officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg,                                           16 maart 2015

 

Geacht College,

 

Negatieve effecten als gevolg van bezuiniging toezichthouders !

Het college van B & W heeft bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd bij o.a. de toezichthouders van de fietsparkeerkelder op het sportgebied Stappegoor.
De fietsparkeerkelder heeft sinds enige tijd geen beheerder/ toezichthouder meer.
Bij de LST komen verontrustende signalen binnen over de enorme toename van fietsendiefstal.
( laatst bekende cijfer is diefstal van 81 fietsen in een relatief zeer korte tijd )

Enige bekende actie van de gemeente tot nu toe is dat de gemeente een bord heeft laten plaatsen met de tekst : Pas op fietsendieven actief !
Een voorbeeld ten over hoe de gemeente Tilburg actuele problemen denkt op te lossen. Dieven hebben vrij spel in de onbewaakte fietsparkeerkelder en de gemeente plaatst alleen een bord ?

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

  1. Heeft het college in de gaten wat voor een negatieve effecten de genomen bezuinigingsmaatregelen hebben en zijn de aantallen fietsen die gestolen zijn u bekend ?
  2. Bent u het met de LST fractie eens dat het bord plaatsen een belachelijke vertoning is en de Tilburgse gemeente hier de plank volledig misslaat?
  3. Welke actie gaat u ondernemen om de diefstallen een halt toe te roepen ?

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 


18 april 2015

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016