CDA zonder principes en fatsoensnormen

Officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg, 28 november 2014

 

Geacht College,

BIJ HET CDA ZIJN NORMEN EN WAARDEN, PRINCIPES EN FATSOEN VER TE ZOEKEN !

Door gelijk na de verkiezingen mee te werken aan kiezersbedrog heeft het CDA, geheel tegen al haar zogenaamde principes en zogenaamde fatsoensnormen in, het aantal zetels van 5 naar 6 weten op te schroeven. Daar heeft de Lijst Smolders maar geen commentaar op gegeven. Degene die toch nog raadslid is geworden met behulp van reststemmen (dus met de hakken over de sloot) en van dat ene "TROTS" zeteltje is gaan profiteren....heeft dat met name te danken aan een dure verkiezingscampagne waarvoor de Tilburgse Koerier heel veel werk heeft verricht en veel kosten heeft gemaakt. Onlangs heeft de LST nog bij de Koerier geïnformeerd of de rekening al is betaald. Dat bleek na 8 maanden tijd nog steeds niet het geval te zijn. Dat is pas echt schandalig te noemen!

Als partij profiteert het CDA ook financieel van dat ene zeteltje en krijgt daarvoor jaarlijks nog eens 1215 euro extra. Door het binnenhalen van het ene zeteltje van een politiek failliete partij is het CDA ook moreel verantwoordelijk voor de nog steeds openstaande rekening bij de Tilburgse Koerier, vindt de LST.

De burgemeester zou op korte termijn moeten gaan praten met het CDA omdat de politiek toch al een zeer slechte naam heeft bij de burgers. Het is natuurlijk zeer ernstig, onfatsoenlijk en respectloos als iemand "TROTS" een rekening niet betaald, maar vervolgens wel over de rug van diezelfde Tilburgse Koerier elke maand 2000 euro ontvangt en voor het gemak dan ook nog even bij het CDA aanschuift. De LST heeft het CDA en het desbetreffende raadslid zeer ruim de tijd gegeven, 8 maanden, om hun morele plicht te vervullen door de openstaande rekening te betalen en het is nu de hoogste tijd dat alles wordt gedaan om aan dit wangedrag een einde te maken.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

  1. Zou de burgemeester een gesprek willen aangaan met de fractie en de partij van het Christelijk Democratisch Appél en daarin een moreel appél willen doen om snel een einde te maken aan deze zeer pijnlijke situatie?
  2. Zou de burgemeester een pittig gesprek willen aangaan met het zogenaamde TROTSE raadslid dat in "no time" zijn schaarse kiezers met het CDA geluid heeft opgezadeld en al 8 maanden de rekening van de Koerier niet betaalt?

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 


29 november 2014

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016