De goede horeca wordt de nek omgedraaid!


De Lijst Smolders lost veel meer zaken op als in de media vermeld wordt. Lees onderstaand artikel in de krant en kijk dan even verder naar de voorgeschiedenis!!

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LST      LIJST SMOLDERS TILBURG      Logo LST

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                             1 mei 2006

Waarom cafés die van oudsher rondom Den Besterd zitten, het werken onmogelijk maken door diverse naïeve en absurde regels!!

Dat er ook slechte horeca aanwezig is in onze stad, daar kijkt LST niet van op. Dat die zaken in het verleden een vergunning hebben gekregen is dan ook onbegrijpelijk! Dat deze zaken de afgelopen 10 jaar door de burgemeester niet zijn gesloten is ook onbegrijpelijk, terwijl daar alle reden voor is geweest. Dat er een nieuwe exploitatievergunning komt is dan ook niet verrassend, echter de doorgeschoten regelgeving wel!! Tilburg heeft veel goede horeca en die hebben een grote maatschappelijke, economische en sociale functie.

Wij van LST vinden het onbegrijpelijk dat men nu pure willekeur toepast in het gebied Den Besterd. De goede horeca die daar 10, 20 of zelfs 30 jaar hun zaak netjes runnen worden met het nieuwe veiligheidsurgentiegebied zwaar benadeeld. De onmacht om een qat-ruimte te sluiten en uw eigen wanbeleid van de afgelopen 10 jaar met het pappen en nathouden mag niet afgewenteld worden op de fatsoenlijke burgers en horecaondernemers!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

  1. Waarom moet de sluitingstijd voor de goede horeca enkel en alleen in Den Besterd teruggebracht worden van 03.00uur naar 01.00uur.
  2. Bent u zich ervan bewust dat u op deze wijze de goede horeca rond Den Besterd de nek omdraait?
  3. Is dit de voorbode van wat de rest van de horeca in Tilburg te wachten staat?
  4. Waarom behandelt u de horeca in Den Besterd anders dan b.v. in de Tuinstraat of Korvelseweg?
  5. Weet u dat deze willekeur en rechtsongelijkheid tot grote schadeclaims kan gaan leiden?
  6. Bent u het met LST eens dat de cafés dan al om 12.30uur de klanten moeten verzoeken om aanstalten te maken om te gaan.
  7. Bent u het met LST eens dat door de nieuwe regels deze horecazaken niet meer te verkopen zijn?
  8. Bent u op de hoogte dat in de originele cafés die vanouds her in Den Besterd zitten bijna geen enkel feestje meer wordt gehouden, omdat de afgelopen maanden diverse malen zonder enige aanleiding iedereen zomaar tegen de muur werd gezet om gefouilleerd te worden?

Met vriendelijke groeten, Hans Smolders

 

 

4 mei 2006

 

4 mei 2006

 


19 mei 2006

 
Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016