Betoog referendum Mega Mall -27 oktober 2008

Voorzitter, onlangs zijn er in de commissie economie specifiek afspraken gemaakt m.b.t het besluitvormingproces over de Mall…. en daar wil ik zeker toch wel even bij stilstaan.
Immers afspraken nakomen zou voor een betrouwbaar en evenwichtig bestuur zeer belangrijk moeten zijn. Op 25 augustus j.l. zijn die specifieke afspraken gemaakt….. en door zowat alle partijen goedgekeurd, dus inclusief de PvdA, VVD en SP. De afspraak in die commissie was dat de gemeenteraad haar eigen verantwoordelijkheid niet kon ontlopen, dus zou er geen volksraadpleging komen. De raad zou juist zelf…..ja u hoort het goed, ….de raad zou juist zelf een besluit gaan nemen over de Mall.

Echter een paar weken later werd plotseling een loopje genomen met de afgesproken procedure en veranderden de coalitiepartijen PvdA, SP en VVD zomaar op eigen houtje de eerder gemaakte afspraken. Men toverde ineens een referendum uit de hoge hoed, louter en alleen om zo hun verantwoordelijkheid te ontlopen door zich laf te gaan verschuilen achter dat referendum.
In diezelfde week kwam de PvdA fractievoorzitter ook nog met een stalen gezicht vertellen dat het inzicht tot het houden van een referendum geheel toevallig was en dat men ieder onafhankelijk van elkaar tot dat inzicht was gekomen en dat dit zeker…niet was voorgekookt.
Als klap op de vuurpijl rolden ook nog de coalitiepartijen over straat met het ene hijgerige persbericht na het andere, louter en alleen om electorale redenen.

Voorzitter, de LST wil u ook wijzen op het Collegeakkoord, want daarin is niets te vinden over referenda, maar wel veel te veel over het Adje-theater en te weinig over de Mall.
Het is daarom ook niet uit te leggen waarom de PvdA, SP en de VVD eerder geen referendum hebben gehouden, bijv. over het Adje-theater of de Cityring. Sterker nog de PvdA laat liever een College vallen over een Adje-theater dan er een referendum over te houden. Kortom jullie maken jezelf met dit soort angstig paniekvoetbal totaal ongeloofwaardig!!

De Lijst Smolders heeft tevergeefs de afgelopen weken de handen meerdere malen uitgestoken om te willen praten en onderhandelen over de Mall, maar daar is nooit gehoor aan gegeven.
Op basis van pure machtspolitiek gaat men het gesprek niet aan omdat de PvdA en de VVD de onzekere factor SP nog steeds in hun Collegehok weten te houden en daarmee simpelweg een machtsmeerderheid hebben.
Toch ontsnapte 2 weken geleden de SP fractieleider heel even uit het Collegehok toen er in de Heuvelpoort een ongeloofwaardige SP-bijeenkomst over de Mall werd gehouden.
Op die avond werd de fractievoorzitter blijkbaar hondsdol van al het gedraai en gekonkel van haar eigen SP….. en constateerde die avond dat er een nieuwe werkelijkheid was ontstaan.
Vervolgens werd in no time SP-fractievoorzitter Sleegers zo mak als een lammetje terug in het Collegehok gejaagd door PvdA fractievoorzitter Blauwbroek, uiteraard zonder haar nieuwe werkelijkheid.

De besluitvorming rondom het Adje-theater zit de LST nog vers in het geheugen. Toen kon je ook zien dat de goedgelovige CDA-fractie in een bepaalde fase van die besluitvorming haar goedkeuring gaf aan onbetrouwbare politici, incl. hun eigen wethouder, om vervolgens lijdzaam te moeten toezien hoe ze door de PvdA in het pak werden gedaan (genaaid). Ondertussen zijn de eerdere felle tegenstanders van datzelfde Adje theater, de VVD en de SP ook al lijdzaam door de PvdA in het pak gedaan (genaaid). De VVD en de SP hebben toen al hun geweten ingeleverd en hun principes overboord gegooid om koste wat kost op het pluche te mogen zitten.

 

Na de hele poppenkast rondom het Adje-theater zou je denken dat de SP-fractie daar wel iets van geleerd zou hebben, maar ook nu weer blijkt bij de besluitvorming over de Mall, dat de SP-fractie zich opnieuw laat misbruiken in opdracht van haar eigen 3/4 Wethouders en tot groot genoegen van een totaal ontredderde VVD en dit alles onder de regie van de PvdA.

Dit nieuwe college en haar coalitiepartijen hebben van meet af aan met hun handelswijze… het machtsdenken en de machtspolitiek van het vorige college ruimschoots overtroffen.
Gelet op deze ervaring en eerdere ervaringen heeft de LST geen vertrouwen in het proces en in degenen die de regie zouden moeten voeren.

De Lijst Smolders ziet voor een Mall in Tilburg kansen, echter haar eerste locatiekeuze is in de Spoorzone achter het Centraal Station. Hier kunnen meerdere etages met winkels komen met daarboven grootschalige kantoorgebouwen. Dit geheel kan dan voorzien worden van een grote ondergrondse parkeergarage die zelfs voor de wijk Theresia ingezet kan worden.
Deze opzet op deze locatie is in de 21e eeuw essentieel, omdat het openbaar vervoer in de toekomst een als maar grotere en belangrijkere rol zal gaan spelen voor werkgevers en werknemers en voor winkeliers en consumenten.

Maar goed, de Lijst Smolders ziet de politieke realiteit ook wel onder ogen en weet dat jammer genoeg de locatiekeuze van de Mall al vastligt door afstemming binnen de coalitiepartijen.
De Lijst Smolders zal echter toch gaan proberen een aantal bedreigingen weg te nemen.
Bedreigingen die zeker op de loer liggen zoals bij een aantal winkelcentra die op het punt staan om ingrijpend gerenoveerd te worden en waar flink geïnvesteerd moet worden door derden. Stel je eens voor dat door de komst van de Mall deze bouwplannen voor onbepaalde tijd worden uitgesteld of zelfs worden afgeblazen, dan zijn de gevolgen niet te overzien.
Deze angst wordt vandaag ook al werkelijkheid door een brief van de VVE van het Wagnerplein en Berkel-Enschot die hun investeringen van 80 miljoen euro gaan staken als er vandaag een haalbaarheidsfase wordt ingegaan, maar ook de revitalisering v/d Westermarkt van 100 miljoen euro loopt gevaar.
Daarom heeft de LST niet zoveel aan 14 punten die vooral stijf staan van de kretologie.
Als de Mall er door machtspolitiek toch komt dan moet er beleid komen voor deze winkelcentra met maatwerk en keiharde afspraken op papier, inclusief het reserveren van de benodigde financiële middelen.

De LST acht dit College en de coalitiepartijen PvdA, SP en VVD volstrekt niet bekwaam, niet betrouwbaar en niet doortastend genoeg om dit uiterst kwetsbare proces, met het vele noodzakelijke aanvullend beleid, tot een goed einde te kunnen brengen.
De gevolgen van een eventuele komst van een Mall zullen pas na 2014 duidelijk worden en dan zijn we al weer 2 verkiezingen verder.
Een eerder schrijnend voorbeeld van onbekwaam bestuur waarbij noodzakelijke aanvullend beleid ook niet tot een goed einde is gebracht hebben we al kunnen zien bij de aanleg van de wijk Reeshof, met als gevolg ruim meer dan 10 jaar lang dagelijks files en decennia lang gebrek aan allerlei andere voorzieningen.

Daarom is het voor de Lijst Smolders een nachtmerrie om nu een haalbaarheidsfase in te gaan die niet vrijblijvend is en waarbij we de afgelopen weken en de komende tijd geen invloed op hebben. Dus blijkbaar mogen we alleen maar onze 5 zetels komen inleveren en zouden dan vervolgens totaal afhankelijk worden van de grappen en grollen van de PvdA, SP en VVD. Dat laat de Lijst Smolders uiteraard niet gebeuren!!

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016