Barack Obama - geef het geld terug aan de burger - 6 augustus 2008
Energiekosten te hoog - NOS Journaal - 2 mei 2007
Raadsvergadering - Debat over Essent - 7 april 2008        AMENDEMENT  
Stichting Weten Tilburg start consumenten actie warmtewet - TV & CO - 8 feb 2008

 


27 april 2007

 

 

16 april 2007

 

19 april 2007

 

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 

 

Geluidsfragmenten LST over Essent
Fragment uit begroting 1 - nov 2006
Fragment uit begroting 2 - nov 2006
Fragment Raadsvergadering 16/04/07
amendementen
Amendement Essent 1 - nov 2006
Amendement Essent 2 - nov 2006

 


Logo LSTOntmaskerde Essent in paniek?Logo LST

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Nadat Essent (lees gemeente) het teveel betaalde geld voor energie via de energierekening heeft weggeroofd bij de Tilburgers, wil Essent (lees gemeente) nu de indruk wekken Tilburg fraaier te gaan maken met een extra dividend van 2,4 miljoen euro. Dat is tenminste het voorstel van het college van Tilburg zoals we 18 april hebben kunnen lezen in deze wakkere krant. Essent als weldoener van Tilburg? Een dag later was in deze krant te lezen dat Essent haar prijzen gaat verlagen en daarbovenop wil ze ook nog eens op diverse wijze de armoede gaan bestrijden. Dus eerst medeverantwoordelijk zijn voor deze armoede door o.a. hun eigen torenhoge energierekening, waardoor de mensen aan de bedelstaf zijn geraakt en dan vervolgens de armoedebestrijder gaan uithangen? Ook te veel en te mooi om waar te zijn dit charmeoffensief in twee dagen tijd, maar er is nog meer. Essent schenkt ook nog eens de led-verlichting voor de toren van de Sint-Jan in Den Bosch. Laten we niet vergeten dat Essent per jaar gemiddeld 10 tot 15 miljoen euro dividend uitkeert alleen al aan de gemeente Tilburg. Daar komt bovenop dat er al gesproken is over een superdividend dat er voor alle gemeenten aan zit te komen van maar liefst 500 miljoen euro!! Het is dus ook niet zo verwonderlijk dat uw energierekening zo hoog is. Nu probeert men met deze ware paniekreactie, met een kleine fooi verpakt in een charmeoffensief een paar bezorgde en kritische burgers de mond te snoeren!
Ik hoop dat u nu begrijpt waarom Essent of liever gezegd de eigenaren ervan zoals de gemeente Tilburg en andere gemeente’s ons wil doen laten geloven dat we blij zouden moeten zijn met een ware weldoener als Essent?
Het kwalijkste van deze weldoenerij is wel dat Essent, of liever gezegd de gemeenten, eerst het geld weggeroofd hebben via de energierekening en dan vervolgens onder grote druk van enkele bezorgde en kritische burgers zich nu bewust even willen voordoen als ware weldoeners. Maar vergeet alstublieft niet wanneer deze storm uiteindelijk is gaan liggen ze ons in de toekomst toch gewoon op de een of andere manier blijven uitknijpen als citroenen!!

Hans Smolders, Tilburg


 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg,                                                 23 december 2007

 

Politiek besteelt Burgers via energierekening Essent!!

 

De afgelopen twee jaar heeft de Lijst Smolders telkens amendementen/voorstellen ingediend om te verhinderen dat Essent, lees gemeentes, als extra belastingkantoor worden ingezet om zo op achterbakse wijze de mensen nog verder uit te knijpen als citroenen via de energierekening.Onze gas en elektriciteitstarieven behoren dan ook tot de hoogste van Europa. Zie http://www.lijstsmolders.nl/essent.html

Het is kwalijk dat de gemeentes zich verstoppen achter een naam, maar in werkelijkheid zelf indirect Essent zijn. Zonder dat veel burgers het door hebben worden hun vaste lasten op slinkse wijze flink verhoogd via hun onterecht hoge energierekening!!

Het energieconcern Essent besloot afgelopen woensdag tot een uitkering van 300 miljoen aan de aandeelhouders (gemeentes) als voorschot op het totale dividend over 2007.
Voor Tilburg levert dat dit jaar weer 47,8 miljoen euro op.
Het geld gaat zoals afgesproken naar de bodemloze pot voor grote investeringen. We denken dan gelijk aan het 7,5 miljoen euro kostende Adje-Theater, het Draaiend Huis enz. enz.

Burgers vragen zich steeds maar af waarom ze jaar in jaar uit meer moeten betalen terwijl ze zich suf isoleren en zo goed als geen energiebesparende maatregel meer kunnen bedenken. Gelukkig besteedt de pers er aandacht aan, zodat de burgers achter de werkelijke reden komen waarom hun energierekening zo absurd hoog is!
De onverantwoordelijke geldsmijterij van het College van B&W wordt dus ook via de energierekening van de Tilburgers betaald!! Dit jaar weer 47,8 miljoen euro!!


Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag :

 1. Wilt u het teveel betaalde geld (47,8 miljoen euro) terugbetalen aan alle klanten van Essent in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout, zodat u het niet over de balk kunt gaan gooien aan projecten zoals een Adje-theater, Draaiend huis, Kwetsende kunst, Waardeloze sfeerverlichting enz. enz.

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 


 


22 december 2007

 


3 januari 2008

 


6 juni 2008

 


13 maart 2008

 


11 augustus 2008

 


12 augustus 2008

Klik hier voor de vergroting

 


5 september 2008

 


24 oktober 2008

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


MOTIE


De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 3,10 en 11 november 2008, voor de behandeling van de programmabegroting 2009


Constaterende dat:

 • Door de indirecte belasting via onterechte hoge energierekeningen kunnen provincies en gemeentes over de rug van de burgers hun begroting sluitend krijgen
 • De energierekeningen alsmaar blijven stijgen
 • Essent alsmaar meer winst maakt
 • Overstappen voor klanten geen enkele zin heeft omdat in ander regio’s bij andere energiebedrijven gemeenten en provincies ook de aandeelhouders zijn
 • De dividenden maar een deel van de winst zijn die Essent maakt
 • De energierekening voor veel burgers onbetaalbaar zijn geworden
 • Veel consumenten nauwelijks nog energiebesparende maatregelen kunnen nemen
 • Er in 2007 ook al 47,8 miljoen euro is uitgekeerd aan dividend
 • De LST zich er terdege van bewust is dat amendementen als deze over Essent het niet zullen halen, maar de LST toch steeds deze indirecte vorm van asociale belastingheffing aan de orde zal blijven stellen
 • Veel plaatselijke partijen zoals o.a. in Rotterdam het ook schandelijk vinden dat energiebedrijf Eneco een winst heeft gemaakt van 500 miljoen euro waardoor ook in Rotterdam partijen het dividend wilden teruggeven aan de burgers, maar ook daar constateerde de wethouder dat er dan een onoverkomelijk gat in de begroting zou worden geslagen.


Overwegende dat:

 • U als college helemaal niets doet aan deze asociale vorm van indirecte belastingheffing.
 • Essent meer klanten gaat krijgen als het dividend teruggegeven wordt aan de klanten.

Draagt het college op;

Om namens de gemeente Tilburg, als aandeelhouder van Essent, in de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering voor te leggen het dividend in de toekomst niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het teveel in rekening gebrachte geld terug te geven aan de klanten door de tarieven te verlagen of anderszins.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 

Heel opmerklijk van de SP in Tilburg nu ze eenmaal op het pluche zitten dat ze niet meer meestemmen met de LST motie over Essent, terwijl diezelfde dag de SP fractievoorzitter in het Provinciehuis in Den Bosch hetzelfde zegt in het Brabants Dagblad als de LST in haar motie.

 

Commissie economie 17  november 2008
Betoog LST over Essent

 


18 november 2008

 

Persbericht van Burgerinitiatief

PERSBERICHT     Tilburg 26-11-2008

SP wethouder P.Huijgen maakt misbruik van de informatieBurgeriniatief -stadsverwarming heeft de behoefte even iets recht te zetten. Woordvoeder K.v.Rumt stelt dat de info die de Heer P.Huijgen heeft gebruikt in het artikel Brabantsdagblad van 26-11-2008  in zijn geheel afkomstig zijn van Burgeriniatief stadsverwarming Tilburg., en dat en dat de Heer P.Huijgen zelf hoog uit 5% zelf heeft onderzocht. Burgeriniatief heeft er meer dan 4 jaar aan gewerkt in het diepste geheim omdat zij de genoemde Heer uit Breda niet voor de voeten wilde lopen. De afspraak tussen de wethouder en Burgeriniatief-stadsverwarming was dat we het gezamenlijk naar buiten zouden brengen nadat het een en ander verder was onderzocht en we het eens waren over de manier op de terug betaling zou plaats vinden. Burgeriniatief is dan ook van mening dat de wethouder hier flink misbruik heeft gemaakt zijn positie,en Essent indirect helpt om redenen te verzinnen om er onder uit te komen,zij zullen stellen we kunnen veel gebruikers niet meer terug vinden. Dat is de zelfde reden die zij ook gebruikt hebben om via de warmtewet de ingang ( terug werkende kracht) datum op 2007 te laten stellen. De reden waardoor de tweede kamer deze datum heeft vast gesteld. Wij zijn dan net zo als de LST ook zeer teleurgesteld in het optreden van deze wethouder waar we jaren mee hebben samen gewerkt. En eisen dan ook van hem excuus voor dit eenzijdige optreden. 

Met vriendelijke groet,
K.v.Rumt Namens Burgeriniatief -Stadsverwarming Tilburg

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                   26 november 2008


Tilburg is mede-eigenaar van “Essent” dus net zo schuldig aan het vals uitknijpen van de Tilburgers via de energierekening!

Een aantal gemeentes waaronder Tilburg zijn eigenaar van Essent.
Jaarlijks ontvangt de gemeente Tilburg daarvoor veel geld.
Vorig jaar ontving de gemeente Tilburg nog het gigantische bedrag van 47 miljoen euro.
Als Huijgen dan beweert dat Essent teveel in rekening heeft gebracht moet hij als wethouder van de gemeente Tilburg eens in de spiegel kijken.
Ook pronkt hij met andermans veren, die van Burgerinitiatief Stadsverwarming Tilburg.
Wethouder Huijgen noemt juist dit burgerinitiatief niet, maar alleen zichzelf en Burgemeester Vreeman.
Jarenlang is Burgerinitiatief Stadsverwarming Tilburg tegengewerkt door de gemeente en
juist dit burgerinitiatief heeft de fout bij de incasso’s van de woningbouwverenigingen ontdekt en uitgezocht.
Dit burgerinitiatief vindt het belangrijker dat de mensen die teveel hebben betaald hun geld per direct terugkrijgen dan in de media te willen scoren.
De Lijst Smolders wil dat de gemeente Tilburg het teveel in rekening gebrachte geld nu gaat terugbetalen en moet de gemeente Tilburg maar zien hoe ze dit later met Essent gaan verrekenen.
Beloftes daar hebben de Tilburgers niets meer aan, het is nu geen woorden maar daden.
Verder zal door verkeerde “bemetering” de te hoge energierekening ook moeten worden terugbetaald. Ook daar zal de gemeente Tilburg met de billen bloot moeten als mede-eigenaar van Essent.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Gaat u als mede-eigenaar van Essent het teveel betaalde bedrag van ca 18 miljoen euro voorschieten en per direct terugbetalen aan de Tilburgers?
2) Gaat u zich niet verschuilen achter het smoesje dat deze mensen niet of moeilijk op te sporen zijn?
3) Gaat u per direct via de media de Tilburgers oproepen zich te melden die menen recht te hebben op teruggave?
4) Wat gaat u verder voor stappen ondernemen met het andere probleem, namelijk de verkeerde “bemetering”?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 

27 november 2008

 


15 december 2008

 


12 januari 2009

 


22 januari 2009

Klik hier voor een vergroting

 

Gemeenteraadsvergadering 2 februari 2009
LST over de overname van Essent door RWE

 


13 februari 2009

 

Klik hier voor een vergroting

 

Commissie Economie 23 maart 2009
Betoog LST over Essent en overname RWE

 


29 november 2016

 

 


30 juli 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 


31 juli 2019

 


1 augustus 2019

 

 

  

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2019