Brabant10 - inwoners van Tilburg jarenlang teveel betaald - 26 november 2008
Omroep Brabant - Essent moet klanten terug betalen - 26 november 2008

 


27 november 2008

 


27 november 2008

 


27 november 2008

 


28 november 2008

 

Commissie economie 15 december 2008
Essent heeft burger te veel laten betalen ( 55.46 min )

 


16 december 2008

 


Logo LST INITIATIEFVOORSTEL Logo LST

Gemeente moet per direct gedupeerden van Essent terugbetalen!

Tilburg, 16 december 2008

Wethouder ontdekt fout bij incasso’s Essent was 26 november j.l. te lezen in het Brabants Dagblad. Het tegendeel is waar want de Stichting Burgerinitiatief-Stadsverwarming was al vele jaren bezig om fouten van Essent boven water te krijgen en dat was ze eindelijk gelukt.
De kop van het persbericht van burgerinitiatief was dan ook niet zo verwonderlijk nl.
“SP wethouder P.Huijgen maakt misbruik van de informatie”.
Ook in de Tilburgse Koerier werd bovenstaande pijnlijk duidelijk. “Burgerinitiatief Stadsverwarming” verdient een vette pluim voor hun inzet en het doorzettingsvermogen!
Het blijkt te gaan om ongeveer 10.000 woningen in Tilburg die jarenlang te veel hebben betaald aan Essent. De energieleverancier heeft in die jaren onterecht geld geïnd voor de aansluiting op het stadsverwarmingsnet. Door het maandelijks bij huurders onterecht ingehouden vastrecht, kan volgens B&W het bedrag aan terugbetalingen oplopen tot 18 miljoen euro.
Het gaat met name om woningen in de wijken Wandelbos, Kruidenbuurt, Noord en Oud Noord. Woningen die al meer dan dertig jaar op het stadsverwarmingsnet zijn aangesloten.
Verder wist een woordvoerder van de gemeente in de Tilburgse Koerier te vertellen dat "Als het goed is, hebben wij alle gegevens van die mensen, óók als ze tussentijds verhuisd zijn."
De lijst Smolders vindt dat nu is vast komen te staan dat 10.000 burgers teveel hebben betaald en deze burgers bekend zijn, het geen juridisch welles nietes spelletje mag gaan worden over de ruggen van de gedupeerde Tilburgers. Voorkom a.u.b de zoveelste schijnvertoning!
Een aantal gemeentes en de Provincie houden de burgers al veel te lang voor de gek onder de naam “Essent”. Deze gemeentebesturen en de Provincie met daarin al die tijd vertegenwoordigd door o.a. de PVDA, VVD, SP, GL en het CDA moeten zich diep schamen als ze zich hiervoor niet verantwoordelijk voelen. Dus per direct geld overmaken aan de gedupeerden en val deze gedupeerden niet lastig hoe u als Gemeente Tilburg het verder gaat uitvechten met de andere gemeentes en de Provincie (“Essent”). Dit is pas het begin van de ontmaskering van “Essent”, want ook bij de foute “bemetering” bij koop- en huurhuizen in o.a. Kruidenbuurt, Hart v Brabantlaan, , Tilburg-West/Noord en de Reeshof zal ook gerechtigheid moeten komen.

VOORSTEL
------------

Doordat een aantal Gemeentes en de Provincie de burgers al veel te lang voor de gek houden onder de naam “Essent”, deze gemeentebesturen en de Provincie al die tijd zijn vertegenwoordigd door o.a. de PVDA, VVD, SP, GL en CDA, moet de gemeente Tilburg het onterecht in rekening gebrachte geld overmaken aan de reeds bekende gedupeerde Tilburgers indien Essent binnenkort niet bereid is daartoe over te gaan.
( Het zou in en in triest zijn als u, over de rug van de gedupeerde Tilburgers, alleen komt met het bekostigen van een niet wenselijke uiterst langdurige juridische rechtsgang van het burgerinitiatief )


 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                   13 januari 2009

De onterechte rekeningen voor stadsverwarming gaan gewoon door!!

November vorig jaar stond met veel bravoure in het Brabants Dagblad dat het College van B&W eiste van Essent dat het teveel betaalde aan de stadsverwarming terugbetaald moest worden aan de gedupeerde burgers!!
Sinds die constatering heeft de Lijst Smolders gepleit dat dit teveel in rekening gebrachte door Essent via de woningbouwvereniging ( volgens B&W 18 miljoen ) alvast voorgeschoten moet worden door de gemeente die dan vervolgens dat geld maar moeten verrekenen met Essent.
Immers Essent is niets meer dan een dekmantel voor gemeentes en Provincies die zo per jaar ongeveer 800 miljoen euro per jaar teveel in rekening brengen bij de burgers voor hun energie. De gemeentes en de Provincies worden op hun beurt weer door de politiek bestuurd. Dus uiteindelijk zijn de Gedeputeerde in de Provincies en B&W in de gemeentes geheel verantwoordelijk voor Essent.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag :

1) Hoe is het mogelijk dat de burgers, sinds de bevestiging van B&W in 2008 dat er teveel
    betaald is, nu in 2009 nog steeds teveel in rekening gebracht wordt?
2) Wanneer stopt eindelijk het onterecht in rekening brengen van die aansluitkosten?
3) Bent u bereid om het Dividend van 2009 van ongeveer 14 miljoen euro in te zetten
    om de gedupeerde schadeloos te stellen indien Essent ( lees uzelf ) weigert het teveel
    in rekening gebrachte terug te betalen aan de gedupeerde?
4) Zo nee, waarom niet?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


14 februari 2009

 


19 februari 2009

 

Interpellatieverzoek


Logo LST LIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

Aan de voorzitter van de raad                                                                             Tilburg,11 maart 2009

Betreft: Interpellatieverzoek om per direct stoppen van het onterecht in rekening brengen van aansluitkosten op de stadsverwarming en het teveel betaalde in de afgelopen jaren terugvorderen alsmede een onderzoek naar het NMDA ( Niet Meer Dan Anders) principe.

In 2008 heeft uw College volmondig in de kranten laten op tekenen dat vele Tilburgse gezinnen het geld moeten terugkrijgen dat bij hen ten onrechte in rekening is gebracht als aansluitkosten op de stadsverwarming. Eind februari zou daar uitsluitsel over komen.
Sinds door burgerinitiatief stadsverwarming in 2008 (onderdeel van de Stichting Weten) bekend werd dat bij vele gezinnen onterecht aansluitkosten in rekening zijn gebracht tot op de dag van vandaag wordt nog steeds die onterechte aansluitkosten/vastrecht in rekening gebracht. Wij als LST vinden dat onacceptabel.

Verder heeft de Stichting Weten al diverse malen aangedrongen op een onderzoek zoals dat in Almere ook is gebeurd door bureau Consult om aan te tonen dat Essent in de jaren negentig tegen de contractuele afspraken in is overgestapt v/d rendementsmethode naar de veel duurdere marktwaardemethode.

De LST wil opheldering over het volgende;

1) Wat heeft u ondernomen om de nog steeds onterecht in rekening gebrachte
    aansluitkosten te laten stoppen sinds dat bij u bekend was?
2) Wat is de reden dat een vervolgonderzoek door bureau DWA nog steeds niet
    heeft plaatsgevonden.
3) Waarom beantwoord u brieven (02-12-2008/12-01-2009) van burgerinitiatief
    stadsverwarming niet?
4) Bent u bereid om de Stichting Weten een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren
    door Bureau Consult en dit ook te betalen?
5) Eind februari zou er door Essent duidelijkheid worden verschaft over de afwikkeling
    van de jarenlang teveel betaalde aansluitkosten op de stadsverwarming door wel
    mogelijk 10.000 gezinnen ( geschat op 18 miljoen euro ), wat is de uitkomst daarvan?

De LST verzoekt tot een interpellatiedebat ex artikel 49 van het Reglement van orde maar daar hoeft wat ons betreft geen extra vergadering voor te worden uitgeschreven omdat dit goed samen kan vallen met de raadsvergadering van maandag 16 maart a.s.

Met vriendelijke groet,

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 


13 maart 2009

 


17 maart 2009

 


19 maart 2009

 

Commissie Economie 23 maart 2009
Betoog LST over Essent

 


29 november 2016

 

 


30 juli 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 


31 juli 2019

 


1 augustus 2019

 

 

Klik hier voor meer over Essent

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2019