Betoog Economie Mall -29 september 2008

Voorzitter, ik heb al eerder gezegd dat de Lijst Smolders hier zowat de enige verantwoordelijke en evenwichtige partij is die weloverwogen en betrouwbaar haar afwegingen maakt. Daarbij gaat de LST haar verantwoordelijkheid niet uit de weg en daar ben ik best wel een beetje trots op.

Waar ik niet zo over te spreken ben is het paniekvoetbal, de lafheid en het onverantwoordelijk gedrag van de coalitiepartijen in deze raad. Nu ook weer bij de besluitvorming van de Mall.
Ondanks dat vandaag hier het debat moet plaatsvinden rolde vorige week het ene hijgerige persbericht over het andere, louter om electorale redenen. Dan is het wel heel hypocriet om hier vandaag te veronderstellen dat de collegepartijen via een referendum nu plotseling zo graag naar de burgers willen gaan luisteren!!
Het referendum komt er nu op volstrekt oneigenlijke gronden en de wijze waarop het nu tot stand is gekomen heeft het bestuurlijk niveau van Peppie en Kokkie.

Voorzitter het is voor de Lijst Smolders onbegrijpelijk en onverteerbaar dat in het flierfluitersakkoord gigantisch veel aandacht en afspraken zijn gemaakt over een Adje theater. Tegelijkertijd is men in datzelfde akkoord niet eens in staat gebleken om op zijn minst voor de Mall een totaal afgerond haalbaarheidsonderzoek op te nemen.
Een paar maanden geleden hebben de flierefluiters ook in dat akkoord absoluut niet het licht gezien ten aanzien van referenda, laat staan dat ze referenda zouden willen gaan houden.
Van de Lijst Smolders is bekend dat zij in bepaalde gevallen een groot voorstander is van referenda, maar het mag nu het heet wordt onder de voeten nooit misbruikt worden door laffe politici om zo hun eigen verantwoordelijkheid te ontlopen en zich vervolgens om electorale redenen laf te verschuilen achter zo’n referendum, zoals de SP en de PvdA nu overduidelijk doen.
Het is natuurlijk ook niet uit te leggen waarom de PvdA, SP en de VVD geen referendum hebben gehouden over het Adje-theater. Sterker nog de PvdA laat liever een College vallen over een Adje-theater dan er een referendum over te houden. Kortom jullie maken jezelf met angstig paniekvoetbal totaal ongeloofwaardig, zijn onverantwoordelijk, onbetrouwbaar en ontzettend laf !!

Trouwens, wat is er één maand geleden ook al weer afgesproken t.a.v. de Mall hier in deze commissie. Heel duidelijk is toen besloten dat wij als raad onze verantwoordelijkheid niet konden ontlopen en dit besluit voor onze rekening moesten gaan nemen!!
Ook werd daar toen het amateuristisch voorstel afgeschoten van de eenmansfractie TVP, om burgers te raadplegen via o.a. invulbonnetjes in kranten.
Ik had achter de schermen eerder al getoetst of er een meerderheid was voor een referendum en concludeerde dat die er niet was, waardoor de Lijst Smolders haar eerdere plan introk om een officieel referendum te willen houden. Vervolgens zijn wij volmondig akkoord gegaan met de gekozen weg in deze commissie om als Raad de verantwoordelijkheid te gaan nemen voor dit besluit van de Mall.
Het debat zou dan plaatsvinden in deze commissie economie van vandaag met daaruit voortvloeiend een besluit in de raadsvergadering van 27 oktober a.s..
Het moge nu onderhand toch wel duidelijk zijn dat het belang van de stad allang niet voorop staat, maar het eigenbelang en partijbelang van de PvdA, SP en VVD des te meer.

Wij zijn zeker niet tegen een referendum, ik herhaal, wij zijn zeker niet tegen een referendum maar waarom is dat dan al niet eerder gebeurd en waarom wilde de commissie ‘n maand geleden dan absoluut ook geen referendum over de Mall??
En waarom is er eerder over dat Adje-theater dan ook geen referendum gehouden.
De Lijst Smolders ziet voor de Mall kansen maar dan zullen eerst een aantal bedreigingen moeten worden weggenomen.
Bedreigingen die zeker op de loer liggen zoals bij een aantal winkelcentra die op het punt staan om ingrijpend op de schop te gaan en waar flink geïnvesteerd gaat worden door derden.
Stel je eens voor dat deze bouwplannen voor onbepaalde tijd worden uitgesteld, dan zijn de gevolgen niet te overzien.
De komende maanden zal daar opnieuw zorgvuldig naar gekeken moeten worden.
Het college zal haar verantwoordelijkheid en regierol moeten nemen o.a. bij winkelcentrum Wagnerplein, Berkel-Enschot, Heyhoef, Westermarkt, maar ook o.a. bij het AaBe terrein.
En dan niet met leuke volzinnen en loze beloftes maar met beleid en harde afspraken.

Verder kun je denken aan maatregelen zoals o.a.

  • In de binnenstad gratis parkeren tussen 10 en12uur en bij de wijkwinkelcentra het eerste uur gratis houden en daarna een relatief laag tarief hanteren
  • Verrijk je winkelcentrum voor alle winkelcentra invoeren waardoor reclamebelasting afschaft kan worden.
  • Spoorlaan 2 richtingen houden en niet 1 richting laten worden.
  • Autoloze zondag in huidige vorm afschaffen en vervangen door een aantal zorgvuldig gekozen autoloze straten en pleinen door de gehele gemeente Tilburg
  • Dwaalgebied versterken met extra maatregelen voor Stationstraat en WillemII-straat
  • In de Mall de VVV op een prominente plek stadspromotie laten plegen voor zowel de binnenstad als wat de gemeente Tilburg verder nog meer te bieden heeft.
  • Frequent openbaar vervoer tussen Mall en Station zodat openbaar vervoer gestimuleerd wordt en hierbij eventueel samenwerken met Efteling.

Voorzitter, ik ga afronden.
Het is nu aan andere partijen om aan de zoveelste handreiking van de Lijst Smolders tegemoet te komen en zich niet laf en angstig te verschuilen achter een referendum, maar gewoon zoals was afgesproken op 27 oktober als gemeenteraad een besluit te gaan nemen over de Mall.

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016