burgerprogramma Geluidsfragmenten Raadszaal interesante linksReacties

.......NEE !!


Ingezonden brief van Hans Smolders in de krant toen hij nog niet in de gemeenteraad zat.
6 juli 2005 - Tilburgse cityring wordt citydrama


Persbericht

15 mei 2006

Voor bovengenoemde partijen zijn de afgelopen weken leerzaam en vernieuwend geweest. Het college heeft beloofd voor goede voorstellen vanuit de raad open te staan en ze serieus te bespreken.Met deze belofte van het college op zak zijn de SP, LST en de VVD met elkaar gaan praten omdat zij ervan overtuigd zijn dat de huidige plannen van het college met betrekking tot de Cityring en het TVVP zowel verkeerstechnisch, economisch

LST, SP en VVD in overleg op de Heuvel


als financieel rampzalig zullen zijn voor onze stad!
De huidige plannen van de coalitie zijn zo slecht voor onze stad dat de drie partijen het in no time eens waren over een goed voorstel dat niet ingewikkeld is, maar Tilburg wel van een hoop ellende bespaart. Tegelijkertijd zijn bovengenoemde partijen ervan overtuigd dat het plan van de coalitie m.b.t. de Cityring en het TVVP ook ontzettend weinig draagvlak heeft onder de bevolking, ongeacht hun politieke voorkeur. 


Enkele voordelen voorstel SP, VVD en LST ten aanzien van de huidige plannen coalitie;

* Heuvel wordt dan geen verkeersslagader/racebaan en gaat dus niet open, wat wel het geval is bij het plan Cityring!

* Er wordt minstens 25 miljoen euro bespaard! Hierin zijn vele besparingen nog niet meegerekend zoals o.a. in het voorstel de niet noodzakelijk Noordlaan en de besparingen van het busstation dat dan ook niet verplaatst hoeft te worden!

* Woon-werkverkeer en bevoorrading van winkels op werkdagen zoals nu ook al het geval is van 07.00uur tot 11.00uur blijft bestaan en bij Heuvelpoort in 2 richtingen mogelijk!

* Spoorlaan blijft 4- baans en twee richtingsverkeer met veilige fietspaden!

* Meer capaciteit, betere bereikbaarheid en snellere doorstroming van het verkeer dan in het plan Cityring, ook in 2015!

* Wijk Theresia wordt niet belast met een groot busstation en andere kwalijke neveneffecten!

* De kwalijke neveneffecten van de Cityring en het TVVP voor de van Meterenstraat, Molenstraat, Veldhovenring, Kwaadeindstraat etc. waar de bewoners met klem tegen protesteren zijn hiermee van de baan en kan de rust weer terugkeren in deze wijken!

* Veel betere bereikbaarheid bij calamiteiten! (politie, brandweer, ziekenauto)

* De problemen die de politie voorziet op de Heuvel bij een Cityring waarbij verkeer weer wordt toegelaten en in contact komt met horecabezoekers zijn bij dit voorstel ook opgelost!

* Door de vele evenementen in het centrum blijft de bereikbaarheid op peil, wat zeker niet het geval zal zijn bij de
cityring!


Initiatiefvoorstel

15 mei 2006      

Initiatiefvoorstel Heuvel en Cityring                                                    

Inleiding

Sinds jaar en dag wordt in Tilburg een debat gevoerd over de toekomst van de Heuvel. Na presentatie van het Masterplan Binnenstad en het TVVP gaat die discussie ook over de Cityring en alle wijken die daar aan grenzen. Hoewel duidelijk is dat er onder Tilburgers veel verzet bestaat tegen de huidige plannen, is de weerstand niet eenduidig. De fracties van SP, LST en VVD willen met dit initiatiefvoorstel voorkomen dat de gemeente tientallen miljoenen investeert in een project dat te weinig draagvlak heeft in de samenleving, de stad voor jaren op de schop gooit en leidt tot een onherstelbare ingreep waarvan het voorgestelde effect op z'n minst twijfelachtig is. Het voorstel gaat uit van de huidige situatie op en binnen de kleine ringbanen.

Voorstel

Om tegemoet te komen aan enkele bezwaren die kleven aan een volledig gesloten Heuvel, met name voor het woon­werk verkeer, de bevoorrading van de middenstanders en het opvangen van een deel van de ochtendspits, gaat de Heuvel op werkdagen in twee rijrichtingen open tussen 7.00 en 11.00 uur 's ochtends. De Spoorlaan blijft behouden als belangrijke verkeersas met twee rijbanen in iedere rijrichting. Voor de hulpdiensten betekent dit dat de binnenstad volledig bereikbaar blijft en de verkeerscirculatie niet wordt afgeknepen tijdens grote evenementen in het centrum. De verhuizing van de brandweerkazerne kan hierdoor worden heroverwogen. De Spoorlaan krijgt waar mogelijk vrijliggende fietspaden en wordt sterk vergroend. Hierdoor is aanleg van de Noordlaan en een eventuele Oostelijke inprikker overbodig en kan ook het busstation aan de zuidzijde van het Centraal Station blijven bestaan. Te zijner tijd - na invulling van de Spoorzone - kan een noordelijke ingang van het CS onderzocht worden. Ook moet het kruispunt Ringbaan Oost - Spoorlaan - (Nieuwe) Bosscheweg verkeerstechnisch sterk worden verbeterd. De overige wegen van de Cityring (Paleisring, Schouwburgring, Noordhoekring) blijven in twee rijrichtingen open voor autoverkeer. Aan­en afvoerende wegen in de wijken die grenzen aan de Cityring (Loven­Besterd, Theresia, Veldhoven en Groeseind) blijven hiermee onaangetast. De voorstellen voor verkeerscirculatie bínnen de Cityring blijven zoals is voorgesteld in het Masterplan Binnenstad en TVVP.

De Heuvelring en het Heuvelplein zijn toe aan een nieuwe inrichting die meer duidelijkheid geeft voor weggebruikers en daardoor ook veilig wordt, maar wordt verder niet betrokken bij dit besluit.

Besluit

De gemeenteraad van Tilburg draagt het college op om bovenstaande uitgangspunten te verwerken in een concreet plan met begroting en dit aan de raad voor te leggen alvorens onherroepelijke ingrepen worden gepleegd aan een van de in het voorstel genoemde pleinen, straten of wegen.

 meer over de cityring
16 mei 2006 - Brabants Dagblad 'Heuvel doordeweeks 's ochtends open'
20 mei 2006 Brabants Dagblad Tilburg gaat 20 juni in debat over Cityring

 

LST - VVD - SP in debat

Locatie het Milieucafé - Datum 7 juni 06


VVD (Joost Möller), SP (Johan van den Hout) en LST (Hans Smolders) kwamen half mei tot een opmerkelijk compromis om de Heuvel beperkt open te stellen tijdens werkdagen van 07:00 tot 11:00 uur en verder tweerichtingverkeer te handhaven. Dit als alternatief voor het plan van het college om eenrichtingverkeer in te stellen op de cityring. Volgens de oppositie bespaart men hiermee 25 miljoen euro en wordt het centrum van Tilburg beter bereikbaar.

Debat in het milieucafé

Hans Smolders (LST)  Johan van de Hout (SP)  Joost Möller (VVD)


 

Meer over de Cityring
8 juni 2006 Tilburgse Koerier doe mee met de Cityringpoll
15 juni 2006 Uitslag Cityringpoll in Tilburgse Koerier
17 juni 2006 Brabants Dagblad Oppositie plan Cityring beter
18 juni 2006 Toelichting initiatief voorstel LST, SP en VVD
22 juni 2006 Tilburgse Koerier Discussie Cityring op hoogtepunt
22 juni 2006 Brabants Dagblad referendum Cityring nadert weer
23 juni 2006 Fragmenten Cityring debat van 21 juni
25 juni 2006 VNG Congres '06 over de Cityring
20 juli 2006 Referendum Cityring! LST op Omroep Brabant
9 september 2006 College zegt NEE tegen Referendum...
10 oktober 2006 Raadsvergadering - Vragen over de Cityring

 


Bekijk het fragment
25 januari 2007

Els Aarts lijkt wel die onnozele en inmiddels beruchtte minister van communicatie van Irak tijdens het begin van de oorlog in Irak, die voor de camera's beweerde dat het onmogelijk was dat de Amerikanen Bagdad zouden binnendringen, maar op de achtergrond in diezelfde TV-opname de Amerikaanse tanks in werkelijkheid al op honderd meter afstand deze minister waren genaderd in het centrum van Bagdad!!

 

Moties en ammendementen Cityring - 2006 - 2009
Motie - spoorlaan 2 richtingen blijven op spoorlaan en gasthuisring - 6/7 november 2006
Amendement - spoorlaan 1 baan blijven en 2 baans - 11 juni 2008
Amendement - Mall spoorlaan 2 richtingen - 27 oktober 2008
Motie - spoorlaan 2 richtingen blijven - 8 juni 2009
Motie Spoorlaan moet 2-richtingen voor autoverkeer blijven - 9,12,13 november 2009

 


4 april 2012

 

ZOVEEL JAREN LATER..... eind 2013

 


23 november 2013

 

officiële vragen aan het college

 

Motie

Cityring en meer 30 km zones

 


5 oktober 2016

 

 

Officiële vragen art. 47 aan het college

Duurt te lang dat op de Cityring gekozen word voor veiligheid

 


2 mei 2017

Klik hier voor een vergoting

 


15 juni 2017

Klik hier voor een vergoting


10 juni 2017

 


10 juni 2017

 


26 september 2017

Klik hier voor een vergoting

 


4 oktober 2017

 


25 oktober 2017


3 november 2017

 


3 november 2017

 


22 november 2017

Klik hier voor een vergoting

 


2 december 2017

 


11 september 2018

Klik hier voor een vergoting

 

 


13 september 2018

 

Motie

Cityring

 


16 maart 2019

 


Cityringproef Midgetgolfbaan

 


2 april 2019

 

In plaats van een Midgetgolfbaan van meer dan 160.000 euro,
zou de LST gewoon de rijbanen afzetten met de bekende paaltjes.
Scheelt minstens 155.000 euro aan belastinggeld van de Tilburgers!!!!

 

 

officiële vragen aan het college

 


2 oktober 2021

Klik hier voor een vergoting

 


28 januari 2022

Klik hier voor een vergoting

 

 


Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2022