Officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURGLogo LST

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                 Tilburg, 28 augustus 2016                                                                                                                    

                                                                                                                 

Geacht College,                                                                                                
               
              

Onnodig hoge kosten voor huurders sociale huurwoningen!

In de wijk Jeruzalem zijn gelukkig veel positieve ontwikkelingen te zien maar we moeten blijven opletten dat de mensen in een sociale huurwoning niet onnodig op kosten worden gejaagd.

In de Twentestraat zijn onlangs 24 sociale huurwoningen opgeleverd en tot ieders verbazing was er geen telefoonaansluiting. Veel bewoners hadden al afspraken gemaakt met verschillende internetproviders die goedkoop internet aanbieden via de telefoonaansluiting. De gemaakte keuzes van veel bewoners komen simpelweg voort uit het feit dat het de goedkoopste manier was om over internet te beschikken.
Zonder een telefoonaansluiting zijn de bewoners van deze sociale huurwoningen in de Twentestraat aangewezen op duurdere abonnementen ( glasvezel/coax ) en dat scheelt deze bewoners op dit moment rond de 15 euro per maand!
 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaand vragen:

  1. Is de woningbouwcoöperatie juridisch verplicht om een telefoonlijn te leveren in de door hen opgeleverde sociale huurwoningen?
  2. Als het juridisch geen verplichting blijkt te zijn, vindt u het dan ook geen morele plicht om mensen in sociale huurwoningen niet onnodig op hogere kosten te jagen?
  3. Waarom is er voor de oplevering niet tegen de bewoners gezegd dat ze geen telefoonaansluiting zouden krijgen?
  4. Zou u als college van B&W in gesprek willen gaan met de Tilburgse woningbouwcoöperaties om te voorkomen dat huurders van sociale huurwoningen onnodig hogere lasten krijgen en nu voor de bewoners in de Twentestraat compensatie voorstellen van de gemaakte extra kosten?

 

Hans Smolders namens de LST ( Lijst Smolders Tilburg )

 

 


7 september 2016

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016