Omroep Tilburg - gemeente geeft “zachte” lening aan Cinecitta - 13 september 2014

 


10 september 2014

 


20 september 2014

 

Omroep Brabant radio - Lening Cinecitta - 22 september 2014

 

 

Motie van Wantrouwen lening Cinecitta

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

 

Motie van Wantrouwen

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 22 september 2014 m.b.t.;
Agendapunt 4. Lening Cinecitta

Constaterende dat:

 • De ondernemer/investeerder zijn panden mooi heeft verbouwd.
 • Wel meer ondernemers en burgers hun pand mooi verbouwen.
 • B&W een “zachte” lening wil geven aan een Bv van de ondernemer.
 • Deze ondernemer geen onbekende is bij bepaalde politieke partijen.
 • B&W deze lening wil verstrekken omdat een verbouwing is tegengevallen.
 • Deze lening aan deze ondernemer volstrekte willekeur is.
 • Deze lening totaal overbodig is als bezoekers van Cinecitta bereid zijn 0,50 cent meer te betalen voor een toegangskaartje en dit zelfs per saldo ook meer oplevert voor de ondernemer dan het rentevoordeel bij de “zachte” lening.
 • Een grote meerderheid in de commissievergadering van 8 september jl. zeer positief en enthousiast was over de zachte lening van 2,8 miljoen euro en alvast hun goedkeuring gaven om hier vandaag mee in te stemmen.
 • Geen enkel raadslid vooraf aan de laatste commissievergadering de vertrouwelijke stukken heeft gelezen en er toch een grote meerderheid was die enthousiast heeft ingestemd met de belachelijke “zachte” lening.

Overwegende dat:

 • Er in de gemeente Tilburg wel meer burgers en ondernemers zijn waarbij hun verbouwing financieel is tegengevallen.
 • Dit college van B&W en een grote meerderheid in de gemeenteraad zich ook al niet beseffen dat een lening aan deze ondernemer van 2,8 miljoen euro een precedent zal schapen voor veel burgers en veel ondernemers in de gemeente Tilburg die dan ook recht hebben op een zachte lening.
 • Er grote risico’s kleven om aan een Bv maar liefst 2,8 miljoen euro te lenen.
 • De gemeente Tilburg geen bank is en deze ondernemer bij een bank moet zijn
 • Er van vriendjespolitiek al snel sprake is bij dit soort ongewone transacties, waar alles ook nog eens achteraf wordt geregeld.

Zegt het vertrouwen op in het college van B&W om bovengenoemde redenen, maar houden ook ons hart vast voor alles wat nog komen gaat, zoals o.a. in de Spoorzone.

En gaat over tot de orde van de dag.

De Fractie van Lijst Smolders Tilburg

 


24 september 2014

 


24 september 2014

Klik hier voor een vergroting

 

OOK NOG SUBSIDIE-INFUUS VOOR CINECITTA?

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betreft: vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg, 24 september 2014

 

Geacht College,

 

OOK NOG SUBSIDIE-INFUUS VOOR CINECITTA?

Medio 2013 is de Stichting Kwaliteitsfilm Tilburg (SKT) opgericht juist in de tijd dat de ondernemer, heer Vermee, om hulp aanklopte bij de gemeente omdat zijn verbouwing flink duurder werd.

Gisteren kreeg deze ondernemer op onbegrijpelijke wijze een "zachte" lening van

2,8 miljoen euro toegezegd van het college van B&W, wat op bizarre wijze ook werd goedgekeurd door een grote meerderheid van de raadsleden? Dit alles terwijl maar 2 raadsleden van de 45 de "vertrouwelijke" stukken van de Bank Nederlandse Gemeente hadden gelezen. Deze stukken zijn juist vernietigend waardoor de bizarre lening nooit gegeven zou mogen worden. 1 Raadslid probeerde haar gezicht nog te redden door te zeggen dat ze de stukken ook zou hebben gelezen. De rest van de raadsleden kwamen er gewoon openlijk voor uit dat ze het niet erg vonden dat ze die "vertrouwelijke" stukken niet gelezen hadden en blijkbaar kon ze dat ook deze keer helemaal niet schelen. Waarom dit alles juist voor deze ondernemer?

Gewoon VRIENDJESPOLITIEK!

Uit gisteren opgevraagde stukken blijkt nu ook nog dat Cinecitta voor het jaar 2013 een gigantische subsidie heeft gekregen????

3000 euro 1e kwartaal
9900 euro 2 e kwartaal
5800 euro 3 e kwartaal
5000 euro 4 e kwartaal

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag:

1. Nu er een zeer ongebruikelijke en gigantisch grote "zachte" lening verstrekt gaat worden aan de Bv van ondernemer, de heer Vermee, en hij daar jaarlijks al een groot financieel voordeel bij heeft, gaat u toch zeker wel stoppen met het geven van subsidie aan SKT als deze stichting subsidie blijft geven aan de Bv van bovengenoemde ondernemer?

 

De Fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 


25 september 2014

 


28 september 2014

 


29 september 2014


1 oktober 2014

 


1 oktober 2014

Klik hier voor een vergroting

 


6 oktober 2014

 

 

 


7 oktober 2014

Klik hier voor een vergroting

 


8 oktober 2014

 

Omroep Brabant - Tilburgse politiek in diepe crisis door lekken van vertrouwelijke informatie - 8 oktober 2014

 


6 november 2014

 


11 november 2014

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg,                            17 februari 2015

 

Geacht College,

 

Boter op hoofd van gemeente Tilburg bij achterstallige huur of leningen!

Wethouder Kokke vertelt maar de helft van het verhaal als hij heel stoer zegt dat bij 3 maanden huurachterstand de toegang tot het complex wordt geweigerd bij sportclubs. In het verleden was het vaak ook de gemeente zelf die kwartalen en zelfs jaren te laat waren met het versturen van de rekening!

Maar ook bij de meer dan 400.000 euro huurachterstand van sportschool Ooms op het Wagnerplein heeft de gemeente echt verkeerd gehandeld of zitten slapen.

Wij vragen ons af of bij de gigantische lening aan bioscoop Cinecitta de gemeente ook weer liever verrast wil worden door ook een hele grote betalingsachterstand?

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

 1. U heeft blijkbaar bij de sportclubs het licht gezien maar wat gaat u doen aan de uiterst riskante situatie bij de lening aan Cinecitta die niet per maand rente en aflossing hoeft te betalen maar dat pas na 12 maanden hoeft te betalen en het bedrag dan ondertussen is opgelopen tot maar liefst 338.800 euro?
 2. Waarom komt u steeds in de problemen, kan dat ook te maken hebben met uw eigen amateuristisch handelen?

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 


26 maart 2015

Klik hier voor een vergroting

 

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016