1 april 2017

Klik hier voor een vergoting

 

Geen terrassen in achtertuinen Dwaalgebied

Officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURGLogo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                 Tilburg, 20 maart 2017                                                                                                                    

 

Geacht College,                                                                                                
                          
   

Geen terrassen in achtertuinen Dwaalgebied!

Vandaag is er een informatiebijeenkomst geweest over het terrassenbeleid in Tilburg. De LST vindt dat de grote onrust die er heerst onder de bewoners in het Dwaalgebied niet wordt weggenomen door een nieuw aangekondigd terrassenbeleid 2017.
B&W wil zogenaamd maatwerk en men gaat met de stofkam door de regels heen waardoor de kans groot blijft dat bewoners al snel in een juridisch gevecht belanden met naastgelegen ondernemers. Als je niet duidelijk bent met het verbieden van terrassen in achtertuinen grenzend aan bewoners dan zijn zowel bewoners als ondernemers verliezers.
Voor het Dwaalgebied moet er onderhand eens duidelijkheid komen.
De bewoners snappen dat de terrassen in de straten sfeer verhogend zijn en zullen die overlast ook accepteren, mits dit binnen de perken blijft. Echter terrassen in de achtertuinen in het Dwaalgebied ziet de LST niet als sfeer verhogend maar enkel als omzetverhoging. Daar slaat de balans door in een Dwaalgebied waar juist ondernemersbelang en bewonersbelang goed in balans moeten blijven.
In het Dwaalgebied moeten we gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.
 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaand vraag:

  1. Bent u bereid om in de nog op te stellen nota “Terrassenbeleid 2017” duidelijkheid te geven aan de bewoners in het Dwaalgebied door in deze nota horeca-terrassen in de achtertuinen te verbieden?

 

De fractie van de LST ( Lijst Smolders Tilburg )        

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016