7 juni 2014

 

 


22 september 2014

 


30 september 2014

 


4 december 2014

Klik hier voor een vergroting

 


16 december 2014

Klik hier voor een vergroting

 


2 februari 2016

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Tilburg, 5 juli 2014

 

Betreft: vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                        Tilburg, 6 augustus 2014

 

 

Geacht College,

 

DE TUNNELVISIE VAN B&W

 

 

LOCHAL MAG TOEKOMST SPOORZONE NIET IN DE WEG STAAN

Het behoud van de LocHal moet geen doel op zich zijn! Temeer omdat er gelukkig al veel mooie en bepalende gebouwen in dit gebied behouden blijven.

Lijst Smolders heeft hierover in de commissie gezegd;
http://www.smolderstilburg.nl/tijdelijk/erfgoed1.wma

Op de locatie van de LocHal is het belangrijk dat daar juist grote aantallen echte banen komen en niet een aantal direct of indirecte gesubsidieerde banen.

Het is belachelijk om een peperdure bibliotheek daar nu als trekker te zien.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

 

 1. Wij horen van ambtenaren dat u als B&W in een tunnelvisie zit en alleen nog maar kunt denken dat de LocHal moet blijven bestaan met daarin de bibliotheek, klopt dat?
 2. Heeft u ook al eens aan plannen gewerkt waarbij de LocHal gesloopt wordt en u met een andere invulling aan de slag bent gegaan ????? Zo nee, waarom niet en zo ja, welke invulling?
 3. In deze link http://www.smolderstilburg.nl/tijdelijk/erfgoed1.wma is te horen dat Wethouder de Vries tijdens de commissievergadering zegt dat de LocHal een monumentaal pand is, volgens de LST klopt dat niet, kunt u daar helderheid over geven?

 

De LST fractie;

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Angelique v Huffel, Wil v/d Bogaard, Cees v Dijk

 

 

Motie

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 1 februari 2016 voor de behandeling van het raadsvoorstel beschikbaarstelling uitvoeringskrediet renovatie LocHal

 

Constaterende dat:

 • De bibliotheek wordt gezien als trekker van de Lochal.
 • Er totaal geen noodzaak is om de bibliotheek te verhuizen naar de Lochal.
 • De bibliotheek verhuizen pure geldverkwisting is.
 • Als de bibliotheek verhuist geheel Tilburg-Zuid zonder Bieb komt te zitten.
 • Het om een investering gaat van 30 miljoen euro.
 • Bij 4% rendement de huuropbrengst 1,2 miljoen euro per jaar moet zijn.
 • Er door de gemeente teveel risico wordt gelopen met de exploitatie.
 • De exploitatie teveel afhankelijk is van belastinggeld.

 

Overwegende dat:

 • De Lijst Smolders niet tegen een renovatie van de Lochal is maar dat dit wel financieel verantwoord moet gebeuren.
 • Het ambitieniveau voor de invulling van de Lochal veel te laag is.
 • De LST in zal stemmen met het raadsvoorstel mits de wethouder blijft zoeken naar een andere “Trekker” voor de invulling van de Lochal.
 • De LST in zal stemmen met het raadsvoorstel mits de binnenruimtes van de Lochal multifunctioneel ontworpen worden, waardoor het exploitatierisico in de toekomst kleiner wordt.

 

Draagt het college op;

 1. Om de binnenruimtes van de Lochal multifunctioneel te laten ontwerpen waardoor het exploitatierisico kleiner wordt.
 2. Om door te blijven zoeken naar een andere “Trekker” voor de invulling van de Lochal en bij deze zoektocht ook niet uit te sluiten dat het gevolg daarvan kan zijn dat er dan geen plaats meer is voor de bibliotheek, wat op zich niet erg is omdat dan de Bibliotheek gewoon kan blijven zitten op het Koningsplein.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De Fractie van Lijst Smolders Tilburg

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016