verkiezingsprogramma    Geluidsfragmenten Raadszaal    interesante links

 

Voorwoord
De Lijst Smolders Tilburg (LST) is geen traditionele politieke partij maar een Burgerverzet en wij bestaan louter uit bezorgde en betrokken Tilburgers die geen politieke carrière nastreven.
De LST zal de Tilburgse politiek dwingen om betrouwbaar, verantwoordelijk en bekwaam te gaan functioneren.
De enorme geldverkwisting en het wanbeleid moet een halt worden toegeroepen. Eigenbelang en partijbelang moeten plaats maken voor het belang van de inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.

De Lijst Smolders is in de periode 2006-2010 aan een hele moeilijke en ondankbare opgave begonnen maar wel met een hele duidelijke visie. Deze visie bestaat uit 2 fases:
  • De 1e fase, 2006-2010, was puinruimen in de gemeenteraad en het blootleggen van onbetrouwbaarheid, geldverkwisting en wanbeleid van de heersende politiek.
  • In de 2e fase wil de LST gaan deelnemen aan het College van B&W om zo van binnenuit af te dwingen dat er in Tilburg weer betrouwbaar, evenwichtig en financieel verantwoord bestuurd gaat worden.
    In deze 2e fase wil de LST dus juist wanbeleid en geldverkwisting voorkomen in plaats van het weer pijnlijk bloot te moeten leggen in de gemeenteraad.

 

 

 

 
De 1e fase 2006-2010..... LST met 5 zetels in de gemeenteraad

Deze 1e fase is succesvol afgerond en die verandering is gepaard gegaan met gigantisch veel weerstand vanuit de bestaande politiek. De Lijst Smolders vond het ook niet altijd prettig maar heeft wel doorgepakt omdat het noodzakelijk was. Immers het zelfreinigend vermogen van de heersende politiek bleek nul komma nul te zijn. De gevestigde orde in Tilburg wenste in 2006 in hun vriendenclub binnen B&W geen kritische pottenkijkers, dus belandde de LST met beperkte mogelijkheden in de gemeenteraad als oppositiepartij. Daar heeft de LST waargemaakt wat ze had beloofd.
Verkiezingsposter 2006 - 2010
Vanuit deze oppositie heeft de LST gestreden voor wat ze waard was, altijd met open vizier, fatsoenlijk en integer. Nooit eerder, dus enkel en alleen sinds de LST in de gemeenteraad was gekomen, zijn er zoveel zaken in de openbaarheid gebracht.
Daardoor moesten er ook 3 wethouders en een burgemeester vertrekken!

Het peperdure Adje-theater. Het onterecht uitkeren van wachtgelden.  
Een belachelijk en duur Draaiend Huis
. Wanbeleid.  
Misbruik van de vertrouwelijkheid
. Dure onzinnige zogenaamde kunst.   Zogenaamd kunstwerk van 500.000euro in de Reeshof. Machtsmisbruik.
Toneelclub van Ruud Vreeman die jaarlijks 475.000 euro ontvangt.
Dubbele en deels onterechte planschade op de woning van 'n Raadslid
Belachelijke autoloze zondagDe vele snoepreisjes.  enz. enz.


2010-2013..... Lijsttrekker Hans Smolders moest even op adem komen

Het is heel jammer dat de 2e fase door gezondheidsproblemen van lijsttrekker Hans Smolders niet al in maart 2010 heeft kunnen beginnen. De LST had in 2010 de grootste partij kunnen worden en daarom was het een uiterst moeilijk maar achteraf gezien een zeer verantwoord besluit om de 2e fase uit te stellen.
Het was overigens ook niet zo vreemd dat Hans Smolders even op adem moest komen na alles wat hij had meegemaakt vanaf 6 mei 2002 tot begin 2010.
Het begon met de moord voor zijn ogen op zijn maatje Pim Fortuyn waarbij hij tijdens de achtervolging van de dader zelf ook in de loop van het moordwapen heeft gekeken. Daarna kreeg hij in 2004 de moord op zijn vriend Theo van Gogh voor de kiezen. Ook is Hans Smolders aan huis bedreigd met een pistool, maar desondanks dit alles heeft hij toch doorgezet. Vervolgens kreeg hij tussen 2006 tot 2010 in Tilburg ook nog eens te maken met de meest hectische, vuile en vunzige politieke periode ooit. Gelukkig is Smolders sinds 2013 weer helemaal hersteld, voelt zich sterker dan ooit tevoren en is nu helemaal klaar voor de 2e fase. Hij heeft er zin an!


De 2e fase begint op 19 maart 2014..... Lijst Smolders in het College van B&W

In deze 2e fase wil de LST juist het onverantwoord wanbeleid en geldverkwisting voorkomen in plaats van het weer pijnlijk te moeten blootleggen zoals in de 1e fase.
Om de 2e fase te laten slagen is het dus van het grootste belang dat de LST bij deze nieuwe verkiezingen een flink aantal zetels haalt waardoor we onze energie positief kunnen omzetten in het College van B&W. Nu anno 2013 willen alle grote politieke partijen, zowel in de oppositie als in de coalitie, samenwerken met de Lijst Smolders.
Maar let op, als wij niet genoeg stemmen krijgen valt de gevestigde politiek, PvdA, CDA, VVD, D66 en SP weer terug in haar oude gewoontes en zullen ze ons weer in de oppositie dwingen om weer gewoon op de oude voet verder te blijven gaan!! Wij als LST moeten dus na deze verkiezingen in het College van B&W komen om ook de 2e fase waar te kunnen maken en daarom moet u de LST zo groot mogelijk maken zodat de huidige politiek niet om de LST heen kan.
De Lijst Smolders kan dus enkel en alleen met uw steun het verschil gaan maken.


Let op... het is verkiezingstijd

Loze beloftes, u heeft ze allemaal al wel weer voorbij zien komen, zeker nu er weer 'zieltjes' gewonnen moeten worden in de aanloop naar de verkiezingen.
De politiek kan ook zonder blikken of blozen komen met valse beschuldigingen, leugens en vuilspuiterij wat dan uiteindelijk tot karaktermoord leidt op degene die echt iets wil verbeteren in het voordeel van de goedwillende burgers.
Vergeet nooit dat mijn maatje Pim Fortuyn als racist en gevaarlijke man is afgeschilderd door de gevestigde politiek en zeer veel media.
Ook in 2009 kwam er tegen Smolders een haatcampagne toen hij in Tilburg te groot werd. Laat u daarom nu vlak voor deze verkiezingen niet voor de gek houden met gelikte verkiezingscampagnes die bol staan van de leugens en opportunistische beloftes, die steeds weer een zeer beperkte houdbaarheidsdatum blijken te hebben, namelijk tot één dag na de verkiezingen. De politiek wil nooit terugkijken en wij hopen dat u onderhand doorheeft waarom! Men doet liever voor de zoveelste keer nieuwe loze beloftes voor de toekomst. Denk daarom alstublieft nog eens goed na wat er zich de afgelopen 10 jaar heeft afgespeeld aan wanbeleid en geldverkwisting. Ben daarom een paar maanden voor de verkiezingen alstublieft geen zwevende kiezer meer, want dan zit u eigenlijk te wachten totdat u weer voor de gek gehouden wordt met loze beloftes of een roosje. Het is onderhand toch wel duidelijk dat de gevestigde politieke partijen en hun politici al heel lang met hun eigenbelang en partijbelang bezig zijn in plaats van dienstbaar te zijn aan de burgers, die wel goed genoeg zijn om via belastingen alles te betalen.
De afgelopen 30 jaar hebben steeds dezelfde partijen het voor het zeggen gehad, PvdA, VVD, CDA, SP, Groen Links en D66 en als u tevreden over hen bent blijf dan vooral op ze stemmen. Denkt u dat het anders kan en anders moet, of voelt u zich ook door de traditionele partijen belogen en bedrogen, geef de LST dan eens de kans om in het College van B&W te laten zien dat het beter kan.

DOE MEE en STEM LST

TERUG NAAR DE MENSELIJKE MAAT!

Meer kwaliteit in plaats van streven naar kwantiteit.

Verkiezingsposter 2014


Enkele hoofdpunten uit het Burgerprogramma

Burgers bij inspraak serieus nemen en hen niet alleen met voldongen feiten confronteren. Inspraak mag geen schijninspraak zijn, waardoor inspraakavonden schijnvertoningen worden.

   

Aan de beeldkwaliteit van gebouwen moet snel hogere eisen worden gesteld. Nu is deze vaak fantasieloos en kleurloos waardoor je teveel troosteloze blokkendozen krijgt.
De aanvang van de Spoorzone in de Hart van Brabantlaan is met de huidige beeldkwaliteit ver beneden de maat en kent dus een valse start. De LST gaat ook hier eerst voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

   

Peperdure zogenaamde kunst in de openbare ruimte daar hebben de burgers voorlopig genoeg van en dat moet dus per direct stoppen.

   

Een hoop roestig ijzer voor monumentale en historische panden zoals het Paleis Raadhuis en de Heikese Kerk is schandalig en dat moet daar weg.

   

Het kunst- en cultuurbudget moet stevig worden herzien. De subsidieterreur van deze elitaire clubjes is bizar. In de toekomst geen Adje-theaters, draaiende huizen of andere duurbetaalde zogenaamde kunst.

   

Onze jongeren moeten zo snel mogelijk geholpen worden aan een baan. Het is gekkenwerk van de PvdA, Gr L, VVD en D66 om ouderen tot 67 door te laten werken en de jeugd thuis te laten zitten!!

   

Onze jongeren moeten worden geholpen met het verkrijgen van betaalbare starterswoningen. Juist hier moet de gemeente haar sociale gezicht tonen. Tegelijkertijd wordt de jeugd ook nog eens opgezadeld met een nog grotere studieschuld door het invoeren van een nieuw leenstelstel. De huidige politieke partijen PvdA, Gr Links, VVD en D66 zeggen op te komen voor de jongeren, maar juist het tegendeel is waar.

   

Armoede en aanverwante andere problemen zullen de komende jaren alleen maar groter worden dan nu al het geval is. Nog steeds loopt een chaotisch leger aan goedbedoelde hulpverlening achter de feiten aan waardoor vaak de problemen nog groter worden.
Er zal echt een andere aanpak gekozen moeten worden. Nu spant men te vaak het paard achter de wagen door te traag en inefficiënt handelen met een versnipperd leger aan hulpverleners.

   

Er moet een inhaalslag komen met de realisatie van betaalbare seniorenwoningen, maar ook met diverse faciliteiten voor onze ouderen.

   

Onze ouderen die dit land met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd verdienen veiligheid, respect, aandacht en waar nodig financiële ondersteuning.

   

Tilburg bestaat niet alleen uit beton en stenen, maar koester, stimuleer en versterk vooral het menselijk kapitaal met initiatieven van onderop.

   

Voor de leefbaarheid zijn er grenzen aan bebouwing en VOL=VOL moet daarbij echt in acht worden genomen en dus niet inleveren op ruimtelijkheid en groen. De LST gaat ook hier voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

   

Op vele gebieden is schaalvergroting op termijn funest gebleken. Daarom zullen wij elke vorm van schaalvergroting kritisch blijven bekijken, zeker ook bij Udenhout en Berkel-Enschot dat mooie en herkenbare dorpen moeten blijven. De LST gaat ook hier voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

   

De veiligheid in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout is voor de LST belangrijk.
Gedogen is voor de LST uit den boze. Handhaven, orde, integriteit, en respect zijn voor LST de leidraad. Om de veiligheid te waarborgen gaan we de grenzen van de wet opzoeken als het gaat om Tasjesrovers, Verkrachters, Roofovervallers, Plegers van Zinloos Geweld en andere personen die een bedreiging vormen voor de veiligheid.
Tekort aan mankracht en ‘geen prioriteit' mogen niet langer een excuus zijn om niets of weinig te doen.

   

Structureel meer politie op straat. Waar nodig meerdere wijkagenten per wijk.
Desnoods stadsmariniers inzetten of particuliere beveiligers met een politieachtergrond, zodat ook ouderen zich weer veilig gaan voelen in hun eigen leefomgeving.

   

De Spoorlaan moet tweerichtingsverkeer blijven voor de auto.

   

Pieter Vreedeplein moet worden afgesloten voor fietsers op dezelfde tijden als de Heuvelstraat.

   
Bij winkelcentra en parkeergarages van de gemeente in de binnenstad de eerste 60 minuten gratis parkeren.
   

Alle zeilen moeten worden bijgezet om het centrum aantrekkelijker te gaan maken.
Het Dwaalgebied vraagt om speciale aandacht en het bewaken van de menselijke maat.
Ook hier geldt dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit.

   

Achterstallig onderhoud aan wegen, trottoirs en fietspaden moet te allen tijde met spoed worden ingehaald.

   

De gemeente moet er voor alle ondernemers zijn (van groot tot zzp-er) en niet alleen voor ondernemers die de weg op het stadhuis goed kennen. Vanuit het stadhuis moet er meer bedrijfsmatig gewerkt en gedacht worden, waarbij leren van en luisteren naar ondernemers essentieel is. Startende ondernemers moeten extra faciliteiten krijgen. De gemeente moet bij eigen investeringen er alles aan doen om Tilburgse bedrijven in te schakelen.

   

De huidige politiek wil heel veel geld gaan uitgeven om in het stadhuis de stadswinkel te gaan verplaatsen en dan daarvoor in de plaats onder in de plint winkelpanden te bouwen. In een tijd dat internetverkopen een steeds grotere rol gaan spelen in de detailhandel en er veel leegstand is van winkelpanden vindt de LST dit onbegrijpelijk dom en geldverkwisting. Beter werken aan kwaliteit dan streven naar meer kwantiteit.

   

Neem Udenhout en Berkel-Enschot serieus en ga in goed overleg. Dan zal duidelijk worden waarom er niet steeds alleen maar voorzieningen weggehaald moeten worden zoals o.a. de milieustraat aan de Hoolstraat. Grijp juist nieuwe kansen in deze dorpen met haar kansrijke buitengebieden.

   

Aan de slag in de Reeshof, want deze bewoners betalen gezamenlijk een groot deel van de belastingen, maar krijgen daar te weinig voor terug.

   
In de Reeshof en andere wijken met stadsverwarming betalen bewoners teveel voor hun warmte en dat moet stoppen. De gemeente heeft deze bewoners al veel te lang voor de gek gehouden.
   

Stadswinkels in onze dorpen alsmede in de Reeshof moeten terugkomen.

   

De Reeshof moet snel een cultureel centrum krijgen voor een echt samenhangend hart in de wijk.
Hier moet men dan o.a. terecht kunnen voor feesten en partijen, repetitieruimte, ondernemersbijeenkomsten, kunst en cultuur, enz. Alleen een klein wijkcentrum voldoet niet voor 45000 inwoners.

   

Wij, goedwillende allochtonen en autochtonen, moeten ons niet meer tegen elkaar laten uitspelen door de politiek. Wij moeten beseffen dat de politiek tot alles in staat is om haar zieke macht te behouden met de aloude verdeel- en heerstechniek. We hebben het gezien bij de gecreëerde en geregisseerde demonstraties en discussies over: Kruisraketten, Kernenergie, Links versus Rechts, Allochtoon versus Autochtoon en Racisme.
Nu zou er op elke hoek van de straat weer een terrorist staan. Dit pikken we niet meer! Ook de media moet hierin veel waakzamer en zorgvuldiger zijn.

   

Eigenbelang en partijbelang van politici moeten onderhand eens plaats gaan maken voor het belang van de inwoners in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.

   

Udenhoutse natuur mag niet onnodig verdwijnen voor nieuwbouwwijk Den Bogerd.
Er zijn andere mogelijkheden voor nieuwbouw in Udenhout.

   

Maak van de Spoorzone geen gesubsidieerde zogenaamde kunst en cultuur hoek. Tilburg en met name het centrum puilt al uit van de kunst en cultuur en dat is financieel niet vol te houden en onverantwoord.
Daarom in de Spoorzone groots inzetten op clusteren van onderwijsinstellingen, kantoren, seniorenwoningen, studentenhuisvesting en een groot congrescentrum.

   

Op scholen dient men meer in te zetten op normbesef en hufterig gedrag niet meer te tolereren.
Het gaat op school niet alleen om kennis maar ook om de vorming van onze jeugd.

   

Kleine initiatieven door burgers gedragen, zoals o.a. kittenopvang, volkstuinen, visverenigingen en allerlei andere verenigingen, daarvan moet het sociale belang niet worden onderschat. Hiervoor moet meer medewerking en budget komen.

   

Tilburg heeft op Stappegoor een piepklein buitenzwembad. Daarom moet allereerst de nutteloze kunstzinnige vijver voor dat zwembad aan de Ringbaan Zuid een functioneel buitenzwembad worden. Ook in de Reeshof dient snel een groot buitenzwembad te komen.

   

De economische en sociale waarde van Willem II mag niet worden onderschat. De amateursport dient meer aandacht en budget te krijgen.

   

Wij zetten in op een leefbare, bruisende en ondernemende stad die zich ontwikkelt naar de menselijke maat die haar eigen kracht niet moet onderschatten en in harmonie moet verder bouwen op bestaande kwaliteiten. Daarbij moeten wij zeker open staan voor vernieuwing maar wel in een realistisch tempo, financieel haalbaar en met respect voor het bestaande.
Tilburg is onderhand groot genoeg en dus moeten we ons steeds realiseren dat het vanaf nu de hoogste tijd is om in te zetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit en dat op alle gebied!

   

De gevestigde politieke partijen en hun politici moeten weer gaan beseffen wie zij eigenlijk moeten dienen, niet zichzelf of hun partij maar de burgers die hen gekozen hebben en via belastingen ook alles betalen.

   

Ben alstublieft een paar maanden voor de verkiezingen geen zwevende kiezer meer, want dan zit u eigenlijk te wachten totdat u weer voor de gek gehouden wordt met een roos of loze beloftes die een houdbaarheidsdatum hebben van 1 dag na verkiezingen. Denk daarom juist goed na wat er de afgelopen 10 jaar zich heeft afgespeeld aan wanbeleid en geldverkwisting.

   

De LST is geen traditionele politieke partij maar een Burgerverzet en bestaat uit bezorgde en betrokken Tilburgers die geen politieke carrière nastreven en de bestaande politiek willen dwingen om weer betrouwbaar, verantwoordelijk en bekwaam te gaan werken zonder hoogmoedswaanzin en machtspolitiek.

   

De LST moet nu in het College van B&W komen, want pas dan kunnen wij het wanbeleid en de geldverkwisting voorkomen in plaats van het weer pijnlijk te moeten blootleggen in de gemeenteraad zoals in de 1e fase.
Geef daarom de LST een eerlijke kans.

   

Lijst Smolders Tilburg kan de komende vier jaar enkel en alleen met uw steun het verschil gaan maken.

   

De afgelopen 30 jaar hebben steeds dezelfde partijen het voor het zeggen gehad. Het waren steeds de PvdA, VVD, CDA, SP, Groen Links en D66. Bent u tevreden, blijf dan op ze stemmen. Denkt u dat het anders kan en moet, of voelt u zich ook door de traditionele partijen belogen en bedrogen, geef de Lijst Smolders dan eens de kans om in het College van B&W te laten zien dat het beter kan. Ook degene die uit onvrede niet meer zijn gaan stemmen, 90.000 stemgerechtigde, hebben nu de kans om de lokale politiek weer dienstbaar te laten zijn aan de inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout, in plaats van andersom.

 

Video - profiel lijsttrekker Hans Smolders
Ben in verkiezingstijd geen zwevende kiezer! 
Hans Smolders voor het mooie Paleis Raadhuis

Hans Smolders 30 seconden op Omroep Tilburg

 

Openbaar Bestuur
Bestuurlijke integriteit zou tot de kernkwaliteiten van de politiek moeten horen. Om het draagvlak van de politiek in de samenleving niet nog kleiner te laten worden is het van groot belang dat de politiek zelf integer gedrag vertoont. Sterker nog de politiek moet er zelfs voor zorgen dat de schijn niet tegen is.
De Lijst Smolders heeft bij haar aantreden daar dan ook keihard op ingezet en dat werd ons niet in dank afgenomen. Het onterecht uitkeren van wachtgelden werd daardoor gestopt en het misbruik van het etiket "vertrouwelijkheid" is blootgelegd en gestopt. Door de doortastendheid van de LST heeft er ook een raadsenquête plaatsgevonden over het Adje-Theater, waarbij duidelijk werd hoe onbekwaam en onbetrouwbaar burgemeester en wethouders onze stad besturen. Hierdoor moest burgemeester Ruud Vreeman vertrekken nadat eerder al 2 wethouders en een geheel College waren gesneuveld over dit Midi-Theater. Dit alles is voor de LST ook geen leuke periode geweest maar het was wel noodzakelijk. De Lijst Smolders is de enige partij geweest die bij het Midi-Theater heeft laten zien dat zij het belang dienen van de belastingbetaler en integriteit hoog in het vaandel heeft staan.
De partijen die koste wat kost dit Adje-Theater er doorheen wilde drammen, de PvdA, VVD, D66 en de SP waren alleen bezig hun dik betaalde baantjes veilig te stellen. Tot op de dag van vandaag speelt dit Midi-dossier en blijkt dat het Midi-Theater amper te verkopen is. Nu in verkiezingstijd is in grote paniek en met zeer veel risico een voorlopige koopovereenkomst gesloten met een VVD vriendje, met nog steeds veel haken en ogen, waaruit ook blijkt dat de belastingbetalers moeten opdraaien voor het verlies van 10 miljoen euro. Als de politiek aan het belang van de stad en de belastingbetaler had gedacht dan had dit wanbeleid en de enorme geldverkwisting nooit plaatsgevonden.
Dit is een van de vele voorbeelden waardoor het vertrouwen in het openbaar bestuur tot een dieptepunt is gedaald.
Het is daarom begrijpelijk dat 90.000 Tilburgers niet meer gaan stemmen maar toch is het belangrijk dat ook deze Tilburgers dat nu weer wél een keer gaan doen.Veiligheid
Voor de LST is veiligheid absolute prioriteit.
Daarom is gedogen voor de LST uit den boze. Handhaven, orde, integriteit en respect zullen voor de LST de leidraad zijn. Het gezag zal weer gerespecteerd en desnoods afgedwongen moeten gaan worden.
Om de veiligheid te waarborgen gaan we de grenzen van de wet opzoeken als het gaat om Tasjesrovers, Verkrachters, Roofovervallers, Plegers van Zinloos Geweld en andere personen die een bedreiging vormen voor de veiligheid in Tilburg. Tekort aan mankracht en ‘geen prioriteit’ mogen niet langer een excuus zijn.
Men zal effectiever moeten gaan werken en saneren binnen de managementterreur, waardoor de agenten weer de straat op kunnen.
De wijkagent moet snel een vertrouwd beeld worden in onze straten en waar nodig komen er meerdere agenten per wijk. In tijden van nood particuliere beveiligers met een politieachtergrond inschakelen. Er moet een stevig ontmoedigingsbeleid komen voor drugsdealers en gebruikers. Tegelijkertijd moet er meer aandacht zijn voor kleine criminaliteit, deze is vaak de basis van de zwaardere misdrijven later. De politie dient meer rekening te houden met de slachtoffers, hen beter te beschermen en tegelijkertijd de daders keihard aan te pakken. Met betrekking tot hufterig gedrag geldt zero tolerance. Als de LST toezichthouders mag selecteren, zullen die op een natuurlijke wijze orde en gezag terugbrengen en de jongeren zullen zelfs respect gaan tonen voor deze nieuwe toezichthouders.

Onderwijs
Het onderwijs moet een stevige basis vormen voor onze maatschappij.
Met de Brede Scholen wordt samenwerking gezocht en aansluiting gevonden met bijvoorbeeld sport- en andere verenigingen, waardoor de participatie van onze jongeren toeneemt.
De Rooi Pannen in TilburgDe breed uitgezette campagne onder jongeren met als doel om hen in Tilburg te laten studeren, moet beter en nog krachtiger vervolgd worden.
Het is van het grootste belang om jongeren aan Tilburg te binden, ook na hun studie. Meer aandacht is nodig voor het binden van onderwijs- en kennisinstellingen aan de stad. Daar heeft het tot nu toe nog wel eens aan ontbroken, zoals blijkt uit het vertrek v/d Fontys Sportschool en Sociale Studies.
Met name op basis- en middelbare scholen zal men meer moeten inzetten op normbesef en hufterig gedrag niet meer moeten tolereren. Het gezag van de onderwijzer, de conciërge en de directeur zal weer gerespecteerd en zonodig afgedwongen moeten gaan worden. Men heeft dit gezag immers zelf laten ondermijnen en de jeugd achteraf dan de schuld geven is dus wel heel makkelijk. Het gaat op school niet alleen om kennis maar ook om de vorming van onze jongeren. Juist een groot gedeelte van de leraren, de provo’s van de jaren zeventig, heeft dit gezag zelf geheel onderuitgehaald. De jeugd van heden is echt niet anders dan die van vroeger, of ze nu zwart, wit, geel of bruin zijn. Juist het gedogen en het slappe pappen en nathouden van die ene generatie nepsocialisten is slecht geweest voor de vorming van onze jeugd. Deze generatie nepsocialisten vind je met name in de politiek, media, zwaar gesubsidieerde kunst/cultuur sector, publieke- en collectieve sector, maar jammer genoeg ook een heel groot aantal in het onderwijs.


Ouderen
Onze ouderen, die dit land met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd, verdienen respect en aandacht.
Ze moeten veilig en zorgeloos oud kunnen worden.

Het is te gek voor woorden dat de ouderen langer moeten doorwerken tot hun 67 jaar terwijl onze jongeren thuis zitten zonder baan. Ook bij de pensioendiscussie is een vuil politiek spel aan de gang door jong en oud tegen elkaar op te zetten met als drogreden dat de een de ander zijn pensioen afpakt. Ouderen hoeven helemaal niet gekort te worden en jongeren kunnen gewoon een goed pensioen krijgen als de onbetrouwbare en incompetente politiek eens zou stoppen met de enorme geldverkwisting! Het is ook van de gekke dat alle gevestigde partijen, met D66 voorop, het ontslagrecht willen gaan versoepelen en de WW-periode korter maken, zodat onze kinderen en werkende ouderen snel in de financiële problemen komen. Dat geeft voor veel ouderen en bejaarden in onze stad flinke stress en ze moeten daarom andere keuzes gaan maken. Deze ouderen verrichten een groot deel van het vrijwilligerswerk in onze stad. Zonder hen zouden grote sociale en maatschappelijke problemen ontstaan in onze Tilburgse samenleving. Als we deze mensen niet de aandacht, de rust en het respect geven dat zij verdienen, zullen zij afhaken. Ouderen moeten op vele manieren betrokken blijven, want hun ervaring en kennis van de menselijke maat zijn van onschatbare waarde. De ouderen zullen we meer moeten ontzien, juist omdat zij het moordende tempo van veranderingen en prijsstijgingen al niet meer kunnen bijbenen.


Jongeren
De jeugdwerkeloosheid moet koste wat kost worden bestreden! Jongeren zijn de toekomst en daarom is het PvdA, VVD en D66 beleid om de pensioenleeftijd naar 67 jaar te verhogen belachelijk terwijl onze jeugd werkeloos thuis zit.
Laat ouderen met pensioen gaan en vervolgens hun kennis en kunde overbrengen aan de jeugd!
Deze jongeren zijn de toekomst en mogen dus niet massaal een valse start maken. Ook gaan deze gevestigde politieke partijen de studiebeurs afschaffen, waardoor de jongeren een nog grotere studieschuld krijgen en dan nog maar niet te spreken over het verkorten van de WW duur. Hoe kunnen deze jongeren ooit een huis kopen? Juist partijen als D66, Groen Links en de PvdA maken de jongeren wijs voor hen op te komen. Dus ook jongeren moeten niet meer in gelikte verkiezingspraatjes trappen of door het ontvangen van een PvdA roosje hun stem laten bepalen.

Verder moeten jongeren zich niet alleen veilig voelen in hun eigen leefomgeving, maar zeker ook in het uitgaansgebied van de binnenstad. Veiligheid voorop!
Tilburg is een studentenstad, laten we zorgen dat zij zich veilig en prettig voelen.
Creëer veilige en overzichtelijke plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.
Verder vindt de LST dat de jeugd maximaal gestimuleerd moet worden om meer te gaan sporten. De computer wint het tegenwoordig rijkelijk van het ouderwetse sportveld. Een zeer ongezonde trend.
De LST wil een herbezinning op het reguliere jongerenwerk.
In hoeverre sluit dat nog aan op de hedendaagse jeugd?


Participatie
Het actief deelnemen van elke burger aan onze Tilburgse samenleving is van essentieel belang voor de leefbaarheid van onze stad. Elke inwoner van Tilburg, man of vrouw, zwart, geel, wit of bruin, moet daar nu ook werkelijk een eigen verantwoordelijkheid in gaan nemen. Ga in een schoolbestuur zitten, word weer actief bij de sportclub, onderneem in je buurt samen wat, ga de politiek in, of word actief in een wijkraad. Zo zijn er vele voorbeelden van vrijwilligerswerk, waarmee je een bijdrage kunt leveren aan een ommekeer om er samen iets van te maken. Nederlands spreken is van groot belang en een ieder die dat nog niet kan moet zich snel aanpassen. Een passieve houding is respectloos en maakt je kansloos op de arbeidsmarkt en dus ook voor een betere toekomst. Men kan een voorbeeld nemen aan de vele landgenoten die de taal al wel spreken en zich goed hebben aangepast. Als men goed functioneert en zich netjes aan de wet houdt, is het goed om er trots op te zijn dat je een Nederlandse- Turk, Surinamer, Marokkaan, Chinees, Vietnamees enz. bent en je afkomst koestert.
Wij als welwillende autochtone en allochtone Tilburgers moeten ons niet meer tegen elkaar laten uitspelen door de politiek. De media moet daarbij ook veel beter haar verantwoordelijkheid nemen.
Het is de aloude verdeel- en heerstechniek van de politieke elite en het establishment. Onze ouderen die dit land hebben opgebouwd met bloed, zweet en tranen zijn daar onderhand wel achter.
Zij weten hoe onbetrouwbaar de politiek, de overheid en zogenaamde onafhankelijke maatschappelijke organisaties zijn.
Dit terwijl ze zich ooit nog goedgelovig hebben ingezet voor o.a. gecreëerde en geregisseerde demonstraties en discussies over: Milieu, Kruisraketten, Kernenergie, Links versus Rechts, Allochtoon versus Autochtoon etc. etc. Wij pikken dit niet meer.

Werkgelegenheid / Economie
De gemeente moet nog krachtiger en effectiever zijn bij het faciliteren, het promotiebeleid en het scheppen van voorwaarden die leiden tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. In vergelijking met andere grote steden telt Tilburg dan ook onvoldoende arbeidsplaatsen.
In het verleden hebben teveel bedrijven en instellingen Tilburg de rug toegekeerd zoals o.a.: Fontys Sporthogeschool, ZLTO, VGZ, Deloitte, Ziggo en Walsh Western International. Wat hebben we daarvoor teruggekregen? Zogenaamde creatieve ondernemers, die in werkelijkheid zwaar aan het subsidie-infuus hangen, zoals bij het peperduur Midi-theater van 10 miljoen euro en het Zuidelijk Toneel.
De laatste jaren is er sprake van ad-hoc beleid en alles wat een beetje leuk klinkt en politiek makkelijk scoort daar klampt men zich dan angstvallig aan vast. Gemeente en bedrijfsleven dienen gezamenlijk een toekomstbeeld te ontwikkelen met een lange termijnvisie op de economische ontwikkeling van de stad en een daaraan gekoppeld afsprakenkader. Wij hebben hier in Tilburg en de regio zoveel kanjers van ondernemers waar we trots op kunnen zijn en het is doodzonde dat het gemeentebestuur daar tot nu toe niet méér uit heeft weten te halen! Dat geldt voor zowel grote bedrijven als voor ZZP-ers. De huidige politiek wil heel veel geld gaan uitgeven om in het stadhuis de stadswinkel te gaan verplaatsen en dan daarvoor in de plaats onder in de plint winkelpanden te bouwen.
In een tijd dat in de detailhandel internet een steeds groter rol gaat spelen en er veel leegstand is van winkelpanden vindt de LST de huidige plannen onbegrijpelijk en zal zich hiertegen verzetten.

Onze jeugdige ondernemers zullen we extra moeten steunen en begeleiden, zij zijn de toekomst en moeten voor Tilburg behouden blijven. Lokale ondernemers en ondernemerschap moeten in alle opzichten gestimuleerd en gefaciliteerd worden. De gemeente moet er alles aan doen om opdrachten te geven aan Tilburgse bedrijven.
De LST zal waakzaam zijn en waar nodig de plannenmakers op het stadhuis tijdig bijsturen, want zij zullen in de toekomst zich er meer van bewust moeten worden wat de enorme consequenties/gevolgen kunnen zijn van gemeentelijke besluiten, evenementen en infrastructurele werken voor de ondernemers.

Verder moet de gemeente Tilburg meer bedrijfsmatig denken, waarbij leren van en luisteren naar ondernemers essentieel is. Men moet buiten de bestaande patronen durven denken. Dus niet behoudend vasthouden aan wat er allemaal niet mag, maar de grenzen van wat wel verantwoord mogelijk is opzoeken en dit in samenspraak met de betreffende ondernemers doen.
Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om het centrum inclusief het Dwaalgebied als winkelgebied aantrekkelijker te maken, waarbij ook geldt dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Daarbij is samenwerking essentieel.
Daarom zou de LST ook geen 10 miljoen euro gestoken hebben in een Adje-theater, maar wel in het gehele dwaalgebied. Dan krijg je een gezellig, complementair en levendig gebied in hartje Tilburg zoals ze in Breda en
Den Bosch allang hebben. Verder dient bij winkelcentra het parkeren zoveel mogelijk gratis te blijven, in ieder geval voor de eerste 60-90 minuten, om zo de winkeliers en het winkelend publiek tegemoet te komen. Voor een goed leef- en werkklimaat is aandacht nodig voor de kwaliteit van de openbare ruimte op bedrijventerreinen en in winkelgebieden.
Men dient verloedering en overlast in een vroeg stadium te lijf gaan.

 

Kunst en cultuur
Bij zeer veel Tilburgers is het draagvlak voor kunst en al zeker voor kunst in de openbare ruimte toch al minimaal en ondanks dat worden diezelfde Tilburgers de laatste jaren steeds maar weer geconfronteerd met onbetaalbare, wanstaltige zogenaamde kunst. Een peperduur Midi-Theater staat nu al jaren leeg, kosten meer dan 10 miljoen euro.
De Hasseltrotonde is nu troosteloos en kleurloos met daarop een peperduur Draaiend Huis.
Zogenaamde kunst is ook ongevraagd slappe banden oppompen of een Varkenshuis plaatsen midden in een woonwijk.
Peperdure zogenaamde kunst is ook een wanstaltig hoop roestig ijzer voor het monumentale Paleis Raadhuis en de Heikese Kerk.
De huidige politiek had ook een gigantisch bedrag, 10 miljoen euro, uitgetrokken om culturele hoofdstad te worden in 2018, terwijl Tilburg dat absoluut nooit kon worden.
Gelukkig is dit alles niet doorgegaan, maar desondanks heeft het toch nog een hoop geld gekost. Dan zou je denken dat de politiek daarvan geleerd heeft, nee hoor, er kwam gelijk een voorstel om een groot deel van die 10 miljoen euro alsnog aan kunst uit te gaan geven!
Het gaat maar door en door en dan steeds weer met een of ander kwatsverhaal.
De LST gaat dit soort wanbeleid en geldverkwisting een halt toe roepen!

Als je de Tilburgse cultuurvoorzieningen in beeld brengt dan wordt meteen duidelijk dat naar deze elitaire sector buitenproportioneel veel belastinggeld stroomt zonder een effectieve en efficiënte controle daarop. Kunst en cultuur zijn een onderdeel van de samenleving, maar ze dienen zeker niet kunstmatig en langdurig aan het subsidie-infuus gelegd te worden. De lakeien op het gemeentehuis zeggen de burgers dat het kunst is, maar net als bij de kleren van de keizer heeft het veelal niets om het lijf. Cultuur moet laagdrempelig, betaalbaar en toegankelijk zijn. Voorzieningen moeten niet alleen bestemd zijn voor elitaire netwerkjes, maar de gesubsidieerde podia moeten ook beschikbaar zijn voor amateur-gezelschappen. Gewaakt moet worden tegen een overspannen facilitering van allerlei initiatieven die nooit zonder overheidssteun kunnen functioneren. De zogenaamde ‘broedplaatsen voor kunst en cultuur ‘ zijn bestemd voor startende gezelschappen en startende creatieve ondernemers. Tilburg moet hen betaalbare (tijdelijke) ruimte bieden in bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen en het mag daarbij niet de bedoeling zijn dat de gemeente daar miljoenen euro’s aan subsidie op gaat toeleggen. Die vorm van bedrijvigheid hoeft van de LST ook niet in de Spoorzone te worden gevestigd. Betaalbare werkplaatsen, oefenruimten en expositieruimten kunnen ook buiten de dure Spoorzone worden gerealiseerd. Met dat als uitgangspunt worden beschikbare ruimtes niet langer tijdelijk (wat nu wel gebeurt en peperduur is) maar gelijk permanent ingevuld. Met dit huisvestingsbeleid moet men naadloos aansluiten op de cultuur- en kunstopleidingen in de stad. Cultuurbeleid moet een verbinding maken tussen het verleden en heden van de stad.

De zogenaamde 1 procentregeling kan niet alleen voor beeldende kunst aangewend worden, maar bijvoorbeeld ook voor aankoop, restauratie en onderhoud van cultureel erfgoed zoals monumenten. Het beleid dient kritisch bekeken te worden. Zowel raad als college kunnen inhoudelijke eisen stellen aan het kunstprogramma. De amateurkunst dient echter meer aandacht te krijgen als het aan de LST ligt.
Cultuur in het algemeen is niet louter iets voor de binnenstad en de zogenaamde cultuurkwartieren als Spoorzone, Veemarkt- en Kunstkwartier. Ook de wijken hebben daarin een functie. Het is daarom onbegrijpelijk dat het cultureel podium in de Reeshof al zo vaak is uitgesteld en het budget dat daarvoor bestemd was vervolgens gebruikt werd voor bodemloze projecten elders in de stad, zoals o.a. het Adje-Theater.

Maar ook nu weer gaat de Tilburgse politiek voor maar liefst 18 miljoen euro de bibliotheek verhuizen naar de Spoorzone en dan hebben we het nog niet eens over de gebruikelijke overschrijdingen die daar bovenop komen.
Eerder heeft er door de Tilburgse politiek een koude sanering plaatsgevonden bij Tilburgs cultureel erfgoed zoals o.a. Scryption, Festipet, Cantoraat en Muzima waardoor deze uit onze gemeente zijn verdwenen. Het is bizar om te zien dat er aan de ene kant vele miljoenen over de balk worden gegooid en aan de andere kant de huidige politiek niet eens een fooitje wil uitgeven aan Tilburgs cultureel erfgoed?


Huisvesting / Leefomgeving
Opvang van drugsverslaafden moet niet in de wijken maar aan de rand van de stad in een zorgboerderij, waardoor het in de wijken rustig blijft en de verslaafde pas echt aandacht, rust en ritme krijgt in zijn/haar leven.
Het huidige College van B&W zegt de burgers bij inspraak serieus te nemen, maar in werkelijkheid worden de burgers voor voldongen feiten gesteld. Inspraak mag geen schijninspraak zijn, waardoor inspraakavonden schijnvertoningen worden. De communicatie naar de burgers toe schiet tekort en moet veel en veel beter.
Er moet een woonbeleid zijn dat rekening houdt met wensen en verwachtingen van de wijkbewoners.
Mensen moeten zich thuis voelen in hun eigen wijk. Graffiti dient snel te worden verwijderd en adequaat bestreden.
De verdichting van de stad moet een halt worden toegeroepen. De gemeente moet zorgen voor goed onderhoud van wegen, trottoirs, groenvoorzieningen en voor een schone leefomgeving. Het achterstallig onderhoud moet snel worden weggewerkt. De effecten van de vergrijzing op het Tilburgse huisvestingsbeleid zijn groot en daar is nog niet voldoende op ingespeeld. Zoals gewoonlijk zijn de bestuurders weer verbaasd en geschokt als het totaal uit de hand loopt en dan moet de grote grijze golf nog komen. Daarom moet er een flinke inhaalslag komen van betaalbare seniorenwoningen. De prijs van woningen wordt in hoge mate bepaald door de grondprijzen, die door de gemeente worden vastgesteld.
Deze grondprijzen zijn absurd en moeten dus drastisch omlaag.
Onze jongeren moeten nog meer geholpen worden bij het verkrijgen van een betaalbare starterswoning en juist hier moet de gemeente haar sociale gezicht tonen. Deze jongeren zijn de toekomst en mogen dus niet massaal een valse start maken. Het bouwen van appartementen moet zeer kritisch bezien worden. Het gebied rondom de Piushaven moet verder vorm krijgen in samenwerking met de vele actieve bewoners. Verder is de Spoorzone een unieke kans voor de combinatie wonen, werk en onderwijs. In dit gebied zal men terughoudend moeten zijn met gesubsidieerde kunst- en cultuurbroedplaatsen. De authentieke gebouwen van de N.S. moeten in het spoorzonegebied behouden blijven, maar wel op commerciële basis zodat ook dit weer geen bakken met subsidie (belastinggeld) gaat kosten.

Het gebied de Nieuwe Warande tussen Udenhout, Berkel-Enschot en Tilburg-Noord moet nadrukkelijk open blijven om te voorkomen dat de dorpen vastgroeien aan de stad. Bij de bestemming van de gronden in de dorpen en wijken moet uitgegaan worden van de typische identiteit van deze woonomgevingen. Zo kan een dorp als Udenhout en Berkel-Enschot niet op één lijn worden gesteld met een Vinex-wijk.

De Lijst Smolders koestert de vele beschermde stads- en dorpsgezichten in onze gemeente. Maar ook de linten en Frankische driehoeken die bewaard zijn gebleven verdienen volgens de LST speciale aandacht.
Verder moet het College van B&W een actieve rol gaan spelen bij het vinden van een nieuwe locatie voor de Moskee in de veel te kleine Stedekestraat en niet de passieve houding aannemen zoals ze nu doet. De Stedekestraat is volstrekt niet geschikt voor dit soort grootschalige projecten. Het mag geen gebed zonder eind worden en de financiële haalbaarheid moet daarom maar eens kritisch getoetst worden door het College van B&W en Moskeebestuur.

Wolkenkrabbers en lelijke fantasieloze en kleurloze blokkendozen maken een stad niet gezelliger en zijn vaak ook niet nodig. Bij volkshuisvesting is in het verleden te weinig ingezet op beeldkwaliteit, dus moeten we zeker in de toekomst meer gaan inzetten op kwaliteit dan op kwantiteit. Tilburg moet zuinig zijn op zijn monumenten en ongeschonden wijken. Mensen die zich daarom wel bekommeren, worden door de gemeente van het kastje naar de muur gestuurd, jaren aan het lijntje gehouden en alleen maar tegengewerkt. Zelfs moties van de gemeenteraad werden door het gemeentebestuur stelselmatig niet uitgevoerd door schandelijke machtspolitiek. Onze stad heeft relatief weinig monumentale bouwwerken, dus de bestaande dienen te worden gekoesterd en een passende bestemming te krijgen. In het algemeen moeten we in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout zuinig omgaan met ons groen. Het openbaar groen moeten we koesteren, goed onderhouden en waar mogelijk uitbreiden.

 

Vervoer
De LST vindt betaalbaar en goed functionerend openbaar vervoer belangrijk.
We moeten naar fijnmazige vervoersmogelijkheden. De Spoorlaan moet tweerichtingsverkeer blijven en moet op zijn minst 3-baans blijven voor het autoverkeer. De onderbezetting van de parkeergarages is een kans voor de grote kantoren en bedrijven in de binnenstad om de overlast van geparkeerde auto’s van hun werknemers in de omliggende wijken tegen te gaan. Er mogen geen bushaltes ontbreken nabij verpleeghuizen en alle gebouwen waar ouderen en gehandicapten verblijven of frequent samenkomen.
Structurele en effectieve aanpak van het achterstallig onderhoud aan het wegennet, trottoirs en fietspaden. Bij wegwerkzaamheden de tijdsduur verkorten van afsluitingen, zeker bij belangrijke en drukke doorgangswegen.

 

Zorg / Welzijn
De gemeente Tilburg heeft een zorgplicht. Thuiszorg, verslavingszorg en andere zorg zullen op maat geleverd moeten worden. Een fijnmazig netwerk verspreid over de stad moet mensen informatie en doorverwijzing bieden. Zelfs iemand die werkt kan met armoede te maken krijgen en al zeker als het gaat om alleenstaande moeders of vaders, hiervoor moet extra ondersteuning komen. Armoede en aanverwante andere problemen zullen de komende jaren alleen maar groter worden dan nu al het geval is. Ze zijn het gevolg van decennia lang wanbeleid wat gepaard is gegaan met een enorme geldverkwisting. Armoedebestrijding is nu steeds achter de feiten aanlopen met een oerwoud aan goedbedoelde hulpverlening die vaak de problemen alleen maar groter maken. Dweilen met de kraan open met vaak als gevolg dat men de put probeert te gaan dempen als het kalf verdronken is.

Er zal echt een andere creatieve aanpak gekozen moeten worden, nu spant men te vaak het paard achter de wagen door te traag en inefficiënt handelen met een versnipperd leger aan hulpverleners. Dit leger hulpverleners moet gesaneerd worden en degene die hulp nodig heeft moet op 1 locatie binnen een paar uur duidelijkheid krijgen van wat wel en niet mogelijk is.

Verder moet er ondersteuning zijn op alle gebied voor mantelzorgers en vrijwilligers, omdat zij een onmisbare schakel in de zorg zijn. Geef ze daarom de aandacht en het respect dat ze verdienen en wij als LST zullen deze mensen koesteren. Overigens zouden wij het heel normaal vinden als deze betrokken mensen extra gefaciliteerd worden.
Er moeten opleidingen, bijscholingen en begeleiding komen op verschillende terreinen voor vrijwilligers en mantelzorgers, die uiteindelijk geheel ten goede komen aan de sociale samenhang van onze Tilburgse samenleving.
Communicatie tussen verpleeghuizen, bejaardenhuizen en ziekenhuizen moet optimaal zijn. Stimuleren van computerkennis bij ouderen en gehandicapten vinden wij belangrijk. In 2015 komt er vanuit de rijksoverheid veel beleid en taken naar de gemeentes toe en daar zal ook Tilburg hele grote inspanningen moeten leveren.

Het dierenwelzijn gaat de LST aan het hart, waar overigens ook nog heel veel te verbeteren valt. Sommige particuliere initiatieven zoals o.a. stichting de Kittenmand dienen te worden gesteund. Als men nu denkt dat met een splinternieuw dierenasiel alle problemen voorbij zijn heeft men het mis. Ook de Oliemeulen heeft veel expertise en is van onschatbaar waarde voor de eerste opvang van vaak exotische dieren die door hun bazen in de steek zijn gelaten. Het behoud van reptielenhuis de Oliemeulen is voor Tilburg belangrijk.


Sociale zekerheid
De gemeente dient zorg te dragen voor makkelijk leesbare en begrijpelijke informatieverstrekking, over rechten én plichten. Fraude bij uitkeringen, subsidies, sociale zorg etc. zullen keihard worden aangepakt. Hierdoor zullen de mensen die werkelijk op sociale hulp zijn aangewezen beter geholpen kunnen worden.
De komende jaren zullen er meer burgers in financiële problemen komen en daarom zal schuldhulpverlening beter moeten functioneren. De rol van schuldhulpverlening moet kritisch bekeken worden en desnoods moeten burgers op andere wijze geholpen worden om te voorkomen dat zij dieper in de schulden komen. De LST wil een totaalbeleid voor alle achterstands- en probleemgroepen, waarbij ingezet moet worden om hen op een of andere manier een bijdrage te laten leveren aan de Tilburgse samenleving. Organisaties die subsidie krijgen moeten actief deel- nemen en proactief een bijdrage leveren aan integratie en participatie.
Die vormen van samenwerking dienen veelal wijkgericht te zijn.

Sport
Voor de gezondheid is het goed om te bewegen en te sporten. Sport in de breedste zin des woords draagt ook bij aan de sociale cohesie, integratie en een positief imago van onze stad. Het is goed als men daadwerkelijk gestimuleerd en geactiveerd wordt om te gaan sporten. Goede betaalbare sportaccommodaties voor jong en oud, vitaal of gehandicapt moeten in voldoende mate aanwezig zijn. Het is van de gekke dat een stad met 205.000 inwoners het moet doen met een piepklein openluchtzwembad als Stappegoor. De nutteloze waterpartij voor het zwembad Stappegoor aan de Ringbaan Zuid moet als eerste plaats maken voor een functioneel buitenbad. In de Reeshof is er behoefte en ruimte voor een groot openluchtzwembad met flinke speelweides eromheen. De amateursporten, waar we er heel veel van hebben, zullen wij veel meer aandacht en financiële ruimte moeten geven. Topsport moet echter niet structureel worden gesubsidieerd, maar op basis van meer visie moet er effectief geïnvesteerd worden in het faciliteren daarvan.
Alle sportclubs en verenigingen in Tilburg verdienen meer aandacht. Zij hebben een rijke historie op sportgebied in Tilburg met o.a. voetbal, ijshockey, veldhockey, judo, wielrennen, enz. en dat moeten we koesteren. De economische en sociale waarde van Willem II mag zeker niet worden onderschat.

 

Milieu
Goede analyses van werkelijke bedreigingen voor het milieu en het stellen van prioriteiten zijn de eerste vereisten. Geen maatregelen die minimaal of geen effect opleveren en bakken met geld kosten; dat is pure symboolpolitiek en het paard achter de wagen spannen. Groen Links, PvdA en D66 zijn zo blij met Brussel.
Dat is diezelfde EU die de aanschaf van zonnepanelen niet stimuleert maar juist gigantische importheffingen legt op Chinese zonnepanelen. Diezelfde EU die nog veel en veel meer rare fratsen uithaalt. Ook dichtbij huis is de milieuhypocrisie en het dubbele moraal op vele terreinen zichtbaar bij de zelfbenoemde moraalrakkers die zichzelf ook nog groen en sociaal durven te noemen. Ondertussen is ook de zogenaamde hulp aan de derde wereld een hoogstaand staaltje van hypocrisie gebleken van deze zogenaamde wereldverbeteraars.
Het is onbegrijpelijk dat de partijen die zeggen voor het milieu op te komen de afgelopen decennia er daadwerkelijk weinig aan hebben gedaan.
Verder moet bij de vestiging van nieuwe bedrijven gelet worden op de gevolgen voor het milieu en zal aantasting van het leefklimaat van onze burgers zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Ook moet de stedelijke vervuiling aangepakt worden door het aanbrengen van meer en ruimere afvalbakken. Voorlichtingscampagnes, ook op school, moeten oproepen tot het tonen van meer normbesef, fatsoen en verantwoordelijkheid.

Tenslotte; bovenstaande is een greep uit wat de LST wil realiseren en waar de Lijst Smolders voor staat.

 

De LST gaat voor kwaliteit in plaats van kwantiteit;
TERUG NAAR DE MENSELIJKE MAAT!

 Lijst Smolders Tilburg
e-mail: smol.013@hetnet.nl      website: www.lijstsmolders.nl

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016