, Betuwelijndrama, ESF-fraude., Studiebeurs-fraude, Taxiwetdrama, Ceteco, etc,etc,etc, En dan nog de ongekende prestatie om met 10-tallen miljarden overschotten het Onderwijs, Gezondheidszorg, 1 miljoen WAO-ers, de mislukte intergratie, en ook de rest van de publieke sector naar de malle moer te helpen!! Nu is onze staatsman hoofd van een Europese commissie die als kip zonder kop de uitbreiding van de Oost-Europese landen er doorheen wil jagen. Zo worden we volgend jaar overspoeld met goedkope arbeidskrachten en criminelen en schiet hij voor de zoveelste keer zijn oud-vakbondsleden in de rug!! Waarom gaat die man niet gewoon met pensioen en van het leven genieten met zijn vrouw en kleinkinderen??? Trouwens als echte socialist en oud-vakbondsleider zou je zeggen dat hij zich voor de zwakkeren zou inzetten, maar daar heeft hij schijnbaar geen boodschap meer aan nu hij zelf verblind van de macht bij de elite wil horen en maar niet in de gaten heeft dat hij door deze wereldleiders als schoothondje gebruikt word???? (sukkeltje)

Ik kan nog uren doorgaan maar het is de hoogste tijd heren dat U als journalisten de waarheid gaat vertellen aan de burgers, die dachten dat we in een democratie leefden. Daar is moed voor nodig maar daar ben je journalist voor geworden, en laten we het doen voor onze kinderen en de zwakkeren in onze samenleving zoals o.a. de bejaarden die nu ook al niet meer veilig zijn in hun verzorgingstehuis!! etc.etc.etc.

Hartelijke Groeten, Hans SmoldersWebhosting & Design door Vermelis Image Presentations / Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2006