burgerprogramma Geluidsfragmenten Raadszaal interesante linksReacties


Smolders ware plaag voor huidige politiek!

Hans SmoldersDe gehele Tilburgse politiek heeft op schandalige wijze Hans Smolders politiek willen uitschakelen. De burgemeester en alle fractieleiders hebben bewust in een geheim overleg hem onterecht onderwerp van gesprek gemaakt. Het geheime overleg zou over de belachelijke Tilburgse voetbalkaartjes- c.q. gokhalaffaire moeten gaan en daar had Smolders al helemaal niets mee te maken. In de achterkamers is toen bekokstoofd dat als men afstand van Smolders zou nemen, de voetbalkaartjes- c.q. gokhalaffaire door de vingers zou worden gezien. Het eigenbelang van alle Tilburgse politieke klunzen was weer veilig gesteld en de eerlijke en integere Smolders werd vervolgens geslachtofferd. De druiven blijken achteraf zuur te zijn, nu hij alsnog terugkomt met zijn eigen Lijst Smolders Tilburg en strijdbaarder is dan ooit tevoren.

spuugzat

Ook het merendeel van de Tilburgers is de huidige politiek spuugzat en zullen dat bij de verkiezingen van 7 maart wel laten blijken. Als jongen van het volk zal ik het woord gaan voeren voor deze welwillende Tilburgers en zal een ware plaag blijven voor onbekwame, arrogante en minachtende politici, bestuurders en managers. Als ondernemer en oud-ijshockeyer ben ik gewend om o.a. rendabel, effectief, eerlijk, creatief, daadkrachtig en onvermoeibaar te zijn. Daarbij heb ik ook altijd een eigen verantwoordelijk gehad voor de financiën. De politiek is daarom voor mij een hel, maar toch wil ik proberen een omslag in gang te zetten in de manier van werken en denken binnen de door en door zieke politiek, evenals binnen de gehele overheid. Zie het maar als een proteststem, burgerlijke ongehoorzaamheid of burgerverzet, maar deze kan alleen maar effectief zijn als de mensen massaal in actie komen. Anders drinken deze hebzuchtige en arrogante klunzen een glas, doen ze vervolgens een plas en laten alles lekker zoals het was!

De politiek in Tilburg wil niet samenwerken met Hans Smolders, dat is het afgelopen jaar meerdere malen op onfatsoenlijke wijze duidelijk gebleken! Waarom zijn ze dan toch zo doodsbenauwd voor een gewone jongen van het volk? Toen ik nog lid was van de TOP kon de PVDA Tilburg het niet mooier verwoorden; “Sinds Smolders lid is van die partij, ken je die partij niet meer terug. Wat mij betreft, is die partij niet geschikt voor een coalitie”. Ik zag dat als een groot compliment.

Pieter Storms

De TOP blijkt net zo ziek te zijn als de rest van de Tilburgse politiek en ook daar bleek het belang van de Tilburgers en hun stad er niet toe te doen en ging het alleen maar weer om eigenbelang. Daarom neem ik nu weloverwogen de beslissing om door te gaan met mijn maatschappelijke betrokkenheid in de vorm van Lijst Smolders Tilburg. Al vele jaren maak ik me werkelijk grote zorgen over de erfenis van één generatie nepsocialisten/vakbondsbazen. Zij hebben dit land zowel financieel als sociaal onherstelbaar beschadigd en tegelijkertijd zijn ze zelf een voor een dik miljonair geworden. Op een geheel vernieuwende wijze zal ik de politici, bestuurders en managers als een horzel op de huid gaan zitten. Alles open en eerlijk communiceren met de burgers, een soort Pieter Storms zal ik zijn in de gemeenteraad en alleen als het nodig is zal ik het breekijzer tevoorschijn halen. Indien ik naïef zou zijn en alsnog met ze samen zou gaan werken, zouden ze me toch alleen maar tegenwerken en onderuit willen halen. Ze er met de haren bij slepen en alles openbaar en inzichtelijk maken, zodat ze wel anders moeten gaan werken, dat is wat ik wil. Presteren dus!!

Internet

Ik laat de burgers via internet en via opiniepeilingen in de krant ons stemgedrag in de raad bepalen, zodat de burgers gedurende de gehele periode van 4 jaar invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming van Lijst LST LogoSmolders Tilburg. Geen urenlange onnodige prietpraat in vergaderingen over o.a. een draaiend huis op de Hasseltrotonde, of over een 2 e gokhal naast al een bestaande in het centrum etc.etc. De burgers rechtstreeks invloed geven en hun invloed direct omzetten in het stemgedrag van Lijst Smolders Tilburg in de gemeenteraad, zo gaat het straks gebeuren. Na alles op een rijtje te hebben gezet, kom ik tot de conclusie dat ik als Kleine Duimpje deze politieke Goliath niet aan kan, maar wel inzichtelijk kan maken hoe deze incompetente bestuurders werken. Ik heb daar wel gereedschap voor nodig en moet dus toch een politieke beweging opzetten, die op een geheel vernieuwende wijze zal gaan functioneren. Ook mag ik dan bij het vertrouwelijke overleg aanwezig zijn met burgemeester en fractieleiders en krijg inzicht in alle stukken, dus ook de geheime.

Wanbeleid

Wie niet sterk is moet slim zijn!! Ik vecht namelijk tegen achterbakse en laffe politici die geen enkel middel zullen schuwen om mij te beschadigen. Pas op, naar buiten toe gedragen ze zich als tolerant, meelevend, democratisch, doen alsof ze er echt zijn voor de burgers en tonen zich keer op keer geschokt, verbijsterd en onthutst over de gevolgen van hun eigen wanbeleid. De Tilburgers, zowel allochtoon als autochtoon, krijgen telkens weer de gepeperde rekening gepresenteerd en zijn het zat.

Eigenbelang dat is zowat het enige waar ze wel goed in zijn, omdat ze in hun hele ‘werkzame' leven acteren als echte acteurs en zich gedragen als intriganten. Dat is hun belangrijkste eigenschap om carrière te maken binnen de politiek, maar ook binnen de publieke en collectieve sector. Ik wil de raad niet ontwrichten en zal maximaal 17 mensen op mijn lijst zetten. Het grootste deel daarvan zal zich rechtstreeks bezig gaan houden met de maatschappelijke problemen in onze Tilburgse samenleving en gaan geen politiek (wat dat ook mag zijn) bedrijven. Niet lullen dus, maar poetsen!! Dat is de beste garantie dat het geld dat ‘n raadslid kost geheel ten goede komt aan de kwetsbare Tilburgers, startende en jeugdige ondernemers, eenzame ouderen, alleenstaande ouders met kinderen, onze jeugd, amateursport, dierenwelzijn, voedselbanken, vrijwilligers en mantelzorgers, opvangtehuizen, veilige wijken, etc.etc.

Als ik het voor het zeggen zou hebben, wordt het aantal raadsleden en wethouders gehalveerd. Dit zou zeker kunnen omdat van de 39 raadsleden in Tilburg nu, er hoogstens 9 bekwaam zijn en echt hard werken en niet alleen maar recepties aflopen en voor zichzelf aan het netwerken zijn!!

De gewone mensen zijn het zat en krijgen het ook door. En dan heb ik het over de mensen op de werkelijke werkvloer van onze samenleving; bouwvakkers, verpleegsters, loodgieters, elektriciens, schilders, stratenmakers, de agent op straat, de ambtenaren op de werkvloer, de administratieve medewerkers, de onderwijzers,   de brandweermensen, vrijwilligers en mantelzorgers, de gehele detailhandel en hun personeel, het gehele MKB en hun personeel, etc.etc.

Topsalarissen en Subsidies

Degenen die alles willen laten zoals het is en Smolders liever zien gaan dan komen, zijn o.a. de mensen die onafgebroken van subsidies leven, of onterechte sociale uitkeringen innen, de gesubsidieerde clubje's, de zogenaamde onafhankelijke maatschappelijke organisatie's,  managers en bestuurders van overheidsinstellingen en de politiek, met hun belachelijk hoge salarissen, gouden handdrukken, optie's, wachtgeld enz.enz.

Mijn doel is, het inzichtelijk maken van de incompetente bestuurslaag in Tilburg (en eventueel daarna in Nederland?). De baantjesmachine die door de gevestigde partijen in stand wordt gehouden, de ziekelijke ongecontroleerde macht van de bestuurders en managers, evenals de arrogantie en de minachting naar de hardwerkende en welwillende burgers toe, daaraan moet een halt worden toegeroepen. De welwillende Tilburgers die nog enig zelfrespect hebben, pikken het niet meer. Ik wil geen politicus zijn, ik zal het ook nooit worden en wil er zelfs niet eens een beetje op lijken.

Pim FortuynMenselijke maat

Ik ben een gewone jongen uit het volk, die hier ingezogen is door het grote onrecht wat Pim Fortuyn is aangedaan. Ik ga nu eens het woord voeren voor de Tilburgers, zowel autochtoon als allochtoon die niet of nauwelijks problemen veroorzaken. Daar is nooit aandacht of subsidie voor geweest en die laten zich niet langer meer misbruiken. Wij willen terug naar de menselijke maat en niet meer gedwongen leven in een verweesde samenleving!!  Daarvoor zal de trap van bovenaf schoongeveegd moeten worden en niet steeds zoals nu van onderaf, want zoals iedereen weet krijg je dan die trap nooit schoon! De aloude verdeel-en-heers tactiek van de politieke elite en het establishment moet maar eens onderuit worden gehaald door het gewone volk! We laten ons niet meer tegen elkaar opzetten zoals o.a. is gebeurd bij de discussie over kernenergie, kruisraketten, linkse en rechtse politiek, allochtoon versus autochtoon, racisme en nu zou er weer op elke hoek van de straat een terrorist staan. Angst zaaien en het volk tegen elkaar opzetten, daar zijn de Elite en het establishment van Nederland en de E.U. goed in.

Ik sta als man van het volk tegenover Goliath, maar ik zou de steen uit de slinger kunnen zijn en wil deze reus verslaan en het door en door zieke systeem van binnenuit laten imploderen. Wij betrokken Tilburgers, zullen nu massaal moeten laten zien dat we die zieke elitaire kliek beu zijn en moeten anders ook na de verkiezingen niet meer zeuren over die politieke klunzen, want men heeft ze immers zelf gekozen. Te vaak op beloftes tijdens de verkiezingscampagnes die steeds weer een zeer beperkte houdbaarheidsdatum blijken te hebben, namelijk tot een dag na de verkiezingen.  

Kom 7 maart massaal naar de stembus!!Webhosting & Design door Vermelis Image Presentations / Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2006