officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                Tilburg, 6 augustus 2015

 

 

Geacht College,

 

Bodemverontreiniging Volt-terrein…….

 

Tijdens de langdurige wegwerkzaamheden aan de Broekhovenseweg zijn buurtbewoners verontrust geraakt door uitspraken van bouwvakkers en stratenmakers. De wegwerkzaamheden zouden lang hebben geduurd omdat men op een flinke bodemverontreiniging was gestuit.

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

 

  1. Bent u op de hoogte van een bodemverontreiniging bij de onlangs afgeronde weg- en rioolwerkzaamheden aan de Broekhovenseweg?
  2. Hoe is de situatie op en rondom het Volt-terrein m.b.t. bodemverontreiniging?

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 

 


7 augustus 2015

 


11 augustus 2015

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016