Officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                         Tilburg, 18 juli 2014

 

Geacht College,

 

Snel duidelijkheid gezondheidsrisico bewoners

Onafhankelijk van elkaar hebben diverse burgers en een hondenclub bij de Lijst Smolders geklaagd over stankoverlast en gezondheidsproblemen sinds er een bedrijf bij hun in de buurt is gevestigd. Het betreft de bewoners in en rondom de Kapitein Nemostraat en een hondenclub aan de Lovense Kanaaldijk.
Wij van de Lijst Smolders vinden dat de signalen van de bewoners en de hondenclub zeer serieus genomen moeten worden!
De bewoners en de eigenaar van de hondenclub hebben al geruime tijd en heel vaak 14013 gebeld, lang in de wacht gestaan en als ze dan wel werden doorverbonden zijn ze afgewimpeld.
Het bedrijf waar het hier om gaat is Britannia Techno Polymer B.V. dat sinds enige tijd gevestigd is aan de Kapitein Hatterastraat 52, 5015BB te Tilburg en voorheen was gehuisvest aan de Hectorstraat 11, 5047 RE Tilburg.
Kunststoffen worden van brander bedden afgestookt in de buitenlucht met grote gasbranders op de meest vreemde tijden en ook in het weekend. Door een afvoer op het dak van de fabriek worden er ook regelmatig grote wolken onbekende stoffen geloosd.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

  1. Er is een grote lijst met handtekeningen verzameld van bewoners uit de buurt en van leden en ex-leden van de hondenclub welke aangeeft hoe groot de ongerustheid is. Wat gaat u doen om deze grote ongerustheid weg te nemen?
  2. U als gemeentebestuur bent verantwoordelijk voor het welzijn van de inwoners van Tilburg, hoe snel gaan deze inwoners duidelijkheid krijgen van wat er door dit bedrijf de lucht in wordt geblazen?
  3. Zijn er bij u al eerder klachten binnengekomen van dit bedrijf toen zij gevestigd waren aan de Hectorstraat 11 te Tilburg?
  4. Hoeveel bezorgde meldingen zijn er het afgelopen half jaar bij u bekend vanuit de buurt Loven over dit bedrijf?

 

De LST fractie;

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Angelique v Huffel, Wil v/d Bogaard, Cees v Dijk

 

 


23 juli 2014

Klik hier voor een vergroting

 


24 juli 2014

 

Agenderingsverzoek
22 januari 2018

 

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2018