Officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Tilburg, 7 oktober 2014

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

 

Geacht College,

 

Korte Heuvel zonder Brommers en Fietsers...


De afgelopen 10 jaar zijn er al eens partijen geweest die het over een fietsvrije Korte Heuvel hebben gehad. De Lijst Smolders heeft er nu eens echt werk van gemaakt.

Wij zijn langs de ondernemers gegaan en hebben veel voetgangers naar hun mening gevraagd. De uitkomst was duidelijk, de voetgangers op de Korte Heuvel ervaren daar de Bromfietsers en Fietsers als zeer onveilig, zeker in de drukke zomermaanden. De ondernemers zien ook dagelijks de problemen met de Bromfietsers en Fietsers en 90% was zelfs bereid om met naam en toenaam hun handtekening te zetten voor een Brom- Fietsvrije Korte Heuvel.

De Lijst Smolders heeft deze lijst in haar bezit.

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

 

  1. Is de verantwoordelijke wethouder bereid om met de ondernemers op de Korte Heuvel in gesprek te gaan om over dit probleem te gaan praten en op te gaan lossen?
  2. Is de wethouder bereid om er alles aan te doen om de mogelijkheden te bekijken om tot een Brommer- en Fietsvrije Korte Heuvel te komen, immers waar een wil is.is een (om)weg?

 

De Fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 


17 oktober 2014

 


10 november 2014

 

Motie

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie Korte Heuvel Scooter en Brommervrij

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 10 en 12 november 2014 voor de behandeling van de programmabegroting 2015.

 

Constaterende dat :

  • Het college op vragen van de LST heeft geantwoord dat zij de Korte Heuvel niet fietsvrij wil maken.
  • De brommers en snorscooters het grootste gevaar opleveren.


Overwegende dat:

  • Dat er genoeg andere straten zijn om dezelfde bestemming te bereiken als men niet over de Korte Heuvel kan rijden. ( geldt eigenlijk ook voor fietsers )

 

Draagt het College op;

Om brommers, scooters en snorscooters te verbieden over de Korte Heuvel te rijden.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De Fractie van Lijst Smolders Tilburg

 

 


16 oktober 2014

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016